Rik Jungmann

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Herstart Dorpscentrum

Wijdemeren, 22 februari 2005. Nadat de Raad van State een streep door de plannen voor het Dorpscentrum Loosdrecht haalde, gaat het college het opnieuw proberen.

Persbericht

Breed draagvlak nodig om nieuw plan te kunnen realiseren
College start nieuwe planvorming voor Dorpscentrum Oud-Loosdrecht

De Raad van State heeft in december 2004 een streep gehaald door het gemeentelijke plan om te komen tot een nieuw dorpscentrum in Oud-Loosdrecht. Het college blijft van mening dat ontwikkeling van een dorpscentrum voor de gemeenschap noodzakelijk blijft. Daarom bereidt het college nieuwe plannen voor. Uitgangspunt voor het college is dat een nieuw plan breed draagvlak krijgt.

De problemen die de voormalige gemeente Loosdrecht wilde oplossen gelden nog steeds. Geen zicht op het water vanaf de dijk, geen dorpskern en te weinig parkeerruimte. Het college vindt dan ook dat er echt wat moet gebeuren. Als voorbereiding op nieuwe plannen heeft het college de notitie “Piketpalen in ontwikkelingen dorpscentrum Oud-Loosdrecht” opgesteld. Hierin staat hoe het college tot een nieuw plan wil komen. Het college opteert hierin voor een kleinschaliger plan. Volgens het college is draagvlak essentieel om een dergelijk project goed te kunnen doorlopen en te realiseren.

Het college van B & W vraagt de commissie Ruimte en Economie te adviseren over de notitie “Piketpalen in ontwikkelingen dorpscentrum Oud-Loosdrecht”. Naar verwachting bespreekt de commissie de notitie op 23 maart a.s. De notitie ligt vanaf 24 februari ter inzage in de hal van het gemeentehuis en is dan ook te downloaden vanaf www.wijdemeren.nl. Zoek bij het Digitaal Loket naar ‘Piketpalen’.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolktMatige wind Naar volgende bericht