Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Spanning in Raad

Wijdemeren, 27 maart 2003. Om half één vanacht kwam een einde aan een lange afmattende raadsvergadering met veel schorsingen. Een beknopt verslag. Meer details volgen later.

De raad van vanavond werd gekenmerkt door een onverwachte agenda wijziging en een debat over het meubilair dat steeds rommeliger werd naarmate het vorderde. Zo rommelig dat het eindigde in een uitstel van het raadsbesluit met aansluitend tien minuten discussie over de nieuwe datum voor de behandeling van het besluit.

De harmonisatie van de subsidie aan de peuterspeelzalen was van de agenda gehaald. De in de krant aangekondigde duidelijkheid over de subsidie kwam dan ook niet aan het licht.

Aanschaf meubilair

Het zwaarste punt op de agenda was de vervanging van het kantoormeubilair. Eerder hadden diverse partijen al in de media schoten voor de boeg gegeven. De grote partijen DB, CDA en VVD) waren zeer kritisch over de aanschaf van bureau's, stoelen en kasten.

Wethouder Ties Hagen leidde het onderwerp in. Daarbij kwam hij met een primeur. 's Middags was hij op bezoek geweest bij een potentiële verkoper van gebruikt meubilair van twee jaar oud. Hij gaf niet aan welke besparingen eventueel bereikt konden worden, waardoor de mededeling wat boven de markt bleef hangen en zorgde voor instabiliteit in het verdere debat.

In het debat waren René Voigt (DB) en Wim Lorjé (VVD) het stelligst over hun afwijzing van het voorstel. Het CDA twijfelde, maar liet haar oordeel enigszins in het midden. D66 was weliswaar kritisch maar vond dat het goede meubilair er in ieder geval moet komen evenals de PvdA. Nelleke Schenkkan (GL) haald zich de woede van het college op de hals door te stellen dat de cijfers opgeklopt en gladgestreken waren.

Het college liet voor de eerste maal schorsen om zich te beraden.

Wethouder Ties Hagen beantwoordde na de schorsing de vragen naar het oordeel van de raad te kort door de bocht zonder diep in te gaan op de vragen die gesteld waren. Daardoor liep de irritatie in de raad al enigszins voelbaar op.

CDA gespleten

Direct na de beantwoording door de wethouders Co de Kloet en Ties Hagen vroeg Betske van Henten (CDA) meteen weer schorsing aan. Na afloop bleek waarom. De fractie was verdeeld in twee delen. Zij wilde met twee andere fractieleden dat een mogelijkheid van het gebruikte meubilair verder uitgewerkt zou worden. De andere helft van de fractie onder leiding van Freek Visser nam wel genoegen met de antwoorden en steunde het voorstel van het college.

De vlam sloeg helemaal in de pan toen Nelleke Schenkkan cijfers citeerde. Raadbreed werd geroepen dat men dat stuk niet had en er zonder dat stuk niet besloten kon worden. Was de stemming eerst nog knorrig, toen sloeg de stemming om en werd hij grimmig.

Lia Moote (PvdA) probeerde de zaak te redden door voor te stellen om het stuk te laten kopiëren en verspreiden. René Voigt (DB) daarentegen vroeg zich af hoe dit nu kon. Weer nieuwe informatie... Een schorsing volgde, waarbij ook het college in de zaal samenschoolde om te overleggen.

Meer ergernis

Na de schorsing trok burgemeester Don Bijl het boetekleed aan toen hij zei dat de informatievoorziening wel wat warrig was gegaan. Hij legde de raad het dilemma voor dat de verhuizing al snel is en er dus iets moet gebeuren. Moet het college het voorstel terugtrekken, of kunnen we doorgaan met de behandeling, legde hij de raad voor.

De irritatie bij René Voigt was inmiddels nog verder opgelopen. "Wij laten ons niet dwingen door de verhuisdatum. De wethouder heeft zich te gemakkelijk van de vragen af gemaakt. Wij handhaven ons standpunt." Wim Lorjé sloot zich bij hem aan. "De wethouder maakt zich er met een Jantje van Leiden af. De verhuisdatum mag nu geen rol spelen. Het stuk dat ik net gekregen heb kan ik niet zo snel beoordelen. De werkplekken moeten goed zijn, maar de financiële onderbouwing ook. En die moet u hard maken." Ook Lia Moote was door de nieuwe informatie overvallen. "Er komt nu zoveel nieuwe informatie, ik stel voor om er een extra vergadering aan te wijden." Toen Betske van Henten (CDA) nogmaals vroeg om het alternatief van de gebruikte meubelen verder uit te werken, klonk van vele kanten: "Nu snappen we er helemaal niets meer van..."

Neem dat aanbod aan!

Toen de chaos compleet was pakte Gerrit van de Broek (VVD) de microfoon en sprak wethouder Ties Hagen toe: "De raad biedt een opening! Neem dat aanbod aan!" Deze op zijn beurt keek hem vragend aan: "Welk?" Van de Broek: "Een extra vergadering, anders redt u het niet!"

René Voigt vroeg nog vertwijfeld: "Wat gaan we dan bespreken?"

Intussen trok iedereen de agenda om tot de conclusie te komen dat meer data niet konden vanwege dorpsbezoeken, partijbijeenkomsten en andere beslommeringen (voetbal?), dan data die wel konden. De discussie over de datum duurde vele lange minuten.

Concluderend, er is geen besluit genomen over de aanschaf van nieuw meubilair. Het college komt met een aangepast voorstel dat binnenkort besproken wordt.


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Zonnig, 18 graden, droog

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...