Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gemeente Wjdemeren


Gemeentenieuws

Wijdemeren, 19 maart 2003. De wekelijkse wetenswaardigheden verspreid door de gemeente.


Nationale Boomfeestdag op 26 maart

Schoolkinderen planten bomen in heel Wijdemeren

Woensdag 26 maart is het Nationale Boomfeestdag. Het doel van de boomfeestdag is kinderen spelenderwijs de natuur te leren waarderen. Ter gelegenheid van deze dag zullen kinderen uit de hoogste groepen van basisscholen in Wijdemeren erop uit trekken om tientallen bomen en honderden struiken te planten. Een aantal leden van het college van Wijdemeren zullen de kinderen daarbij helpen. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom te komen kijken.

De eerste activiteiten in Wijdemeren op deze 47ste boomfeestdag zijn in Nederhorst den Berg. Op de Jozefschool wordt in de klas eerst het één en ander verteld over het planten van bomen en struiken. Buiten zal wethouder Nagel om 9.15 uur de kinderen helpen bij het planten van een Zuileik aan de Dammerweg. Daarna zorgen de kinderen ervoor dat het plantsoen gevuld wordt met lage bloemrijke struiken. 

Gooilust

De kinderen uit de hoogste groepen van de scholen uit Ankeveen en Kortenhoef moeten wat verder reizen voor de viering van boomfeestdag. Zij verzamelen zich op het Landgoed Gooilust van de Vereniging Natuurmonumenten aan het Zuidereinde in 's-Graveland. Hier organiseren de verenigingen Curtevenne en Natuurmonumenten samen met de gemeente de ochtend. Als dank voor de jarenlange goede samenwerking met de verenigingen en de gemeente schenkt een sponsor van de Nationale Boomfeestdag, de boomkwekerij firma Van den Berk, aan Vereniging Natuurmonumenten een Keizerseik. Rond 9.30 uur zal burgemeester Bijl deze bijzondere soort planten. Na een wandeling over het landgoed wordt de toegangslaan door de kinderen met eiken en struiken ingeplant. In Loosdrecht zullen kinderen van "de Sterrewachter" bij de Tjalk en omgeving bomen, struiken en andere planten poten. Wethouders Siemons en Neef zullen hen daar om ongeveer 10.30 uur de helpende hand bieden. 

Chocomelk en boomfeestdagkoek

Na afloop is er voor alle kinderen die geholpen hebben met het planten chocomelk en een speciaal vervaardigde boomfeestdagkoek. Daarnaast krijgen zij een leuke attentie van de Wijdemeerse Boomfeestdagorganisatie. Wat dat is blijft nog even een verrassing!

Opleiding verplicht bij regelen van verkeer bij evenementen

Cursus voor vrijwillige verkeersregelaars op 26 maart 

Organisatoren van grote evenementen zoals marathons, avondvierdaagse en braderieën zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van het verkeer bij eventuele wegafzettingen, omleidingen, kruisingen en op parkeerplaatsen. Voldoende goed opgeleide verkeersregelaars zijn hierbij verplicht. Organiseert u activiteiten of evenementen die veel mensen trekken waardoor het verkeer geregeld moet worden? Meldt u dan aan voor de gratis cursus "verkeersregelaars bij evenementen" op woensdag 26 maart. 

De gemeente controleert voor het verlenen van de vergunning voor een evenement of er verkeersregelaars nodig zijn. Als dat zo is, wordt de vergunning alleen verleend indien de organisator voldoende opgeleide verkeersregelaars heeft. Niet alleen bij grote evenementen maar ook bij kleinere activiteiten zoals bruiloften en partijen kan het noodzakelijk zijn het verkeer te regelen. Om die reden moeten horecagelegenheden in dat geval ook over voldoende gediplomeerde verkeersregelaars beschikken. 

Vooraf schriftelijk aanmelden
Bent u betrokken bij de organisatie van evenementen en bent u nog geen gekwalificeerde verkeersregelaar? Geef u dan op voor de cursus "verkeersregelaars bij evenementen" die op woensdag 26 maart om 20.00 uur in de brandweerkazerne in Kortenhoef door de regiopolitie Gooi en Vechtstreek gegeven wordt. De opleiding duurt 2 uur en deelname is gratis. U kunt alleen deelnemen als u zich vooraf schriftelijk aanmeldt bij de politie Gooi en Vechtstreek. Stuur uw aanmelding naar heer K. van Straten of J. Schouten, postbus 42, 1200 AA Hilversum. Vermeld hierbij : uw achternaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, huidige adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. Heeft u vragen dan kunt u bellen met: 0900-8844

Kom naar de dorpsavond Kortenhoef!

Woont u in Kortenhoef? Kom dan naar de dorpsavond op donderdag 20 maart in de Dobber. Tijdens de dorpsavond kunt u aan de wethouders of de burgemeester vragen stellen en krijgt u direct antwoord. Kortom: de dorpsavond is het moment uw stem te laten horen over zaken die u belangrijk vindt! Het college hoopt u donderdag vanaf 19.30 in de Dobber te kunnen begroeten. Ook inwoners van 's-Graveland zijn van harte welkom.

Raadsvergadering

Tijdstip: donderdag 27 maart, 20.00 uur
Plaats: raadzaal Loosdrecht
Agenda: onder voorbehoud

 • Verordening ambtelijke bijstand

 • Vervanging deel werkplekmeubilair

 • Bouwverordening 2003

 • Voorbereidingsbesluit t.b.v. Oud Loosdrechtsedijk 113, Loosdrecht

 • Voorbereidingsbesluit t.b.v. Nootweg 20 en 22, Loosdrecht

 • Verzoeken om planschade ex art. 49 WRO (Rading)

 • Technische begrotingswijziging 2003 BTW-compensatiefonds

 • Fusie werkgeversorganisaties IZA en VGZ

 • Criteria locaties voor het voltrekken huwelijken en registreren partnerschappen

 • Gevolgen invoering Wet basisvorming kinderopvang per 01-01-04

 • Samenwerking Sociale Zaken Gooi Zuid

 • Brief van de Vereniging woonarkenbewoners "Mijnden"

 • Harmonisatie Peuterspeelzalen.

 • Partiele herziening bestemmingsplan t.b.v. Cannenburgerweg 11, Ankeveen.

Bijwonen?
U bent van harte welkom de raadsvergadering bij te wonen. Wilt u voor aanvang van de vergadering het woord voeren? Dan moet u dit voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier. De raadsvergadering kunt u ook live volgen bij het programma "Gemeentehuis Thuis" van radio Wijdemeren. Op de kabel is deze te vinden op 92,3 FM, via de ether op 106,9 FM.

Kortenhoefsedijk in Kortenhoef afgesloten

Op vrijdag 21 maart is de Kortenhoefsedijk tussen 10.30 uur en 15.00 uur voor doorgaand verkeer afgesloten. Dit in verband met het terugplaatsen van het torenkruis met haan en bol op de toren van de Hervormde Kerk. Het torenkruis was tijdens de najaarsstorm van vorig jaar van de kerktoren gewaaid en is nu gerepareerd. Tijdens het hijsen van het torenkruis is er voor voetgangers en (brom)fietsers geen doorgang mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Marsman, telefoon (035) 5889728.

Afsluiting Paulus Potterstraat in Nederhorst den Berg

Op maandag 24 en dinsdag 25 maart is de Paulus Potterstraat in Nederhorst den Berg volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit geldt ook voor voetgangers en (brom)fietsers. De volledige afsluiting is noodzakelijk in verband met het rooien van een aantal essen, waarvoor een rooivergunning verleend is. De overige essen worden goed gesnoeid zodat ze kunnen groeien. Op 24 maart beginnen de werkzaamheden vanaf de hoek Joh. Bosboomlaan. Op 25 maart wordt er gestart achter de Albert Cuypstraat. Bewoners van de Paulus Potterstraat worden geïnformeerd over de werkzaamheden. 

Niet parkeren
De gemeente verzoekt eigenaren van auto's en andere voertuigen deze op beide dagen van 7.30 tot 16.30 uur niet te parkeren op de Paulus Potterstraat en in het aangrenzende Jan Steenhof. Voertuigen die bij de uitvoering van de werkzaamheden in de weg staan zullen worden weggesleept. Voor hulpdiensten blijft in geval van nood de doorgang mogelijk. 

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de Rayonbeheerder van Nederhorst den Berg, de heer E. van Diermen, telefoon (0294) 256070.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...