Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Haverkamp: schutting

Nederhorst den Berg, 9 januari 2003. Maarten Haverkamp, oud-raadslid voor het CDA in Wijdemeren en nu Tweede Kamer lid, ligt weer in de clinch met zijn buren. Ditmaal over een schutting.


Burgemeester Don Bijl

In november vorig jaar stopte burgemeester Don Bijl de bouw van een steiger achter het huis van Maarten Haverkamp. Dit keer heeft de zoon van de buurvrouw van Maarten een kort geding aangespannen tegen de bouw van een schutting achter zijn huis.

Haverkamp heeft een vergunning voor de bouw van de schutting, maar tegen die vergunning heeft Herman de Liefde, de buurzoon, bezwaar aangetekend. De buurzoon is bang dat de schutting er al staat voor de gemeente tot een uitspraak is gekomen over zijn bezwaar.

Volgens De Liefde komt de schutting op de erfgrens, en dus half op zijn grond. De afstand van de schutting tot de werkplaats van De Liefde wordt dertig centimeter, terwijl de schutting daar drie meter hoog is. Hij denkt dat er geen daglicht meer zal zijn.


Maarten Haverkamp
Tweede Kamerlid CDA

Maarten Haverkamp heeft al in juni bij de buren aangekondigd dat hij de schutting wilde gaan bouwen. Omdat hij de vergunning van de gemeente heeft gekregen concludeert hij dat die geen bezwaren tegen de schutting heeft. Hij vindt het dan ook jammer dat de buurman nu een kort geding is gestart. Sinds kerst woont hij in het huis. Dat de zaken zo lopen vindt hij erg vervelend.

Op de bouwaanvraag voor de steiger studeert de gemeente nog steeds. Volgens het bestemmingsplan mag hij niet gebouwd worden, maar het college van B&W mag eventueel vrijstelling verlenen.

Een lastig dilemma. Als het college de vrijstelling wel verleent zal de buurman zeker spreken van vriendjespolitiek. Als het college de vrijstelling niet verleent vanwege de politieke gevoeligheid , terwijl het normaal de vrijstelling wel zou verlenen, dan wordt Maarten Haverkamp mogelijk juist het slachtoffer van het feit dat hij raadslid was. red.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: Plassennet Bron: Gooi- en Eemlander
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...