Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Plassennet

Bron: Gooi- en Eemlander


Politiek achter HKL

Kortenhoef, 15 februari 2003. Nico Postma van de Gooi deed navraag bij de politieke partijen over de voorgenomen hoogbouw van Oudergaard. Alle partijen reageerden afwijzend, met een slag om de arm.


Lia Moote (PvdA)

Lia Moote (PvdA) vindt zes verdiepingen heel hoog met een grote impact op de omgeving. Zij vindt dat er met de buurt gewerkt moet worden aan een compromis, wat zal leiden tot aanpassingen. Ze wijst erop dat het plan nog lang niet af is.

Renť Voigt (DB) zegt dat de raad nog geen kans heeft gehad om zich in het plan te verdiepen. Wel heeft de raad er inmiddels bij het college van B&W op aangedrongen om wel inzicht in de plannen te krijgen. Ook hij vindt zes woonlagen op het eerste gezicht te hoog. Hij houdt een slag om de arm in die zin dat hij vindt dat de politiek de afweging moet maken tussen de belangen van Oudergaard en de buurt.


Betske van Henten (CDA)

Betske van Henten (CDA) heeft binnen haar fractie nog geen overleg gevoerd. Zelf vindt zij dat het erg hoog lijkt te worden in vergelijking met de rest van Kortenhoef. "Het nieuwe complex moet passen in de omgeving en mag er niet uit springen." Zij denkt dat financiŽle redenen leiden tot de hoogbouw.

Felix Flameling (D66) is bang voor precedentwerking. Als dit door gaat ligt de grens bij zes hoog, de volgende keer wordt het acht hoog. In eerste instantie is hij tegen hoogbouw, maar het alternatief is dat Oudergaard meer ruimte nodig heeft. "We moeten naar de toekomst kijken en dan zal ik misschien concessies moeten doen aan mijn gevoel."


Els van Hall (VVD)

Ook de VVD is het niet eens met de voorgestelde hoogte. Els van Hall wijst er op dat het gebouw aan de rand van het dorp komt, tegen het landelijk gebied. Zij denkt dat drie bouwlagen beter zouden aansluiten bij de omgeving.

Zij verbaast zich erover dat de architect en Oudergaard met de plannen zijn gekomen. "Iedere architect zal zich bij de gemeente oriŽnteren aan welke voorwaarden hij moet voldoen. Kennelijk heeft iemand uit het college de indruk gegeven dat hoogbouw mogelijk is en ik ben benieuwd uit welke koker dit komt."


Wethouder Wim Neef (CDA)
van Ruimtelijke Ordening.

Naschrift redactie: Els van Hall slaat de spijker op de kop. Heel Nederland is beschreven in bestemmingsplannen die tot op de meter aangeven hoe hoog, hoe breed en hoe diep gebouwd mag worden. Een architect zal zich dus eerst verdiepen in het bestemmingsplan om te weten wat hij wel en wat hij niet kan ontwerpen. In principe mag hij alleen bouwen binnen de regels van het bestemmingsplan. Gaat hij daar buiten, dan zal hij altijd overleg met de gemeente voeren om na te gaan tot hoe ver hij kan gaan in zijn afwijkingen van het bestemmingsplan. Zeker bij een zo omvangrijk project als dit is er ongetwijfeld indringend contact geweest met wethouder Wim Neef van Ruimtelijke Ordening. Uit die hoek moeten goedkeurende geluiden zijn gekomen, op grond waarvan de architect zijn ontwerp is gaan tekenen. De tijd zal het leren. red.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...