Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Warme commissie

Wijdemeren, 13 augustus 2003. De eerste commissie Ruimte en Economie was een warme aangelegenheid.


In hemdsmouwen onder het goedkeurend
oog van Koningin Beatrix.

Vanavond werd de tweede commissievergadering in Rading 1 gehouden. Het was een lange commissie met veel insprekers. En het was warm in het nieuwe gemeentehuis. Er werd dan ook in koele kledij vergaderd.

Over de bestemming van het pand Middenweg 69 in Nederhorst den Berg kwamen drie insprekers het woord voeren. In het pand is een garagebedrijf gehuisvest, terwijl het de bestemming wonen heeft. De insprekers ondersteunden het standpunt van het college dat de bestemming wonen moet blijven. Ook verklaarden zij overlast en milieuschade te ondervinden van de activiteiten van het garagebedrijf. Er werd zelfs gesproken over intimidatie.


Griffier Baerte de Brey:
Ondanks de warmte,
met pak. (maar zonder sokken...,
toch enige verkoeling)

Wethouder Neef zegde toe om bovenop deze zaak te zitten en zo strak mogelijk te handhaven.

Over een ingekomen verzoek van Milieudefensie over de plaatsing van geluidsmeters werd zeer verschillend gedacht. Met name de kosten van de meters weerhield de meeste fracties om in te stemmen met de plaatsing van de meters.

Wethouder Bert Nagel veegde het verzoek van Milieudefensie volledig van tafel. Hij wees erop dat er nu al gemeten wordt onder toezicht van Schiphol door CROSS, een organisatie die zich bezighoudt met metingen en klachten over geluidshinder van Schiphol.

Een krediet voor het onderhoud van bruggen was aanleiding tot een merkwaardige discussie.

Er is een vuilniswagen van de GAD door de brug nabij Oudergaard in 's-Graveland gezakt. Ernst Kastelijn (VVD) vroeg zich af of de gemeente de schade op de transporteur kan verhalen omdat de auto te zwaar is. Wethouder Wim Neef wees dat van de hand. "De auto was veel te zwaar, maar anders komt de GAD het huisvuil niet meer bij Oudergaard ophalen, en dat kunnen we ook niet hebben."


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...