Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto: Rik Jungmann

Bron: Gooi- en Eemlander


Geen postcode, geen ADSL

Ankeveen, 23 april 2003. In de Gooi van gisteren stond de goede afloop van een merkwaardige kwestie.

Op het industrieterrein Cannenburgerweg in Ankeveen is een nieuwe straat aangelegd. Aan die straat hebben zich afgelopen december vier bedrijven gevestigd, waaronder Veenman Computer Parts. Toen het bedrijf telefoon en ADSL wilde aanvragen, bleek dat de gemeente verzuimd had om de straat een naam te geven en vervolgens de adressen van een postcode te laten voorzien. Als gevolg daarvan kende KPN het adres niet en dus kon er geen ADSL aangelegd worden. Wethouder Ties Hagen gaf op 11 april in de Gooi toe dat het mis was gelopen.


De Trapgans, zijweg van de Cannenburgerweg.
Het straatnaambordje ontbreekt nog.

Veenman had in zoverre geluk dat hun oude pand slechts 200 meter verwijderd was van hun nieuwe pand. Er werd dan ook als noodoplossing door het bedrijf zelf een 200 meter lange telefoonkabel getrokken van het oude naar het nieuwe pand om maar bereikbaar te zijn.

In de Gooi van gisteren staat de afloop van de kwestie. De gemeente heeft de straat Trapgans gedoopt. (De Trapgans staat in het wapen van de voormalige gemeente 's-Graveland.) Ook heeft de straat inmiddels met 1244 RL een door KPN erkende postcode gekregen. En ja hoor, het is echt waar, vanaf vandaag heeft Veenman telefoon en ADSL.

Wij wensen het bedrijf veel succes in het nieuwe pand met de breedbandverbinding.

Trapgans

Het wapen van 's Graveland dateert uit 1641. Op 12 juli van dat jaar verleenden de Staten van Holland en Westfriesland aan de schout van 's Graveland het recht om een wapen te voeren met daarop een gekroonde vogel. In de tekst wordt echter niet vermeld welke vogel hier afgebeeld is.

In latere documenten wordt steeds gesproken over een trapgans. Dit is een andere naam voor de Grote Trap. Deze vogel, die inmiddels niet meer in de gemeente voorkomt, was in de 17e eeuw vrij talrijk. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze karakteristieke vogel opgenomen werd in het nieuwe wapen.

De trap is echter al in de 17e eeuw verkeerd afgebeeld, namelijk meer als een gewone gans. Ook in de wapentekeningen van 's Graveland wordt meer een verband gelegd met het 'gans' gedeelte van de naam in plaats van op het 'trap' gedeelte.

Na de samenvoeging van 's Graveland met Ankeveen en Kortenhoef in 1966 moest er een nieuw wapen komen.


Het wapen van de voormalige gemeente 's-Graveland. Links de trapgans. Rechts de ooievaar (Ankeveen) en onder de snoek (Kortenhoef).

In dit ontwerp zijn de wapens van de verschillende gemeenten samengevoegd. Het wapen van Kortenhoef was echter nooit officieel bevestigd en ook meer een familiewapen. De Hoge Raad van adel ging daarom niet akkoord. Voor Kortenhoef is daarom in het nieuwe wapen een snoek opgenomen als symbool.

Bronnen:
Tekst:
Website Gemeentewapens
Afbeelding: Wijdemeerse Webkrant


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...