Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gemeente Wijdemeren


Donderdag Raad

Wijdemeren, 22 april 2003. Hieronder treft u de agenda aan voor de vergadering van de gemeenteraad van aanstaande donderdagavond.

Op de agenda die met de schriftelijke raadstukken verspreid is, staan nog enkele toegevoegde agendapunten, zoals:

 • Afhandeling brieven Ch‚letpark De Vechtoever na de lijst van de ingekomen stukken.
 • Opstelling en inrichting van Rading 1 (het Knorr gebouw).
 • Een voorstel t.a.v. de Structuur programmabegroting.
 • Als eerste punt op de agenda het onderwerp dat vorige raad jammerlijk bleef hangen, de vervanging van een deel van het werkplekmeubilair.


Agenda Raadsvergadering

Tijdstip: donderdag 24 april 2003, 20.00 uur Plaats: raadszaal Loosdrecht Agenda: onder voorbehoud

 1. Spreekrecht voor het publiek
 2. Vragenhalfuur raadsleden
 3. Bewerken archieven rechtsvoorgangers gemeente Wijdemeren
 4. Gemeenschappelijke regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek.
 5. Telecommunicatieverordening gemeente Wijdemeren
 6. Actualisering bestemmingsplannen, eerste fase 2003
 7. Voorbereidingsbesluit voor het gebied "Het Wijde Blik" en omgeving in Kortenhoef.
 8. BeŽindiging subsidie voor het jeugd- en jongerenwerk Gereformeerde Kerk in 's-Graveland
 9. Aansluiting bij de Stichting Welstandszorg Noord-Holland en vaststelling Reglement van Orde voor de Welstandscommissie.
 10. Harmonisatie speeltuinverenigingen
 11. Harmonisatie scouting
 12. Harmonisatie peuterspeelzalen

Bijwonen? U bent van harte welkom de raadsvergadering bij te wonen. Wilt u voor aanvang van de vergadering het woord voeren? Dan moet u dit voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier. De raadsvergadering kunt u ook live volgen bij het programma "Gemeentehuis Thuis" van radio Wijdemeren. Op de kabel is deze te vinden op 92,3 FM, via de ether op 106,9 FM.

...


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...