Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gemeente Wijdemeren


Gemeentenieuws

Wijdemeren, 10 april 2003. De inhoud van de gemeentepagina van deze week. O.a. een afsluiting van de Kortenhoefsedijk!


Opknapbeurt plantsoenen: snoeien en rooien voorbij 
Helpt u de nieuwe planten in leven te houden?

In februari is gemeente Wijdemeren gestart met het rooien van bomen en het verwijderen van verouderde beplantingen uit 28 plantsoenen door de hele gemeente. Onze buitendienst is er zeer druk mee bezig en blijft dat ook deze hele maand. Nu het snoeien en rooien voorbij is, is met het planten gestart. 
Helpt u een handje om de planten in leven te houden? U kunt dat doen door ze in een droogteperiode zo nu en dan eens een emmer of gieter water te geven. 

Op enkele locaties is nog druk overleg geweest met omwonenden. Dat heeft tot gevolg dat op twee locaties (Koninginneweg in Kortenhoef en Stichtse Kade in Ankeveen) er dit voorjaar geen rooiwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Eerst zal de gemeente samen met de omwonenden zoeken naar een goede nieuwe situatie. De populieren aan de Cannenburgerweg zijn wel gerooid. De nieuwe beplanting wordt deze zomer samen met de omwonenden bepaald. Aan de J.C. Ritsemalaan zijn op initiatief van omwonenden enkele bomen voor de komende jaren gespaard om het laankarakter te behouden. De nieuwe beplanting krijgt de tijd het laankarakter goed over te nemen.

Oude of zieke bomen
Zowel in Loosdrecht, Kortenhoef, Ankeveen als Nederhorst den Berg zijn bomen gerooid. Bij de lijsterbessen ging het voornamelijk om diverse ziekten in de stam of takken. Veel berken hadden last van ouderdomsaantastingen aan wortels en stam of van schade in de takkenkroon door de storm van oktober vorig jaar. Ook zijn bomen weggehaald omdat er ernstige stabiliteitsproblemen dreigden. De populieren aan de Cannenburgerweg, de iepen in Kortenhoef en het uitdunnen van de essen aan de Paulus Potterstraat in Nederhorst zijn daar voorbeelden van. In alle kernen zijn ook bomen in verhardingen weggehaald omdat ze al jaren niet willen groeien.

Tik op tik
In de toekomst wil de gemeente Wijdemeren alleen bomen planten op plaatsen waar ze tot volwassen bomen kunnen uitgroeien. Dat betekent dat enkele locaties waar nu bomen zijn verwijderd geen nieuwe bomen terug kunnen komen. Als gemeente onderzoeken we bijvoorbeeld altijd of er sprake is van ondergrondse kabels en leidingen waardoor er niet geplant kan worden. Aan het begin van de vorige eeuw was dat alleen de waterleiding. Daar zijn later in rap tempo elektriciteit, aardgas, telefoon en riolering bijgekomen. De laatste 20 jaar zijn veel van deze kabels en leidingen vervangen en zijn er radio- en TV-kabels bijgelegd. Nu zitten we in een periode dat rioleringen worden vernieuwd en telefoonleidingen worden aangepast op internet, snellere verbindingen en capaciteitsuitbreiding of van koperdraad worden omgezet in glasvezelleidingen. Bij al die graafwerkzaamheden krijgen de wortels tik op tik. Kortom: de ondergrondse ruimte is op vele plaatsen simpelweg te beperkt geworden om bomen succesvol te herplanten. 

Kleur en geur
Alle bomen die we de komende weken gaan aanplanten krijgen een speciaal grondmengsel om in te groeien, een drainpijp om de wortelkluit voor gasuitwisseling en watertoediening en een goede snoeibeurt. Dat aanplanten van bomen en struiken gebeurt nog de hele maand april. We vragen uw medewerking om deze nieuwe plantjes te sparen. Loopt u alstublieft om de plantvakken heen en vraag dat ook aan de kinderen. 
De nieuwe bomen en struiken hebben nog geen goed contact met het grondwater. In langdurige droogteperiodes verdrogen ze. Hoewel alle medewerkers van Openbare Werken tot over de oren in het werk zitten proberen we wel de nieuwe bomen en beplantingen tijdig van water te voorzien. Uw hulp door af en toe ook eens een emmer of gieter water aan een boom of aan nieuwe struiken te geven wordt zeer op prijs gesteld. Als de beplanting goed aanslaat geniet u straks meer van de bloemkleur en –geur.

KCA Depot op 19 april gesloten

Het Depot voor Klein Chemisch Afval (KCA) aan de Blijklaan 1a in Nederhorst den Berg, is in verband met goede vrijdag en Pasen; zaterdag 19 april gesloten. Wij verzoeken u die dag geen chemisch afval aan te leveren of achter te laten zodat we kunnen voorkomen dat kinderen met gevaarlijke stoffen gaan spelen. Zaterdag 26 april is het Depot weer open en kunt u uw chemisch afval weer inleveren. Wij danken u voor uw medewerking.

Afsluiting Kortenhoefsedijk op 14 april

Op maandag 14 april zal de gepareerde brug naar de Hervormde Kerk in Kortenhoef weer teruggezet worden. Dit zal gebeuren met een grote telekraan, waardoor de Kortenhoefsedijk die dag, ter hoogte van de kerk, enige tijd afgesloten is. Tijdens de ochtend- en avondspits is er wél doorgaand verkeer mogelijk. Het bovenste deel van de basculebrug moest enkele weken geleden verwijderd worden voor groot onderhoud.


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...