Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto: Douwe van Essen

Bron: Gemeente Wijdemeren


Zicht op Zaken

Wijdemeren, 3 april 2003. Burgemeester Don Bijl schrijft in de lokale bladen wekelijks een column.


Zicht op Zaken


Burgemeester Don Bijl

Voor een bestuurder is het van groot belang om te weten wat er in de samenleving leeft. Om daarvan op de hoogte te zijn is noodzakelijk niet in het gemeentehuis te blijven, maar om op pad te gaan om met inwoners te spreken over hun belevenissen. Hoe doen wij dat?

Het gebeurt regelmatig, dat de burgemeester en de wethouders gesprekken met inwoners over concrete onderwerpen, zoals een bouwvergunning of een subsidieaanvraag. Bij ingewikkelde of omstreden kwesties is het vaak nuttig om ter plekke te gaan kijken. Dan vindt de besluitvorming niet alleen vanaf het papier plaats.
Als zaken hen raken, weten burgers heel goed te weg te vinden naar vergaderingen van raadscommissies of de gemeenteraad. Zij maken dan gebruik van de inspreekmogelijkheden.
Vele contacten vinden plaats bij openingen, concerten, toneelvoorstellingen, sportmanifestaties, jubilea en andere evenementen. Er zijn gelukkig veel van zulke evenementen in Wijdemeren.
De dorpsbezoeken dragen ook bij aan het vergroten van de kennis van de leden van het college over zaken die spelen. Door het voorbereiden van de bezoeken met mensen uit de dorpen komen die zaken direct ter sprake. Daarnaast blijken onze inwoners uitstekend in staat hun meningen tijdens die bijeenkomsten naar voren te brengen.
Een nieuwe vorm van contact is het brengen van werkbezoeken aan organisaties, bedrijven en instellingen die in onze gemeente actief zijn. Volgens de gekozen opzet zal ik elke week een werkbezoek afleggen. De wethouders zullen hier zoveel mogelijk bij zijn. De bedoeling is om kennis te maken met de mensen die in die organisaties aan de slag zijn, met hun activiteiten en met hun problemen. Wij kennen echter ongeveer 700 bedrijven in Wijdemeren, waardoor het onmogelijk is om bij allemaal langs te gaan. Daarnaast zijn er nog vele culturele en maatschappelijke instellingen. Ook de verenigingen willen wij niet vergeten Door een keuze te maken uit de verschillende sectoren die in de verschillende dorpen actief zijn, hopen wij toch een goed beeld op te bouwen van de opvattingen die leven.
En daarnaast zijn de bestuurders van Wijdemeren ook inwoners van de gemeente.
Kortom: er zijn vele mogelijkheden om gevoed te worden vanuit de samenleving. De kunst is om dat ook te doen.

Mr. Don Bijl
burgemeester


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Buien, half bewolkt, 8 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...