Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron:


Gemeentenieuws

Wijdemeren, 2 april 2003. Het gemeentenieuws uit de lokale bladen van deze week. Instructie verkeersregelaars, inspraak over de Middenweg en de welstandscommissie.


Wegens succes: twee nieuwe cursusavonden
10 april tweede instructieavond voor verkeersregelaars

Woensdag 26 maart deden wel 76 mensen mee aan de eerste gratis instructieavond voor verkeersregelaars. Wegens dit grote succes organiseert de politie Gooi en Vechtstreek twee nieuwe cursusavonden op 10 en 17 april in de brandweerkazerne van Loosdrecht.
De cursus wordt gegeven voor organisatoren van grote evenementen zoals marathons, avondvierdaagse en braderieën. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van het verkeer bij eventuele wegafzettingen, omleidingen, kruisingen en op parkeerplaatsen. Voldoende goed opgeleide verkeersregelaars zijn hierbij verplicht(!)

De gemeente controleert voor het verlenen van de vergunning voor een evenement of er verkeersregelaars nodig zijn. Als dat zo is, wordt de vergunning alleen verleend als de organisator voldoende opgeleide verkeersregelaars heeft. Niet alleen bij grote evenementen maar ook bij kleinere activiteiten zoals bruiloften en partijen kan het noodzakelijk zijn het verkeer te regelen. Om die reden kan het zijn dat ook horecagelegenheden moeten beschikken over voldoende gediplomeerde verkeersregelaars.

Vooraf aanmelden
Bent u betrokken bij de organisatie van evenementen en bent u nog geen gekwalificeerde verkeersregelaar? Geef u dan op voor de cursus "verkeersregelaars bij evenementen" die op donderdag 10 april, om 19.30 uur in de brandweerkazerne van Loosdrecht wordt gegeven. De opleiding duurt 2 uur en deelname is gratis.

U kunt alleen deelnemen als u zich voor maandag 7 april 2003 aanmeldt bij de politie Gooi en Vechtstreek. Stuur uw aanmelding naar: politie Gooi en Vechtstreek, Acacialaan 2a, 1231 BT in Loosdrecht of e-mail naar www.wijkagent-wijdemeren@gooi.politie.nl . Vermeld in uw brief of mail : uw achternaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, huidige adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

Vragen?
Heeft u vragen over deze avond, dan kunt u bellen met 0900-8844 en vragen naar Jan Koops, wijkagent in Loosdrecht, of Jos Schevers, wijkagent in Nederhorst den Berg.


Discussieavond Middenweg
In 1998 is de Middenweg in Nederhorst den Berg gereconstrueerd. Uit de evaluatie, die gehouden is na de werkzaamheden, is gebleken dat de genomen maatregelen niet als toereikend worden ervaren. Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om de verkeersveiligheid te verhogen. Vele daarvan zijn niet mogelijk gebleken. Uiteindelijk blijven nu twee oplossingen mogelijk:

  • de weg wordt ingericht als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met de daarbij benodigde inrichtingsmaatregelen met maximaal één camera
  • of de weg blijft een ontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en er worden slechts zeer beperkt maatregelen genomen.

De gemeente Wijdemeren wil hierover nogmaals met de bewoners in overleg om het draagvlak van beide oplossingsrichtingen te bepalen. Wij nodigen de bewoners van de Middenweg daarom uit voor een discussieavond op maandag 7 april om 20.00 uur in het voormalig gemeentehuis van Nederhorst den Berg.


Vergaderingen Welstandscommissie

De welstandscommissie van Wijdemeren vergadert in april op de volgende data:

Grote welstandsvergadering
- vrijdag 11 april, aanvang 9.15 uur
- vrijdag 25 april, aanvang 9.15 uur
(Behandeling grote bouwwerken zoals woningen, bedrijfsgebouwen e.d.)

Kleine welstandsvergadering
- dinsdag 8 april, aanvang 14.00 uur
- dinsdag 22 april, aanvang 14.00 uur
(Behandeling kleine bouwplannen zoals tuinhuisjes, dakkapellen, uitbouwen, e.d.)

Agenda
De welstandscommissie behandelt alleen plannen/tekeningen die vooraf bij de afdeling Ruimte en Economische ontwikkeling zijn ingediend en aan het bestemmingsplan zijn getoetst.
Wilt u weten welke bouwaanvragen er op de agenda staan, dan kunt u de maandag voor de kleine welstandsvergadering en de donderdag voor de grote welstandvergadering contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht, 035-5889742.

Bijwonen?
Wilt u één van deze vergaderingen bijwonen? Dit is op afspraak mogelijk. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Bouw-en Woningtoezicht, 035-5889742. Bezoekers hebben overigens tijdens de vergadering geen spreekrecht.

De vergaderingen van de Welstandscommissie vinden plaats in het voormalige gemeentehuis in Loosdrecht.


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...