Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Subsidies

Wijdemeren, 1 april 2003. De voorstellen van het college ten aanzien van de diverse subsidies zullen vrijwel ongewijzigd de raad in gaan. Een werkgroep gaat de situatie voor na 2004 onderzoeken.

Vanavond sprak de commissie Maatschappelijke Zaken met de wethouders Bert Nagel (CDA) en Yvonne Siemons (DB) over de subsidies voor sportverenigingen, verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening, verenigingen voor festiviteiten en peuterspeelzalen.

In de commissie tekende zich een ruime meerderheid (CDA, DB en VVD) af voor de vorming van een commissie bestaande uit raadsleden die zich gaat buigen over een nieuwe subsidieverordening. Intussen zal het voorstel voor de subsidies voor volgend jaar vrijwel ongewijzigd uitgevoerd worden. De grote trekker voor het voorstel om een werkgroep in te richten was Jan van den Broeck (CDA).

Ten aanzien van de subsidie aan de peuterspeelzalen kwam wethouder Bert Nagel met een pot van 13.000 die hij gevonden heeft om zeer schrijnende gevallen als een soort van hardheidsclausule volgend jaar tegemoet te komen. Hij noemde deze pot tijdens de discussie over de peuterspeelzalen, maar meldde er direct bij dat het geld ook uitgegeven kan worden aan andere instellingen die overmatig hard getroffen worden door de harmonisering van de subsidies. Over de verdeling van dit geld zal hij later met een voorstel komen.

Door het hele debat heen liep als rode draad dat zowel de wethouders als alle partijen zich ongemakkelijk voelen met de gevolgen van de harmonisering, maar dat het nu eenmaal niet anders kan. Wethouder Yvonne Siemons begon haar betoog zelfs met een uitgebreide inleiding dat zij in het verleden in veel besturen van verenigingen heeft gezeten en dus weet wat de harmonisering betekent. "Herindelen betekent nu eenmaal harmoniseren." :sprak zij. "Maar minder subsidie betekent niet minder waardering voor wat de verenigingen doen!"

GroenLinks en D66 verklaarden bij alle voorgestelde subsidieverordeningen om een aantal redenen tegen te zullen stemmen. Nelleke Schenkkan van GroenLinks zei te hopen dat het voorstel van het CDA voor de vorming van een werkgroep  verbeteringen zou kunnen aanbrengen in de subsidieverordeningen. Wethouder Nagel sloot zich daar bij aan. 

In het collegevoorstel krijgen verenigingen alleen subsidie voor inwoners van Wijdemeren. Bij de amateuristische kunstbeoefening legde Jan van den Broeck ten aanzien van dit punt de vinger op de zere plek toen hij erop wees dat veel jongeren uit Wijdemeren gedwongen door de woningnood buiten de gemeente moesten gaan wonen, maar hun oude vereniging trouw blijven. Hij vroeg dan ook clementie op dit punt.

Bij de opening van de vergadering kwam wethouder Nagel met de voorlopige mededeling dat de bouw van de St. Antoniusschool waarschijnlijk een forse overschrijding van de begroting te zien zal geven. Na enige doorvragen gaf hij toe dat het tekort rond de 450.000 zal bedragen, waarvoor hij overigens ook al dekking in de begroting heeft gevonden.

Een aantal van de subsidieverordeningen zal in de raad van april komen, de andere waarschijnlijk in die van mei. Op de vraag van Els van Hall (VVD) of mei niet te laat is in verband met de aanvragen en de mogelijke juridische consequenties moest het college het antwoord schuldig blijven. Dit zal worden onderzocht.


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Eerst droog, vanmiddag hoosbuien, 7 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...