Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Begroting: 481.000 tekort

Wijdemeren, 15 januari 2002. De eerste begroting van Wijdemeren is klaar. Het is een lijvig boekwerk geworden waarin de inkomsten en uitgaven van de oude gemeenten zijn samengeteld en waarin begroot is wat de nieuwe gemeente op dat vlak gaat doen. Een ingewikkelde klus, want zo'n begroting was per gemeente al gauw zo'n honderd pagina's dik. Bovendien waren de methoden die in de begrotingen gehanteerd werden niet volkomen gelijk, wat het samentellen nog ingewikkelder maakte. De rioolrechten en de milieuheffing gaan flink omhoog.

In de Gooi schrijft Nico Postma er vandaag een uitgebreid stuk over, te lezen op de website van die krant.

De begroting word a.s. donderdagavond in de raadscommissie M&B behandeld (in 's-Graveland) en zal (waarschijnlijk) aan het eind van de maand in de raad komen. Zonder goedgekeurde begroting kan Wijdemeren geen geld uitgeven.

Nu de begroting klaar is blijkt een tekort van 481.335 (fl. 1.059.596,43) en dat is op een totale begroting van 26 miljoen een behoorlijk gat. En dan komen daar de ambities van de oude gemeenten bij die op de valreep tot een dorpscentrum (Loosdrecht), een gebouwenplan ('s-Graveland) en een beschoeiing langs het Jaagpad (Nederhorst den Berg) besloten. Geld voor nieuwe initiatieven, waar tijdens de verkiezingscampagne nog over werd gesproken, is er niet meer.

De rioolrechten en de milieuheffing worden met 4,5% inflatiecorrectie verhoogd. Voor 's-Gravelanders wordt de verhoging veel meer omdat die gemeente niet bij het gewest aangesloten was. 's-Graveland kocht de afvalverwijdering zelf in en deed dat stukken goedkoper dan de gewestgemeenten. Voor de 's-Gravelanders, die nu wel in het gewest zitten, wordt de verhoging 26%, ofwel  55 (fl. 120) per jaar. Wethouder Co de Kloet hoopt dat een verlaging van het OZB tarief de pijn zal verzachten. Dat tarief wordt in april vastgesteld, maar dat geldt dan voor heel Wijdemeren en niet alleen voor de 's-Gravelanders.

Laten we hopen dat wethouder Co de Kloet wederom het mirakel van de wonderbaarlijke OZB verlaging van 20% laat geschieden zoals hij dat in 's-Graveland deed. red.


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Grauw, motregen, matige zuidwesten wind, 5 graden
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...