Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Gemeenteraad: Pluto

's-Graveland, 28 juni 2001. Vanavond was de Gemeenteraad. De belangrijkste punten op de agenda waren de plannen om het Plutoterrein aan ING Vastgoed te verkopen voor de bouw van luxe appartementen, de subsidie aan de AROS en het comité Verkiezingen en de interpellatie van D66 inzake de bouwstop van de Krakeelakker.

Over de verkoop van het Plutoterrein was de hele Raad het wel eens, behalve Wim Hafkamp (VVD) en René Voigt (Dorpsbelangen). De meeste leden spraken hun bijdschap uit dat dit besluit nu voor lag en dat daarmee de middelen voor het gebouwenplan beschikbaar zouden komen.

Gerrit van de Broek (VVD) en Jan van de Broeck (CDA) spraken hun afkeuring uit over de wijze waarop Burgemeester Kozijn de Raad de les had gelezen tijdens de Commissievergadering en in de krant.

René Voigt hield een gedegen verhaal waarin hij de stelling van Kozijn bestreedt dat de politiek geen oordeel over kunst en architectuur dient te hebben. Hij haalde een recent rapport aan dat er voor pleit dat architectuur niet alleen door de inner circle van Welstandcommissies en architecten wordt beoordeeld, maar dat ook de politiek er zich mee moet bemoeien. Hij vond het slecht dat de Raad geen tekeningen had om te oordelen en was verbolgen over het feit dat de journalist van de G&E wel de schetsen had gezien, maar dat hij ze als raadslid niet mocht zien.

Ook bestreed hij de stelling van Kozijn dat de Raad in alle stappen betrokken is. "Slechts één keer is het begin dit jaar in de rondvraag geweest." De Raad is pas een maand geleden betrokken.

Wim Hafkamp (VVD) vond dat de gemeente niet had moeten laten bieden, maar een vraagprijs had moeten neerleggen. Burgemeester Kozijn antwoordde dat de taxatie circa vier miljoen was geweest en dat de grond nu voor bijna acht miljoen wegging. Ook hekelde Hafkamp de procedure om tot de keuze te komen van een architect. Om te kunnen beslissen wilde hij eerst een schets zien. Hij stelde dan ook voor om het besluit uit te stellen.

Kozijn viel over de kwalificaties van Hafkamp. Er is gekozen uit vijftien architecten. "Uw Raad heeft zelf het kwaliteitsteam aangesteld, dan mag u nu niet zo badinerend over hen doen." De Raad is alleen verantwoordelijk voor het bestemmingsplan, dat is altijd zo en nu ook." Over de opmerkingen van Gerrit van de Broek en Jan van de Broeck zei hij: De Raad mag alles tegen het College zeggen, maar omgekeerd niet. Het is flauw dat u altijd met de term onderwijzer komt." Dan had u twaalf jaar geleden een andere Burgemeester moeten kiezen.

Bij de stemming over het voorstel was René Voigt tegen, evenals Wim Hafkamp (VVD) en Dick 't Hoen (VVD).


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...