Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Dorpscentrum: College kiest

Loosdrecht, 16 december 2001. In de Gooi van gisteren stond op de voorpagina een grote kop boven een artikel van Ed Brouwer.

Dorpscentrum kost tien miljoen gulden
College kiest voor Situs

Volgende week gaat het college van B&W van Loosdrecht aan de raad voorstellen om met de Utrechtse projectontwikkelaar Situs (die verderop in het artikel enkele malen Vitus en aan het eind Sinus wordt genoemd) het dorpscentrum te gaan ontwikkelen.

Er is een groot plein met eronder een parkeergarage voor honderd auto's voorzien. Ook komt er een wandelpier de plas in van 200 meter lengte en vijftien meter breedte, die oploopt naar een hoogte van tien meter. En uiteraard komt er een jachthaven.

De overeenkomst tussen Situs en het college, waarover de raad in een extra commissie- en raadsvergadering moet beslissen is in zeer korte tijd gerealiseerd. De commissie praat er maandagavond over.

In het voorstel wordt aan Situs anderhalf miljoen gulden betaald en wordt grond ter waarde van acht en een half miljoen gulden overgedragen. Hierin zit ook de grond van de Ireneschool waar dure woningen gebouwd gaan worden. In ruil krijgt de gemeente de wandelpier, de haven en het plein met parkeergarage terug. Omdat de bouw op de grond van de Ireneschool niet conform het bestemmingsplan is zal daarop een aanpassing moeten komen.

In het plan zitten nogal wat onzekerheden zoals eventuele grondvervuiling, de opbrengsten van de garage en de haven en het al dan niet verrekenbaar zijn van de BTW. Als deze onzekerheden tegenvallen zal de nieuwe gemeente Wijdemeren deze reven en moeten oplossen.

Als alles doorgaat zal over een jaar begonnen kunnen worden met de bouw.


Het Wijdemeerse weer: prachtig zonnig windstil, maar koud weer.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...