Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Laatste raad 's-Graveland

's-Graveland, 14 december 2001. De laatste reguliere raad van 's-Graveland kende gisteravond een rommelig verloop. Wim Hafkamp (VVD) en Fenna Tuunter (PvdA) waren beiden vanwege ziekte afwezig.

De chaos begon al toen Nelleke Schenkkan (Algemeen Belang) bij de behandeling van de notulen meteen pardoes een motie indiende over de treintaxi die vanaf 1 januari niet meer rijdt naar Ankeveen. Burgemeester Kozijn wees haar erop dat dit niet het geëigende moment was. Wel kon ze natuurlijk vragen om het onderwerp als agendapunt toe te voegen. Hetgeen zij toen deed.

Waar het over ging was het feit dat 's-Graveland de contracten met de treintaxi heeft opgezegd m.i.v. 1 januari in verband met de herindeling, maar dat er in wijder Wijdemeers verband niets geregeld is. Gevolg, vanaf 1 januari zal geen enkele vorm van openbaar vervoer Ankeveen aan doen. Met haar motie wilde Nelleke Schenkkan bereiken dat 's-Graveland geld op tafel zou leggen om tot 1 maart wel de treintaxi te laten rijden.

Bij de behandeling van dit punt werd de chaos pas compleet. Het bleek dat het college gesproken had over dit onderwerp en verdeeld was. Wim Neef (CDA) wilde wel betalen voor de drie maanden, maar burgemeester Wim Kozijn en wethouder Co de Kloet (DB) waren daar tegen. Zij vonden dat dit op Wijdemeers niveau na 1 januari opgelost zou moeten worden.

In de discussie bleek bovendien dat het college onderling een spraakverwarring had. Er waren namelijk meerder mogelijkheden. Er zou een taxi rijden van Ankeveen naar 's-Graveland, waar overgestapt kon worden op een echte treintaxi. (Kosten fl. 9.000, voorstel waar Wim Neef achter stond.).

Nadja: "Hier staat 't, kijk dan!"


V.l.n.r.: René Voigt (DB), Nadja Jungmann (D66), Jan van de Broek (CDA), Douwe van Essen (CDA)
Henk: "Rie, hoe kan je daar nou voor zijn? Vindt je ook niet Dick?"

V.l.n.r.: Henk de Kloet (DB), Dick 't Hoen (VVD), Rie Boeve (GL)

Later bleek dat er nog een mogelijkheid was. Een echte treintaxi van Ankeveen naar het station. (Kosten fl. 12.000 voor drie maanden.) Deze werd tijdens de schorsing ontdekt door Nadja Jungmann (D66) en daarna  ingebracht in de discussie. Ook had zij gedurende de schorsing nog even per mobieltje nagetrokken bij Souverein of wel waar was wat het college zei, namelijk dat andere gebieden in Wijdemeren ook getroffen werden. Dat bleek niet zo te zijn. Alleen Ankeveen zou de klos zijn.


Co: "Waar staat dat dan Wim? Van die treintaxi..., dat andere bedrag?"
Wim: "Ik kan het niet vinden... Ik weet het ook niet."
Wim Kozijn: "Overigens kan ik u mededelen dat het college u de motie sterk ontraadt..."

Omdat het college het op een zeker moment ook niet meer wist werd de vergadering geschorst. "Dat krijg je ervan als je over een motie praat, zonder voorbereiding door het college en zonder raadsvoorstel." :verzuchtte Kozijn. Op een zeker moment toen iedereen door elkaar heen riep verhief hij zijn stem: "Ik ben nog niet weg hoor! Maak er maar zo'n bende van na 1 januari als ik wel weg ben."

Na de schorsing deelde burgemeester Wim Kozijn mee dat het college het aannemen van de motie Schenkkan ontraadde. Hij ging voorrekenen dat het per rit erg duur werd als er 9000 gulden werd uitgegeven, dat er over het graf heen geregeerd werd, etc., etc.

Nadja Jungmann (D66) riep toen: "Als we hem aannemen, dan gaan we toch naar het station en niet naar 's-Graveland?"

Toen kwam de aap uit de mouw. Aannemen van de motie van Nelleke Schenkkan (AB) zou alleen zorgen voor het eerste stuk. Nadja Jungmann (D66) stelde daarop direct voor om niet fl. 9.000, maar fl. 12.000 uit te geven en de Ankeveners een echte treintaxi te bieden.


René Voigt, Nadja Jungmann en Nelleke Schenkkan buigen zich over de tekst.
Wat staat daar nu echt? En wat betekent dat dan? En rijdt hij dan naar het station?

Dit voorstel ging de geschiedenis in als het amendement Jungmann op de motie Schenkkan. Het laatste amendement in de gemeente 's-Graveland op de laatste motie.

Tegen stemden DB (René Voigt, Henk de Kloet en Co de Kloet) en Dick 't Hoen van de VVD. Voor stemden Wim Neef, Douwe van Essen en Jan van de Broek (CDA), Rie Boeve (GL), Nelleke Schenkkan (AB), Gerrit van den Broek (VVD) en Nadja Jungmann (D66)

Aan het begin van de vergadering had René Voigt voorgesteld om niet de laatste raad te beëindigen met een flut voorstel over een paardenstal, maar met een besluit over het gebouwenplan (verplaatsing brandweerkazerne, gebouwen voor de verengingen, etc.). Een kloek besluit met veel impact en zicht op de toekomst. Deze gedachte werd door iedereen omarmd.

Toen het moment daar was om het laatste besluit te nemen vroeg René Voigt om hoofdelijke stemming. Het leek hem zo mooi om deze raad af te sluiten met een unaniem "voor". Hij meldde dat het weliswaar leek of deze raad altijd zeven-zes stemde, maar hij had het uitgerekend. Van alle besluiten die genomen waren werd 98% unaniem genomen. Slechts twee procent gaf het bekende zeven-zes beeld te zien.

Er werd gestemd:

Meneer Voigt, "voor", meneer H. de Kloet "voor", de heer J. van de Broek "voor", de heer van Essen "voor", mevrouw Jungmann "voor", de heer Neef "voor", de heer J. de Kloet "voor", mevrouw Schenkkan "voor", mevrouw Boeve "voor", de heer D' t Hoen "voor", de heer G. van den Broek "voor"........

Pats..., de hamer valt, "aldus besloten"

Niemand iets voor de rondvraag?

Stilte.

Pats..., burgemeester Wim Kozijn laat de hamer na het laatste besluit vallen, de raad van 's-Graveland zal niet meer vechten, steggelen, debatteren, coalities vormen en opbreken. Einde gemeente 's-Graveland, zoals er eind zestiger jaren een eind kwam aan Kortenhoef en Ankeveen...

Als Wijdemeren het weer ruim dertig jaar uithoudt tot de volgende herindeling of annexatie, dan kunnen we tevreden zijn! De dorpen blijven gewoon bestaan als het nieuwe gemeentebestuur maar aandacht houdt voor de sociale structuur binnen de gemeenschappen.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...