Even geduld, pagina wordt geladen....

november  2000 tweede helft
Limerick

30 november 2000. Burgemeester Jos Gieskens  is een liefhebber van limericks, korte gedichtjes genoemd naar de provincie Limerick in Ierland. Hij maakte de volgende, opgetekend uit de mond van Burgemeester Kozijn van 's-Graveland:

Er was eens Burgemeester Kozijn van 's-Graveland
die hield absoluut niet van tramelant
maar als Co de Kloet ligt te klooien
dan gaat hij toch weer over de rooie
en staat hij de volgende dag toch weer in de krant


Vijftig piek plus zalmsnip.

29 november 2000. In een brief aan de raad stelt het college voor om de motie van D66 voor volledige uitkering van de Zalmsnip (in plaats van slechts 75 gulden) uit te voeren. Na enig zoekwerk heeft men nu toch structurele dekking gevonden in de begroting. Moeilijker ligt dat met de door VVD, PvdA/GL, Algemeen Belang en D66 gesteunde motie om de OZB met 5% te verlagen. Als tegemoetkoming stelt het college nu voor om per huishouden eenmalig fl. 50 uit te keren. Dit geld moet dan komen uit de opbrengst van de aandelen REGEV (het energiebedrijf dat door alle Gooische gemeenten verkocht is). In de raadsvergadering van donderdag 30 november, die opent om 19.30 met de hervatting van de begrotingsbehandeling, zullen deze voorstellen besproken worden. De vaststelling van de OZB tarieven wil het college vanwege een aantal onzekerheden uit stellen tot de raad van december.


Kijk op de Wijk vertraagd?

29 november 2000. Nog tijdens de Algemene Beschouwing stelde het College voor dat de verkeersplannen van de werkgroep "Kijk op de Wijk" in de commissievergadering van december behandeld zouden worden. Naar nu blijkt staan ze niet op de agenda. Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang is hier erg geirriteeerd over. 

WB01426_.gif (1288 bytes)
Nelleke Schenkkan

"Het plan wordt aldoor achtergehouden. Het is een zwaktebod van het college om het steeds uit te stellen" : zegt zij in de Gooi- en Eemlander van vandaag. De grote fracties zijn intern verdeeld over de plannen. Met name de tolheffing zorgt voor die verdeeldheid. De gemeentewoordvoerder kan niet voorspellen wanneer de plannen geagendeerd zullen worden.


Rechtszaak tegen gemeente?

28 november 2000. Onder een grote kop "Rechtszaak Krakeelakker lijkt onafwendbaar" schrijft Nico Postma vanavond in de Gooi een groot artikel over de ontwikkelingen aan het Dode Eind. Inzet van het conflict zijn de ontwikkelingen die door de Krakeelakker gepland zijn. Op de voormalige jachthaven "De Krakeelakker" zijn inmiddels een aantal woonboten gelegd. Het worden er 22. Ook jachthaven Fokke heeft volgt dat voorbeeld met zestien woonschepen. De omwonenden zijn hier ontevreden over en binden de strijd aan met de laatste zes woonschepen die Bert en Henk de Kloet willen afmeren naast de tuinen van de buren. Het conflict met de gemeente is ontstaan doordat de bewoners vinden dat deze een dubieuze rol heeft gespeeld. Er was met de buurt afgesproken dat er zestien woonschepen en twee huizen zouden komen. De provincie keurde het niet goed dat de woningen er kwamen. Om de financiering van het project toch rond te kunnen krijgen moet de Krakeelakker nu in plaats van de huizen zes extra woonschepen neerleggen. De omwonenden stellen nu dat de gemeente en de Krakeelakker deze informatie hebben achtergehouden. En dat betekent een schending van de eerder gemaakte afspraken volgens de bewoners. Omdat de gemeente hen niet op de hoogte heeft gesteld van de wijziging in de plannen en er volgens hen geen bestemmingswijziging is toegepast, zal via de commissie Bezwaar- en Beroepschriften uiteindelijk de gang naar de rechter worden gemaakt om een proces tegen de gemeente te beginnen als er bouwactiviteiten worden waargenomen.


Dichter Barend van Voorden

27 november 2000. Gisterenavond werd in het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk een plechtigheid gehouden waarbij de onlangs overleden schilder en dichter Barend van Voorden werd herdacht. De bijeenkomst was georganiseerd door de Stamtafel en de Stichting Kunst aan de Dijk. Een jaar geleden was de gedachte ontstaan om ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Barend van Voorden een bundel uit te geven met zijn gedichten. Helaas overleed hij echter zeer onlangs. Aan de bundel werd ook medewerking verleend door het gemeentebestuur van 's-Graveland. Het eerste exemplaar van de bundel werd aan het eind van de bijeenkomst door burgemeester Wim Kozijn aan Esther van Voorden, de dochter van Barend, overhandigd.

Esther van Voorden ontvangt dichtbundel.

Meer foto's? Klik hier


D66: boekje open

24 november 2000. Nico Postma van de Gooi- en Eemlander schreef een uitgebreid artikel in de krant waarin Nadja Jungmann (D66) haar kant van het wegsturen uit de coalitie door CDA en Dorpsbelangen weergeeft.

D66 verstrikt in rel , G&E 24 november 2000

D66 heeft er al eerder over gedacht om uit de coalitie te stappen, maar: "Dat hebben we niet gedaan, want het zou een enorme hoop herrie in de gemeente veroorzaken. Ik zat niet op een rel te wachten." Tijdens het coalitieoverleg van 23 oktober gooide wethouder Co de Kloet de deur dicht. "In aanwezigheid van de voltallige coalitie zei hij tegen mij dat hij de afspraken (tussen CDA, Dorpsbelangen en D66) in het collegeprogramma niet meer zou nakomen. Als wij nog iets wilden moesten wij onze eigen meerderheden maar gaan zoeken." Verder zei de Kloet: "We zitten vlak voor de herindeling en het collegeprogramma interesseert me geen barst meer." 


Archieffoto: Ton Kastermans

"In feite was de coalitie toen al gebroken." :aldus Jungmann. 
De Kloet had Jungmann te verstaan gegeven dat ze van de coalitie geen steun meer hoefde te verwachten en maar elders steun moest gaan zoeken. Dat is de verklaring voor het feit dat ze voor de OZB motie van de VVD stemde.

Tot nu toe heeft D66 zich inhoudelijk altijd aan het collegeprogramma geconformeerd. Slechts één keer heeft D66 tegen een voorstel van het college gestemd, toen het over drempels op de Julianaweg ging. "Maar dat heb ik van tevoren keurig gemeld. Dat het CDA en Dorpsbelangen mij onbetrouwbaar noemen is dus onterecht. Die uitspraken zijn op gevoelens gebaseerd en zijn aantoonbaar onjuist."

Jungmann vindt het strategisch onhandig van de collegepartijen dat zij nu plotseling en zonder pardon de coalitie uit is gezet. "In de coalitie had ik me verantwoordelijk gevoeld voor het vinden van een oplossing. Nu voel ik me alleen verantwoordelijk als raadslid. Ik ben er niet op uit om het college naar huis te sturen."

Tenslotte zegt het jonge raadslid dat ze een groot aantal steunbetuigingen heeft gehad uit D66 kringen in 's-Graveland en fusiepartner Nederhorst den Berg. Het oordeel van het partijbestuur van de afdeling Wijdemeren luidde: "Laat ze maar in hun sop gaar koken." Dit sterkte Jungmann in haar opvattingen.


Zalmsnip weer hele Snip

22 november 2000. De Gooi- en Eemlander schrijft dat het college na enig zoekwerk in de begroting geld heeft gevonden om de motie van D66 voor volledige uitkering van de Zalmsnip uit te voeren. Het college had begroot om van iedere snip 25 gulden in te houden en in de begroting te stoppen. De motie van Nadja Jungmann (D66) tijdens de begrotingsbehandeling om de zalmsnip geheel uit te keren kreeg toen een meerderheid van acht tegen vijf (1 CDA, 1 D66, 1 AB, 2 PvdA/GL en 3 VVD). Het college stelde daarop dat dit alleen maar mogelijk zou zijn door de OZB te verhogen, waardoor het college terug zou nemen wat de motie van D66 aan de burger gaf. Kennelijk vond het college dit bij nader inzien toch ook te gek en is er nu onder druk van de motie toch geld in de begroting gevonden. De drieduizend huishoudens in 's-Graveland krijgen volgend jaar hun volle Zalmsnip uitgekeerd zonder dat daarvoor de OZB verhoogd wordt. Net als in Loosdrecht en Nederhorst den Berg.

Co de Kloet ziet er geen gat in om de motie van de VVD voor 5% OZB verlaging uit te voeren. Hij hoopt een oplossing te vinden en daarmee een bestuurscrisis te voorkomen. Daarbij vertrouwt hij erop dat geen van de partijen het college naar huis wil sturen op 30 november als de geschorste begrotingsbehandeling om 19.30 voortgezet wordt.


Radio 1: WSNP

Vandaag was Fractievoorzitter Nadja Jungmann van D66 's-Graveland op Radio 1 te beluisteren in het juridische programma "Rechtenkwesties". Ze was daar uitgenodigd omdat zij aan de Erasmus Universiteit promoveert op de WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De invoering van deze wet, die mensen met grote schulden hulp biedt bij het krijgen van een nieuwe schone lei, werd besproken. Voor de liefhebbers van juridisch-sociale onderwerpen is het programma ook via internet (RealAudio) te beluisteren op http://www.omroep.nl/nps/radio/rechtenkwesties/ (Het onderwerp WSNP begint op 1 uur en 12 minuten.)


College: Gewoon door

College mist D66 niet: vervanging welkom...

22 november 2000. In de Gooi- en Eemlander vanavond een groot artikel, ditmaal van Nico Postma, over het opzeggen van de samenwerking van CDA en Dorpsbelangen met D66. Plaatsvervangend fractievoorzitter Jan van den Broeck begint het artikel met andere fracties uit te nodigen om zich bij de resterende minderheidscoalitie aan te sluiten. Een minderheid van zes zetels vindt hij geen enkel probleem. "Per voorstel moeten we nu steun zoeken bij andere fracties. Maar ach, dat moesten we nu ook al doen. We konden de afgelopen maanden toch al niet op D66 rekenen." aldus van den Broeck.

Wethouder Co de Kloet vindt het evenmin een probleem. Hij staat niet te springen om er een zetel bij te krijgen, maar zou het niet verkeerd vinden als dat toch zou gebeuren. Hij ziet ook een voordeel in de nu ontstane situatie. De raadsvergaderingen worden aantrekkelijker en spannender omdat het college niet vooraf weet of voorstellen het zullen halen. Hij ziet wel iets in het instappen van Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang en van de fractie van de PvdA/GL. Met de driemansfractie van de VVD ziet hij het niet zitten omdat de VVD en Dorpsbelangen een historische controverse hebben.

Rie Boeve (PvdA/GL) peinst er niet over om tot de coalitie toe te treden. "Ik zou niet met deze coalitie willen samenwerken" :zo stelt ze. Ze is verbaasd over de actie van de coalitiepartners om D66 weg te sturen.

Ook Nelleke Schenkkan laat weten geen enkele behoefte te hebben om toe te treden tot de coalitie om het gat op te vullen. Zij vindt het best als er een minderheidscoalitie blijft zitten. Een voordeel ziet ze ook: "Het is een uitdaging voor de wethouder om zijn voorstellen beter in te kleden om een meerderheid te behalen." Voor haar is het gedwongen vertrek van D66 geen verrassing. "Het boterde al een jaar niet meer. Een niet college-gebonden coalitiepartij is trouwens niet gemakkelijk."


Bezoek site

21 november 2000. Wie kijken er naar deze site? Waar komen ze vandaan? We geven u hieronder een actueel overzicht. Wijdemeren gaat Wereldwijd!

Bezoekers naar herkomst
1.Nederland 343077.94 %
2..com 2104.77 %
3.Netwerk 2094.75 %
4.Canada 651.48 %
5.Mexico 180.41 %
6.Zwitserland 180.41 %
7.Duitsland 120.27 %
8.Verenigd Koninkrijk 110.25 %
9.België 80.18 %
10.Denemarken 40.09 %
11.Zweden 30.07 %
12.Griekenland 30.07 %
13.Finland 20.05 %
14.Polen 20.05 %
15..org 20.05 %
16.Spanje 10.02 %
17.Frankrijk 10.02 %
18.Maleisië 10.02 %
19.Hong Kong 10.02 %
20.Zuid-Afrika 10.02 %
21.Brazilië 10.02 %
22.VS Onderwijs 10.02 %
23.Australië 10.02 %
24..to 10.02 %
 Onbekend 3958.98 %

G&E over coalitiebreuk

20 november 2000. In de Gooi- en Eemlander werd vandaag door Mandy Pijl ingegaan op de persverklaringen van Dorpsbelangen en CDA enerzijds en D66 anderzijds. De kop was duidelijk.

Coalitie is D66 zat (G&E, 20/11/2000)

Het stuk van Mandy Pijl behandelt de brief van het CDA en Dorpsbelangen aan D66 waarin D66 de wacht wordt aangezegd. Zo noemen zij het meningsverschil over de samenvoeging van de Sociale Diensten en het feit dat D66 al enige tijd geen deel meer nam aan het maandelijks coalitieoverleg. De steun aan de motie van de VVD om de ozb 5% te verlagen was voor hen de druppel die de emmer deed overlopen. In het tweede deel van het stuk geeft Nadja Jungmann (D66) een toelichting op haar kant van de zaak. Zo verklaart Nadja Jungmann: "Maar niemand zit een jaar voor de herindeling te wachten op een bestuurscrisis. Met de 'kunstklootzakken' 1) affaire hebben we ons al niet geliefd gemaakt."  Zij wees erop dat het college de afspraken in het gezamenlijke collegeprogramma inzake het armoedebeleid niet is nagekomen, waardoor andere afspraken ook ter discussie stonden. De tekst van de brief van het CDA (ondertekend door Jan van de Broeck, plaatsvervangend fractievoorzitter) en Dorpsbelangen (René Voigt, fractievoorzitter)) treft u hieronder aan, evenals het persbericht van D66. 

1) citaat wethouder Co de Kloet. Zie ook: (artikel G&E: juli 2000) en (excuus B&W: juli 2000)


CDA en DB: D66 uit coalitie

19 november 2000. Dorpsbelangen en het CDA hebben in een gezamenlijke brief aan fractievoorzitter Nadja Jungmann van D66 de samenwerking binnen de coalitie met D66 opgezegd. Dit naar aanleiding van het feit dat D66 tijdens de Algemene Beschouwingen voor de motie van de VVD voor verlaging van de OZB met 5% stemde. Daarmee is de coalitie haar meerderheid in de raad van 1 zetel kwijt. De brief is naar het college, alle raadsleden en de Gooi- en Eemlander gestuurd. Als reactie op de brief van het CDA en Dorpsbelangen heeft D66 een persbericht verstuurd dat u onder de brief van CDA en DB kunt lezen.

Brief CDA en Dorpsbelangen aan D66:

Brief CDA en Dorpsbelangen aan D66

Brief CDA en Dorpsbelangen aan D66

Persbericht D66:

Persbericht D66 19-11-00

Persbericht D66 19-11-00

Persbericht D66 19-11-00


Kunst aan de Dijk: Schubert

18 november 2000. Morgenavond treedt in het Oude Kerkje aan de Dijk om 20.15 het Schubert Consort op. Als u meer wilt weten, klik dan even hier.


Vervolg Raad: 30/11

18 november 2000. Omdat de agenda's van de raadsleden niet te combineren bleken, worden de geschorste Algemene Beschouwingen niet op 23 november voortgezet, maar op 30 november om 19.30 voorafgaand aan de normale raadsvergadering.


2001: ADSL in 's-Graveland!

15 november 2000. Dit is een bericht voor de zware internetgebruikers. Maar die zullen er zeer blij mee zijn. Vanavond stond in de G&E dat Hilversum en 's-Graveland als eerste gemeenten in de regio ADSL van KPN gaan krijgen. 's-Graveland staat voor begin 2001 op de rol. ADSL is snelle onbeperkte toegang tot internet via het vertrouwde koperdraadje dat nu al uw huis binnenkomt en waar uw telefoon op aangesloten is. ADSL zal een snelheid van 512 kilobytes per seconde (kbs) gaan bieden. Met ISDN heeft u nu 64 kbs (of 128 kbs als u de beide lijnen samen gebruikt) in huis. Heeft u een oud vertrouwd modem over de telefoonlijn die u al jaren had, dan komt de snelheid niet verder dan 56 kbs.

ADSL is het antwoord van KPN op internet via de kabel zoals dat door kabelexploitanten in sommige grote steden (zoals UPC in Hilversum) wordt aangeboden . Ongeveer een jaar geleden hielden wij al eens een enquete naar de wens dat Casema ook in 's-Graveland internet via de kabel zou bieden. De belangstelling was toen al relatief groot. Van Casema hebben wij op dit vlak nooit ook maar iets gehoord of gelezen. Het laatste bericht uit die hoek was de verrassende mededeling dat er ons voor de kabelaanlsuiting een nieuw contract werd aangeboden terwijl wij daar nooit om gevraagd hadden. (De incasso ging van de Regev naar ENW, NUON of zoiets... Vandaar het "nieuwe" contract. red.)


Vervolg Raad: 23/11

15 november 2000. Zoals bekend zijn de Algemene Beschouwingen geëindigd in een schorsing, nadat de meerderheid van de raad een motie van de VVD had aangenomen om de Onroerend Zaak Belasting met vijf procent te verlagen. De vergadering zal heropend worden op 23 novemeber om 20.00 in het gemeentehuis. Het college zal dan een voorstel doen waarmee zal worden gepoogd aan het verlangen van de raad tegemoet te komen.


Glastra biedt excuses aan

14 november 2000. Afgelopen zondag schoot Jan Glastra - van Loon in Buitenhof uit zijn slof. Dit gebeurde tijdens een debat in Buitenhof met Jan Nagel, Willem van Kooten en Elske ter Veld. Hij heeft spijt van zijn uitspraken en heeft Jan Nagel gebeld om zijn excuses aan te bieden. Jan Nagel heeft deze geaccepteerd en zei dat hij het niet zo hoog had opgenomen omdat hij wel wist dat Jan Glastra het niet kwaad bedoelde. Zand erover dus...


Co praat met DSO, maar...

14 november 2000. Als nabrander van de Algemene Beschouwingen meldt de Gooi- en Eemlander vandaag dat de onderhandelingen met DSO over deelname aan het gebouwenplan (meer, klik hier en hier) heropend worden. Eerder had Co de Kloet gezegd dat hij niet meer met DSO wilde gaan praten. Nu gaat hij dat toch doen onder druk van Dorpsbelangen, D66 en het CDA, maar niet van harte. Dorpsbelangen en D66 reageerden tijdens de Algemene Beschouwingen op een email van DSO waarin de toneelvereniging terugkwam op het eerder ingenomen standpunt dat men in het bestaande houten gebouw wilde blijven. Het CDA sloot zich hierbij van harte aan. Een voorstel daarvoor om een nieuw gebouw te delen met het jongerenwerk was op dat moment afgewezen.


Nalezen: Algemene Beschouwingen

13 november 2000. De Algemene Beschouwingen van D66 zijn op de afdelingssite van die partij ( http://www.d66.nl/afdeling/graveland/ ) te vinden. Wilt u ze nog eens nalezen, dan kan dat als u hier klikt. Wij hebben de 's-Gravelandse partijen (per email) uitgenodigd om hun Algemene Beschouwingen op het net te zetten (of door ons op het net te laten zetten). Wij houden u op de hoogte als er meer beschikbaar is.


Elske: Leefbaar Kortenhoef

12 november 2000. Vanmiddag vond in Buitenhof een discussie plaats tussen Willem van Kooten en Jan Nagel (beiden Leefbaar Nederland) enerzijds en Elske ter Veld (PvdA) en Jan Glastra-van Loon (D66) anderzijds.Het ging erover of Leefbaar Nederland recht van bestaan zou hebben als dat als landelijke partij van start gaat. De heren Nagel en van Kooten waren daarvan overtuigd. Meer inspraak, meer referenduma, en kansen voor iedereen voor alle functies zijn punten die de ruimte moeten krijgen vinden zij. En het land moet beter geregeerd worden aldus van Kooten. Als Leefbaar Nederland indertijd had bestaan, dan had ook Fokker nu nog bestaan zei hij.

Glastra van Loon vloog enigszins uit de bocht door te stellen dat alle macht aan het volk geven in het verleden enkele keren vreselijk uit de hand is gelopen zoals bij de opkomst van Hitler en Stalin. Hij verbaasde voor iemand van D66 nog meer met uitspraken als dat hij tegen het referendum is, hooguit voor een correctief wetgevend referendum. 

Elske ter Veld (die in Kortenhoef aan het Moleneind woont) haalde aan dat lokale partijen als bijvoorbeeld "Leefbaar Kortenhoef, eh... Dorpsbelangen", een prima rol kunnen spelen. "U weet wel van Co de Kloet, van Tijd voor Teenagers..." :voegde zij er nog aan toe. (Voor de jonge lezertjes (jonger dan vijftig), dit was een muziekprogramma van de VARA voor jongeren, dat eind jaren vijftig, begin jaren zestig werd uitgezonden. Presentatie Herman Stok, samenstelling Co de Kloet (ja, dezelfde...) red.)


Buitenhof

Willem van Kooten (l.) en Jan Nagel (LN)

Jan Glastra van Loon (D66)

Elske ter Veld (PvdA)

Jan Nagel (LH en LN)

Willen van Kooten (LN)

Leefbaar Wijdemeren?

11 november 2000. Morgen zal in het programma Buitenhof op Nederland 3 een optreden te zien zijn van Jan Nagel en Willem van Kooten (Joost den Draaijer). Jan Nagel is fractievoorzitter van Leefbaar Hilversum en is bezig om samen met van Kooten een nieuwe landelijke partij Leefbaar Nederland op te richten. Aanleiding tot het optreden is de eclatante winst die Leefbaar Utrecht van zanger Henk Westbroek afgelopen woensdag tijdens de verkiezingen in Utrecht behaald heeft. (Deze tussentijdse verkiezingen waren georganiseerd vanwege een gemeentelijke herindeling.)

Gezien de columns van Willem van Kooten in de Gooi- en Eemlander inzake de herindeling en zijn verzet daartegen, zou het niet verbazen als achter de schermen al gepraat wordt over de oprichting van Leefbaar Wijdemeren. Wellicht komt dat morgen ter sprake.


René Voigt

10 november 2000. René Voigt, fractievoorzitter van Dorpsbelangen, stuurde ons een foto van zichzelf omdat hij op de pagina "Wie is Wie" ontbreekt. Wij maken deze omissie direct goed. René bedankt.

René Voigt, Dorpsbelangen

(Als u een geluidskaart heeft, klik dan ook even op de sprekende foto's op die pagina. Daar zitten enige oude fragmenten bij die opnieuw zeer actueel zijn.)


eerste helft november

nieuwshome.gif (2185 bytes)