WIJDEMEERSE WEBKRANT
OLib Doet Mee op 18 Mrt
Wijdemeren, wo 11 oktober 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Op zaterdag 21 oktober nodigt OLib de inwoners van Wijdemeren uit om het gesprek met de partij aan te gaan over de punten voor de verkiezingen.

Op zaterdag 21 oktober organiseert de nieuwe partij OLib (Onafhankelijk Liberaal) in de Oude School in Kortenhoef een bijeenkomst voor inwoners Wijdemeren die mee willen denken en mee willen doen met deze nieuwe politieke stroming.


Robby Israel

Martin Vuyk

Denkkracht, dat is waar Robby Israel en Martin Vuyk naar op zoek zijn. Robby Israel en Martin Vuyk zegden hun lidmaatschap van de VVD op toen de top van hun partij bij de affaire Keizer (ex-voorzitter) niet optrad tegen belangenverstrengeling. Dat was na de eerdere affaires in die partij. Vanaf dat moment vormen ze samen de fractie OLib in de raad.

OLib doet mee in maart 2018

Israel en Vuyk hebben onlangs besloten om mee te doen aan de gemeenteraads-verkiezingen van maart 2018. OLib verzorgt het onafhankelijke liberale geluid in Wijdemeren. Op de website van OLib staat dat de partij niet gebaseerd is op een strenge ideologie, maar wel ieder onderwerp inhoudelijk op zijn eigen liberale merites zal beoordelen. Daarbij is het belangrijkste liberale uitgangspunt de overtuiging dat burgers zoveel mogelijk vrijheid moeten hebben en dat overheidsbemoeienis tot het hoogst noodzakelijke beperkt moet blijven. Martin Vuyk en Robby Israel scheiden hoofd en bijzaken, beleid en uitvoering van elkaar. “Ik denk dat in de huidige raad nogal wat raadsleden zitten die het overzicht missen. De huidge raad focust te veel op details en verliest het zicht op de hoofdlijnen.

Denk mee met OLib

OLib zoekt steun en inbreng van inwoners met een voorkeur voor een no nonsense aanpak en duidelijke standpunten. U kunt daar aan bijdragen door op de website uw Top-5 zorgpunten te vermelden.

Kom Zaterdag

Maar kom vooral op zaterdag 21 oktober a.s. vanaf 15.30 uur naar de Oude School aan de Kortenhoefsedijk in Kortenhoef. De beide OLib leden horen graag uw wensen t.a.v. de richting die met Wijdemeren gekoerst moet worden. Meer weten zie www.olib.nl

Campagne maart 2018

bron
WW
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief