WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Referendum en BSWW
Wijdemeren, za 18 maart 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Op de lijst met ingekomen stukken voor de raad van volgende week (23 maart) staan enkele opvallende dokumenten.

Referendum afgewezen

In een vrij korte brief aan de raad wijst het college het initiatiefvoorstel van D66 voor de invoering van een referendum van de hand. Het college vindt dat het D66 voorstel een herhaling van zetten is, omdat hetzelfde voorstel ook al op 22 januari 2015 verworpen werd. Bovendien wijst het college er op dat besluiten in de nu lopende ARHI procedure van de provincie niet meer genomen kunnen worden door gemeenten, maar dat alleen provinciale staten en het parlement dat kunnen doen.

Belastingdebacle

Er werd door het college een brief aan de raad gezonden met een groot aantal bijlagen over de problemen die de belastingsamenwerking van Weesp, Stichtse Vecht en Wijdemeren (BSWW) de afgelopen periode teisterden. De bijlagen zijn brieven en emails die in de afgelopen twee jaar uitgewisseld werden tussen het bestuur van BSWW (de drie burgemeesters), de raden en wethouders. En een briefwisseling tussen BSWW/gemeenten en de provincie, omdat verplichte financiële rapportages te laat ingediend werden vanwege de softwareproblemen.

Ook zit er een feitenrelaas bij waaruit een valse start opdoemt van een automatiseringsproject dat maar niet de conversieproblemen van de oude systemen naar het nieuwe systeem te boven wil komen. En dat nieuwe systeem kwam van een softwarebedrijf dat er kennelijk ook niet in slaagde om de problemen de baas te worden. Het project leidde tot een personele wisseling en de inhuur van een externe projectleider. Het gehele debacle zal niet goedkoop uitpakken. Waarschijnlijk zullen er nog wel wat meer vragen door de verschillende raden gesteld worden. De hamvrag is of het wel zo'n goed idee was om de belastingen van de drie gemeenten in één nieuw softwaresysteem te willen vegen en kennelijk de daarbij te verwachten problemen te onderschatten. Hoe dan ook, het is een goede les voor komende samenwerkingsverbanden of herindelingen.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief