WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
4 naar 2 Scholen Loosdrecht
Nieuw Loosdrecht, wo 5 april 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Nieuw Loosdrecht heeft vier basisscholen. De gebouwen zijn oud, ze passen niet bij modern onderwijs en ze slurpen energie. Bovendien krimpt het leerlingenaantal.

Leegstand

In Loosdrecht zijn vijf basisscholen die allen leegstand hebben of die leegstand gaan krijgen volgens de prognoses. Dit is zowel van toepassing op OBS De Linde, als op de Terpstraschool. De Rehobothschool die er naast ligt heeft nu nog een lokaal op de Linde in medegebruik, maar door de krimp zal dit binnen 1 tot 2 jaar niet meer het geval zijn. Op OBS De Linde zullen
dan minimaal 4 lokalen leeg komen te staan. Op de Terpstraschool staan nu al 4 lokalen
leeg. De krimp van leerlingenaantallen in Loosdrecht zal op langere termijn alleen maar groter worden.

Initiatief Talent Primair

Talent Primair het schoolbestuur van de openbare scholen in de regio, benaderde de gemeente met het verzoek om mee te werken aan een gedeeld gebruik van een gebouw door de Openbare school de Sterrenwachter (Jenaplan) en De Linde. Volgens de laatste inzichten in onderwijsland zou op die locatie gestreefd moeten worden naar aanvulling met een kinderopvang om zo te komen tot een Integraal Kind Centrum (IKC) voor kinderen van nul tot twaalf. Daartoe is ook kinderopvangorganisatie Eigen & Wijzer aangehaakt.

Het initiatief van Talent Primair is gevolgd door het schoolbestuur Stichting Proceon (Protestants
Christelijk onderwijs) dat aangaf te willen onderzoeken of het haalbaar is de door haar
bestuurde scholen in Nieuw Loosdrecht, te weten de Terpstraschool en de
Rehobothschool, mogelijk in combinatie met kinderopvangorganisatie Eigenwijzer, ook samen te
voegen in één gebouw.

In nauw overleg met de schoolbesturen heeft de gemeente een extern bureau (Pentha Rho) opdracht gegeven om de mogelijkheden voor het gezamenlijk gebruik in een IKC voor beide schoolbesturen en kinderopvangorganisaties te onderzoeken. Het resultaat wordt dan twee IKC's, een openbaar IKC en een protestant-christelijk IKC.

Twee IKC gebouwen

Gisteravond presenteerde Bert Koopman van Pentha Rho de conclusies van dat onderzoek. Die zijn:

 • Voor Talent Primair (het openbare onderwijs) wordt voorgesteld op de locatie van de
  Sterrenwachter nieuwbouw te realiseren ten behoeve van de huisvesting van de
  Sterrenwachter en de Linde. In combinatie hiermee zal de naastgelegen Pinkenstal
  (hoofdkantoor kinderopvangorganisatie Eigen & Wijzer) worden aangekocht en worden
  heringericht voor zowel onderwijs als kinderopvang.
 • Voor Stichting Proceon (het protestants christelijke onderwijs) wordt voorgesteld om de
  Rehobothschool te renoveren en uit te breiden ten behoeve van de huisvesting van de
  Terpstraschool, de Rehobothschool en de kinderopvang van Eigen&Wijzer.


De nieuwe situatie:
Rode stippen = kinderopvanglokaties
Bruine stippen = vrijkomende bouwlocaties
Blauwe stippen de nieuwe schoolgebouwen
1=Chr. Rehobothschool/Terpstra (Laan van Eikenrode) (Volledige renovatie)
2=Sterrenwachter/Linde (Lindelaan) (Nieuwbouw)

De heer Salij hield eensgezind en met groot enthousiasme een pleidooi namens de samenwerkende schoolbesturen voor de oplossing die Pantha Rho gepresenteerd had. Het eindplaatje moeten twee scholen zijn met ieder ca. 250 leerlingen.

Losse einden afhechten

In meerderheid was ook de commissie enthousiast over de gepresenteerde oplossing, al zitten er nog wel wat losse einden in, die voor 29 juni opgelost moeten zijn als wordt besloten of de raad de financiën voor dit project beschikbaar zal stellen. Losse einden zijn de bekostiging van kinderopvang, die op compleet andere wet- en regelgeving gebaseerd is dan die van het basisonderwijs. In een IKC moet die min of meer gelijk getrokken worden.
Op dit moment huurt Eigen & Wijzer haar gebouw van de woningbouwvereniging. De vraag is of de gemeente ook gaat huren, of het gebouw overneemt van de woningbouwcorporatie.

Alleen Martin Vuyk (VVD) had liever gezien dat de scheiding van de beide zuilen ongedaan was gemaakt en er een plan was gemaakt voor één schoolgebouw voor alle gezindten. Wethouder Sandra van Rijkom vreesde een te grote concentratie in dat geval. Spreiding over twee gebouwen had haar voorkeur.

Glansrol Roosmarijn Peet

De nieuwe fractieassistent van D66, Roosmarijn Peet, bleek een prima aanwinst voor de commissie. Zij had de stukken zeer goed bestudeerd en haalde daar zelfs wat fouten uit. Ook stelde zij een aantal zeer terzake doende vragen, waarbij zij niet bang was om als nieuweling iets te vragen wat bekend verondersteld kon zijn. Een flitsende entree in de politieke arena zoals je ze niet vaak ziet.

Wijdemeren: 25% leeg

Wethouder Van Rijkom verklaarde dat de rimp ook in de andere kernen van Wijdemeren om maatregelen vraagt. In heel Wijdemeren staat 25% van alle schoollokalen leeg of worden die verhuurd aan kinderopvangorganisaties. Ook in Kortenhoef zal een dergelijk onderzoek gestart moeten worden. In Nederhorst den Berg is al enige tijd geleden een onderzoek naar de leegstand geweest. De drie schoolbesturen die daar met een school zitten wilden echter niet mee werken aan oplossingen door samenvoeging. Dat onderzoek is inmiddels achterhaald en kan daarom niet meer gebruikt worden voor nieuwe plannen.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik JUngmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief