WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Inhaalslag 31 mei
Wijdemeren, di 30 mei 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vorige week was de WWK even een week op vakantie. In de zon. Om rustig na te denken over fusies, wethouders, jaarrekeningen, actiegroepen en wat ons verder bezig houdt.

Maar, als wij de dagelijkse nieuwsstroom niet bijhouden, dan ontstaat er een gat in ons, al zeggen wij het zelf, onvolprezen archief met ruim 20 jaar Wijdemeers lief en leed. Willen wij dat? Nee, dat willen wij niet! En dus hielden wij bij wat er zoal aan Wijdemeerse nieuws langs kwam. Dit is het boeketje dat wij plukten.

Waterschap AGV in hoger beroep

Op 21 mei was het meteen raak. Je kan echt niet even weg. Valentijn Bartels meldt in de krant dat het Algemeen Bestuur van Waterschap AGV besloot om in hoger beroep te gaan tegen de eerdere uitspraak van de rechtbank, die het z.g. conserverend flexibel peilbesluit van het Waterschap van tafel veegde. Tot vreugde van de huizenbezitters in de Horstermeer die schade vrezen. En in het bijzonder van Jan Zwagerman die al vele jaren tegen het Waterschap, de Provincie en Natuurmonumenten vecht. Portefeuillehouder Gerard Korrel van AGV (een soort wethouder red. WWK) denkt de zaak te zullen winnen. Diverse AGV-bestuursleden twijfelen daar aan of spreken, zoals ex-VVD raadslid in Wijdemeren, André Spils, zelfs uit wel na al die jaren eens van de slepende kwestie af te willen.

Dossier Horstermeer

Speculaties ambtenarentekort

In de week voor 21 mei verklaarden zowel wethouder Theo Reijn, als burgemeester Martijn Smit dat er een tekort aan ambtenaren bestaat in Wijdemeren. De burgemeester verklaarde het niet halen van de deadline voor een accountantsverklaring voor de jaarrekening 2015 o.a. door een tekort aan ambtelijke capaciteit, al leek uit de geluiden in en buiten de pers ook op te maken dat de tot voor kort verantwoordelijke wethouder financiën, Joep Frijdal, niet alert genoeg had gereageerd om dit onheil te keren. De oppositiepartijen buitelen in de dagen daarna in de krant over elkaar. D66 denkt dat er een complot achter zit, teneinde aan te tonen in de lopende bestuurskrachtmeting dat Wijdemeren wel moet fuseren met Hilversum. DLP doet hetzelfde in de krant van 24 mei. (Dat stuk was hierop gebaseerd). Burgemeester Smit wijst een dergelijke relatie tussen de accountantsverklaring en een eventuele fusie naar het rijk der fabelen, zowel in de media, als later in de raad van donderdag 26 mei.

Fietsendief gesnapt

Opmerkelijk. Bij de voetbalclub 's-Graveland aan het Kininelaantje werd zondag 22 mei een fiets gestolen in het zicht van vier bewakingscamera's. Een man komt aanrijden met een kleine witte bestelauto. Hij parkeert op de invalidenparkeerplaats. De achterdeuren worden door hem geopend. Hij pakt een fiets op en zet die op zijn gemak in de auto. De deuren gaan dicht en weg rijdt hij. De SV 's-Graveland plaatste het filmpje op Facebook waarop het afgelopen dinsdag al honderduizend keer bekenen was. De titel die de SV het filmpje gaf was: "Zo gemakkelijk gaat dat nou!". Het nummerbord van de auto is bekend. RTVNH zette het filmpje op de website.

6.100 handtekeningen tegen fusie

Op 25 mei laat Wijdemeren2020 aan Valentijn Bartels van de Gooi en Eemlander trots weten dat er 6.100 handtekeningen zijn opgehaald voor de petitie tegen fusie met Hilversum. 11.000 formulieren werden verspreid. Dertig vrijwilligers gingen langs de deuren om de getekende exemplaren op te halen. Frank Senteur van Wijdemeren2020 spreekt van een enorm succes. Volgens hem steunt de helft van Ankeveen en Nederhorst den Berg de handtekeningenactie. Op de website www.wijdemeren2020.nl is de actuele stand te lezen. Jan Verbruggen, de fractievoorzitter van de grootste partij in de raad, het CDA, zet vraagtekens bij het resultaat. "Als een derde tegen een fusie met Hilversum is, betekent dat dan dat twee derde voor een fusie is?" Hij noemt de aanpak van WDM2020 gedegen, maar spreekt ook van "stemmingmakerij".

Dossier Bestuur Gooi en Vecht

Statushouders in de Horstermeer

Op vrijdag 27 mei opent de krant met het bericht dat Wijdemeren en ondernemer Jan Zwagerman in onderhandeling zijn om 50 tot 100 statushouders te huisvesten in De Nieuwe Harmonie, het gebouw (eigendom van Zwagerman) dat in de Horstermeerpolder tegen Ankeveen aan ligt. Het doel van Zwagerman is om de asielzoekers een vak te leren. Omdat hij veel in het Midden Oosten werkt heeft hij ervaring met mensen uit die contreien. Burgemeester Martijn Smit is enthousiast over het initiatief van Zwagerman en heeft alle steun toegezegd.

bron
Div.
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief