WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Winkelopenstelling Zondag
Wijdemeren, za 20 februari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De Wijdemeerders zijn heel tevreden met de openstelling van de winkels op zondag. Wie open wil is open. Er is praktisch geen overlast. Dat kwam uit een groot onderzoek.

Update 20 februari 2016, 22.28: Er is ons medegedeeld dat het voor de CDA fractie een vrije kwestie was. Ofwel, ieder lid van de CDA fractie kon stemmen zoals hij of zij wilde, net als in de DLP fractie. De zinsnede die sloeg op de (door ons vermeende) fractiediscipline van het CDA is derhalve verwijderd. (Het kraken en piepen vond dan ook niet plaats in de CDA fractie, zoals wij schreven, maar in de coalitie. Ook die tekst is aangepast.)

Op 23 april vorig jaar besloot de raad om het geldende regime qua winkeltijden te laten evalueren door het bureau Research2Evolve voor € 6000. De vragen werden opgesteld in overleg met de raadsleden Martin Vuyk, Ria Hennis en Stan Poels. Er werden 2.200 inwoners benaderd met een schriftelijke enquête. 789 inwoners leverden de enquête ingevuld in. Bij de ondernemers was de animo om mee te doen iets minder. Er werden 52 ondernemers benaderd, waarvan er slechts 17 mee deden.

Iedereen zeer tevreden

De resultaten van het onderzoek stemden de meerderheid van de raad zeer tevreden. De winkels mogen open, maar moeten niet. Met name de supermarkten maken gebruik van de mogelijkheid om open te zijn en het publiek maakt daar dankbaar gebruik van. Er is zegge en schrijve één klacht binnengekomen over overlast. Iedereen lijkt dus tevreden en gelukkig met de openstelling en de resulaten van het onderzoek.

Lijkt, want in het debat gisteren tekende zich al snel een kloof af tussen het zevenkoppige CDA en Gert Zagt (DLP) enerzijds en de meerderheid van de raad, inclusief Alette Zandbergen (ook DLP) anderzijds. Rosalie van Rijn (CDA) beriep zich niet op de wenselijkheid of onwenselijkheid van de zondagsopenstelling van de winkels, maar op het blote feit dat "het nu eenmaal in ons verkiezingsprogramma staat".

Martin Vuyk (VVD) vroeg zich terecht af waarom het CDA indertijd heeft ingestemd met het houden van het onderzoek van € 6000, omdat ook toen al in dat zelfde verkiezingsprogramma stond dat die partij tegen openstelling van winkels op zondag is, ongeacht het resultaat van het onderzoek.

Het raadsvoorstel luidde:

1. Kennis te nemen van de evaluatie Winkeltijdenverordening;
2. Het huidige beleid met betrekking tot de winkelopenstelling op zondag te handhaven.

Bij de stemming werd het elf tegen acht (CDA en bloc en Gert Zagt, die dit keer zijn fractiegenote vrij liet om haar geweten te volgens en zonder last of ruggenspraak te stemmen.


Rosalie van Rijn (CDA), winkelt niet op zondag.

Martin Vuyk (VVD) houdt het CDA in de gaten.

En nou ook niet gaan winkelen op zondag!

Nadat er gestemd was over dit voorstel en duidelijk was dat het CDA en bloc tegen dit voorstel had gestemd, trok Martin Vuyk een conclusie die niet bij alle CDA'ers in goede aarde viel. Hij verklaarde dat hij scherp in de gaten zal houden dat er zich geen enkel CDA fractielid op zondag in een winkel vertoont, gezien de principiële houding van het CDA. Er klonk enig licht virtueel tandgeknars vanuit die fractie. Temeer omdat het betoog van Rosalie van Rijn niet echt overtuigde. Het klonk als: "Ik wil wel winkelen op zondag, maar ik zit hier nu voor het CDA. Lastig. Hoe red ik me hieruit?" Het verkiezingsprogramma bood een noodverband tegen gezichtsverlies.

Er rust geen zegen op de rol van de grootste partij in de raad in combinatie met de winkeltijden. DB had het er al erg moeilijk mee in de vorige periode en ook nu kraakte en piepte de coalitie enigszins..

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief