WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Remkes stopte SWW
Wijdemeren, za 26 september 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Bijna twee uur werd er donderdagavond gesproken over de brief van burgemeester Martijn Smit waarin SWW langzaam uitsterft en fusie met Hilversum als stip op de horizon staat.

Er was meteen al veel te doen over de brief van Martijn Smit. Dorpsbelangen en de DB coryfee Putter reageeerden direct in de WWK, met name op een eventuele fusie met Hilversum. In de raad van donderdagavond werd het debat nog eens ruim overgedaan. Gelukkig dit keer op inhoud en niet op woordspelletjes, hetgeen het prettiger te volgen maakte.

Voor SWW


Op last van burgemeester Martijn Smit werd Pieter Broertjes uit de raadszaal gezet.
Voor de radiouisteraars lichtte hij snel toe dat het om de DLP versie van Pieter en niet de burgemeester van onze buurgemeente ging.

Heel veel nieuwe standpunten kwamen niet naar voren. D66, DB en DLP zijn voor een voortzetting van de samenwerking met Weesp en Stichtse Vecht (SWW), die in 2013 van start ging. Ook zijn de drie partijen volstrekt tegen een eventuele fusie met Hilversum nu en ook na nader onderzoek waarin de bestuurskracht van Wijdemeren volgend jaar onder de loupe wordt genomen. Zij voelen zich gesterkt door de steun van de bevolking tijdens de informatieavonden, de oprichting van Wijdemeren2020 en de uitkomst van de enquête van Dorpsbelangen waarin 74% voor zelfstandigheid van Wijdemeren bleek.

Voor G&V en Hilversum

Coalitiepartijen CDA en de PvdA/GL waren voor de verkiezingen van vorig jaar al voor samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek (en tegen het optuigen van SWW) en een oriëntatie op Hilversum. De VVD, de derde coalitiepartij had in het debat wel wat uit te leggen, maar ontsnapte daaraan. Op de VVD-verkiezingsborden stond "Voor een zelfstandig Wijdemeren!". Gert Zagt (DLP) herinnerde daaraan en sprak daarom van kiezersbedrog. Het maakte weinig tot geen indruk op de VVD fractie, die pal achter de eventuele fusie met Hilversum ging staan. Zelfs wilde de VVD de bestuurskrachtmeting, die in dit debat bijna mythische proporties werd toegeschreven qua invloed op de Wijdemeerse toekomst, zo snel mogelijk laten uitvoeren. "Liever begin 2016 dan half 2016" :aldus fractievoorzitter Tim Emmelot.

Veel veranderd

In zijn beantwoording gaf burgemeester Smit nog eens een terugblik op hoe het allemaal zo kwam.
Tijdens de vorige collegeperiode van DB, VVD en D66 drong minister Plasterk aan op de vorming van gemeenten van 100.000 inwoners. Ook werkte hij aan de superprovincie Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Voeg dat bij de samenwerking die al bestond rond de Vecht en de Loosdrechtse Plassen op het gebied van recreatie en het leek volkomen logisch om de oriëntatie van Wijdemeren te richten op Stichtse Vecht en Weesp, met ook toen een fusiestip in gedachten, maar dan met SWW.

Tussen dat tijstip, de start van SWW en vandaag is er veel veranderd en geleerd, zo gaf burgemeester Smit aan. De SWW samenwerking loopt op zich goed, maar tegelijkertijd zit Wijdemeren van oudsher nog zo verstrengeld in de regio Gooi en Vechtstreek dat dat vaak lastige situaties oplevert. Een voortraject dat in Utrecht plaats vindt, maar een natraject dat overgedragen moet worden naar de regio hier. Minder soepel en probleemloos dan vooraf gedacht.

De plannen van minister Plasterk voor de superprovincie en de gemeenten van 100.000 inwoners gingen roemloos ten onder, ook al door tegenwerking van de provinciebesturen. De fusie van Utrecht en Noord-Holland was van de baan en dus werd grensoverschrijdende samenwerking met Stichtse Vecht weer even lastig als voorheen.

CDA aan de macht

In Wijdemeren vonden verkiezingen plaats in maart 2014, waarbij de absolute meerderheid van DB door de kiezer werd teruggesnoeid en het CDA, tegenstander van SWW, op het zadel werd gehesen. Dat leidde in het najaar van vorig jaar tot een strategische keuze van de coalitiepartners CDA, VVD en PvdA/GL voor samenwerking met Gooi en Vechstreek en op termijn fusie met Hilversum als een bestuurskrachtmeting die fusie ondersteunde. En impliciet afbouw van de SWW samenwerking.

Remkes greep in

In zijn betoog gaf burgemeester Martijn Smit een stiekem kijkje op het geheim van Haarlem. In de loop van het bovenstaande bestuurlijke proces gaf CdK van Noord-Holland, Joham Remkes, op niet mis te verstane wijze te kennen dat Wijdemeren moest stoppen met SWW. (Waarschijnlijk op het moment dat de Plasterk-superprovincie zijn Titanicmoment naderde of net gehad had. red. WWK)

Motie D66

In de tweede termijn diende Joost Boermans (D66) een motie in waarin hij erop aandrong om de bestuurskrachtmeting zo snel en zorgvuldig mogelijk te laten uitvoeren. Ook wilde hij dat het college Weesp betrekt in de gedachtenvorming van Wijdemeren. Na enige tekstuele aanpassingen was burgemeester Smit namens het college van harte bereid om de motie over te nemen. Jan Verbruggen (CDA) wilde echter "niet weer in de valkuil trappen om Weesp op sleeptouw te nemen".

Wat doet het college?

Omdat er vanuit de coalitie opmerkingen kwamen, besloot burgemeester Smit toch te laten stemmen over de motie, ondanks dat zijn college de motie overgenomen had, wat normaal het debat eindigt en stemming onnodig maakt. De daarop volgende stemming over de motie leverde een niet eerder vertoond resultaat op. De oppositie stemde voor de motie, de coalitie stemde unaniem tegen de motie. Waardoor de vraag in de lucht bleef hangen of het college de motie wel of niet gaat uitvoeren. Veel maakt het niet uit, temeer omdat de provincie bepaalt of en wanneer er een bestuurskrachtmeting komt.

Bestuur Gooi en Vecht

bron
WWK
foto
Cor Koster
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief