WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Twee PvdA's?
Wijdemeren, zo 6 maart 2011

Op 24 februari barstte de bom in de PvdA fractie. Wim Kozijn probeerde nog de breuk te lijmen, maar Ben Steenvoorden zag er geen gat in.


Ben Steenvoorden en PvdA-fractievoorzitter Jan Hermans.

Ben Steenvoorden zit samen met Jan Hermans in de tweemansfractie van de PvdA in de raad. Naast deze twee raadsleden telt de PvdA-steunfractie nog drie steunfractieleden, te weten Mario Wouters, Michael Kulkens en Theo Andriessen. De laatstgenoemden nemen wel deel aan commissievergaderingen, maar niet aan de raadsvergaderingen, want zij hebben geen stemrecht. Op 24 februari kondigde Ben Steenvoorden aan dat hij de samenwerking met fractievoorzitter Jan Hermans opzegt. Hij deed dat in een persbericht dat mede ondertekend werd door de drie fractieassistenten.

Het PvdA afdelingsbestuur reageerde per kerende post op de stap van Steenvoorden c.s. In een persbericht van 24 februari stelt het afdelingsbestuur zich op achter fractievoorzitter Jan Hermans en verzoekt het Ben Steenvoorden om zijn lidmaatschap van de fractie te beëindigen en uit de raad te stappen. Steenvoorden heeft laten weten niet aan dat verzoek te zullen voldoen.

Korver, Buijs, Steenvoorden

Dat leidt tot een patstelling. De zetel is en blijft hoe dan ook van Ben Steenvoorden zolang hij niet vrijwillig terugtreedt. Ook als de PvdA ben Steenvoorden zou royeren als lid. (Vergelijk Hilbrand Korver(ex-GL) en Ruud Buijs (ex-VVD) in de vorige raadsperiode.) Als hij geroyeerd wordt, dan zal hij wel onder een andere naam dan de PvdA verder moeten (de lijst Steenvoorden?). De positie van de fractieassistenten is wat onduidelijk. Waarschijnlijk zullen ook zij deel gaan uitmaken van de lijst Steenvoorden, tenzij zij zich aansluiten bij Jan Hermans, hetgeen onwaarschijnlijk lijkt. Naar verluidt heeft Theo Andriessen zelfs ook al zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd, waarmee zijn positie nog wat merkwaardiger is geworden.
In de huidige verhoudingen in de raad betekent deze stap nog meer versnippering in de oppositie die zichzelf daarmee geen dienst bewijst. Er zijn al zoveel éénmansfracties (GL, D66).

Van hoog naar laag profiel

Het rommelde al enige tijd in de PvdA-fractie, dat was een publiek geheim. Tijdens en vlak na de campagne werd vorig jaar de kiem gelegd voor de scheuring van nu. Tijdens de campagne koos Ben Steenvoorden een zeer hoog profiel als lijsttrekker en vernieuwer van de partij. Groot was dan ook de verbazing over het feit dat hij na de verkiezingen geen opvolging gaf aan de campagne, maar zonder enige toelichting en ruchtbaarheid er stilletjes voor koos om de tweede viool te gaan spelen in de fractie en geen fractievoorzitter te worden. Volkomen onverwacht voor de buitenwereld bleek na enige tijd dat Jan Hermans fractievoorzitter was geworden. De overwegingen achter dit besluit kennen wij niet, verstandig was het niet.

Incompatibilité des Humeurs

Dat er spanningen zouden gaan ontstaan tussen de rustige bedachtzame Hermans en de toch wat luidruchtige groep Steenvoorden, die geen blad voor de mond neemt, is volstrekt logisch. Ook de profilering van Ben Steenvoorden in de campagne als vader van een jong gezin en als zodanig de enig juiste representant van de nieuwe PvdA, deed her en der een wenkbrauwtje fronsen.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
7 gr.
windkr. 4