WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Debat en Ketelmuziek
Wijdemeren, do 25 februari 2010

Vanavond werd in de Dobber het verkiezingsdebat van de lokale bladen gehouden. Herman Stuijver en Mirjam Arnoldy hadden de leiding.

De avond werd levendig maar oorverdovend begeleid door Dweilorkest Geen Hofkapel uit Kortenhoef dat voor de muzikale intermezzi zorgde. Ook in de debatten was af en toe ketelmuziek te horen. De avond had als format dat lijsttrekkers over stellingen debatteerden. De ene keer deden zij dat man/vrouw tegen man, de andere keer met zijn zessen in een soort ronde tafelgesprek.

Bij de aanvang werd aan zwevende kiezers gevraagd om hun hand op te steken. Dat waren er niet zo heel veel. Niet verrassend, omdat dit soort avonden meestal bezocht wordt door aanhangers van de partijen. Aan het eind van de avond zou de vraag herhaald worden om te zien of er zwevende kiezers overtuigd waren en daardoor geland bij de partij van hun keuze.

Dorpsdichter en skeelervriendelijk asfalt

Bij de opening werd de lijsttrekkers gevraagd om iets over hun programma te zeggen. Theo Reijn (CDA) opende direct de aanval op de PvdA. "Wij zijn betrouwbaar. Geen weglopers, dat ziet u ook in Den Haag." Nelleke Schenkkan (GL) pleitte voor een dorpsdichter. Joep Frijdal (VVD) had zijn draaikontjes gebakken voor de hele raad. Hij vond dat de raad te vaak van mening verandert. Nanne Roosenschoon (D66) wil graag skeelervriendelijk asfalt op de fietspaden. Gert Zagt (DB) pleitte voor de fluistervaart, die de recreatiemogelijkheden moet uitbreiden.

De stellingen:

De oppositie is de afgelopen vier jaar monddood gemaakt.


Theo Reijn, Gert Zagt en Herman Stuijver.

Aansluitend kwam de eerste stelling aan bod, die behandeld werd door Theo Reijn (CDA) en Gert Zagt (DB). "De oppositie is de afgelopen vier jaar monddood gemaakt." :luidde die stelling. Gert Zagt verklaarde dat DB wel veel heeft ingebracht, maar dat er door de coalitie geen ruimte werd geboden om iets te bereiken. Theo Reijn ontkende dat. Hij vond dat Zagt een karikatuur schetste. Sterker nog, Reijn zei dat het CDA Zagt heeft geholpen en post voor post de voorstellen van DB heeft bekeken. Maar helaas. Het CDA was het er niet mee eens en steunde DB dus niet. Op een vraag uit de zaal van Cor van Dijk gaf Theo Reijn toe dat het niet goed was geweest dat de DB partijen bij de vorige formatie bewust buitengesloten werden door de landelijke partijen.
De zaal mocht stemmen over de stelling en stemde 50 /50.

De bibliotheek moet gehandhaafd worden op het niveau van 2009.

Nelleke Schenkkan (GL) en Nanne Roosenschoon (D66) kruisten de degens. Dit debat kwam niet helemaal uit de verf. Nanne Roosenschoon pleitte voor een flinke uitbreiding van de mogelijkheden in en om de bibliotheek, waaronder ook een leescafé. Roosenschoon noemde dat commerciëel, Schenkkan noemde dat maatschappelijk. Nelleke Schenkkan vindt dat de bibliotheek te veel ruimte heeft en wil die ruimte vullen, eventueel met woningen.
De zaal was bij de stemming overwegend groen. Dus handhaven van het niveau.

Subsidies zijn voor de clubs en niet voor individuele leden.

Joep Frijdal (VVD) en Ben Steenvoorden (PvdA) stonden tegenover elkaar. Joep Frijdal wil dat jeugdleden zelf geld van de gemeente krijgen om dat te gebruiken om een lidmaatschap van een club te betalen. Er zijn nu clubs die wel en clubs die geen subsidie ontvangen zoals bijv. watersport en hockey. Frijdal wil aan die ongelijkheid een eind maken door iedere jeugdige zelf te subsidiëren. Ben Steenvoorden was het oneens met hem. Volgens Steenvoorden moeten de Wijdemeerse verenigingen de subsidie ontvangen. Jeugd die buiten Wijdemeren sport heeft pech gehad, aldus Steenvoorden.
Bij de stemming in de zaal dolf Frijdal het onderspit. Ale stemmen waren voor de stelling dat subsidie naar de club moet.

Een forse OZB verhoging is onontkoombaar.

Een ronde tafel met alle lijsttrekkers. Het debat ging alle kanten op. Gert Zagt (DB) wees op de slechte erfenis van de huidige coalitie. Ja, de forse verhoging van de OZB is volgens hem onvermijdelijk. Theo Reijn (CDA) koos een andere insteek. Begin bij "wat willen we, hoe willen we dat en pas dan wat kost dat?" Ben Steenvoorden (PvdA) sloot zich daar bij aan. "Wat willen we nou?" Steenvoorden verwees naar zijn toekomstverkiezingskrant. Hoe hij daar terecht wil komen liet hij wat teveel in het midden. Nelleke Schenkkan (GL) ontliep de vraag door te melden dat het programma van DB onbetaalbaar is en zo ongeveer alle punten van andere partijen bevat. Zij noemde dat de sprookjes van DB.

Ketelmuziek

Daarna kwam de ketelmuziek pas goed op gang. Extra inkomsten voor de gemeente worden volgens Ben Steenvoorden gegenereerd door extra wegen waarmee bedrijfsterreinen ontsloten worden. We of niet projectontwikkeling in eigen beheer doen. Voor de één te risicovol, voor de ander bespreekbaar. Joep Frijdal wees erop dat er al flink wat pogingen zijn gedaan om de inkomsten te verhogen, maar vaak, naar achteraf bleek, met de nodige vooetangels en klemmen. Gert Zagt wil alle familiebedrijven meer ruimte geven om zo de inkomsten van de gemeente te verhogen. Cor van Dijk riep vanuit de zaal Nelleke Schenkkan op om veel geld in de provincie te halen, zoals in de G&E werd gesuggereerd. Dat leidde tot een pleidooi van Nelleke Schenkkan om meer en beter gebruik te maken van de voordelen die mooi Wijdemeren biedt en zo de bijbehorende subsidies binnen te harken.

En natuurlijk kwam bezuinigen ruim aan bod. Op taken en op ambtenaren. Lide Nuissl noemde vanuit de zaal het bedrijfsleven als voorbeeld. "Als het daar slecht gaat wordt er gesneden. Dat kan hier ook." "Nee dat kan hier niet." :legde Joep Frijdal uit. "Wij hebben wettelijke taken die wij moet uitvoeren."
De stemming in de zaal gaf 65% rood te zien. Men is het niet eens met de forse OZB verhoging.

Plas dras in de Horstermeer moet worden teruggedraaid.

Grote eensgezindheid. De lijsttrekkers zullen niet meewerken aan het bestemmingsplan als dat, net als indertijd met het verdiepingenplan, aangepast moet worden. De landelijke partijen bewerken hun provinciale partijgenoten om de plannen terug te draaien. President Henk Stuijver trad naar voren en legde uit dat er een miljard euro schade ontstaat als de provinciale plannen doorgaan. Ook verklaarde hij dat de stemming grimmig is in de polder. "Als Natuurmonumenten een dijk gaat leggen, dan hebben wij die de volgende dag weggehaald." De vraag of het kabinet gevallen is door de rebellie in de Horstermeer werd door hem bevestigend beantwoord. "Ja eerst over Uruzgan, maar de Horstermeer was de nekslag."
En de zaal? Die stemde vrijwel unaniem voor de stelling.

De avond werd afgesloten met een paar laatste oproepen van de lijsttrekkers, waaronder natuurlijk om te gaan stemmen. Waren de zwevende kiezers door wat zij gehoord hadden geland? Bij handopsteken bleek het aantal min of meer gelijk te zijn gebleven.

De directeur van drukkerij Dunnebier gaf Herman Stuijver en Mirjam Arnoldy een dankbetuiging. De zaal beloonde hen met een klaterend applaus.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
9 gr.
windkr. 3