WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Een eerste blik
Wijdemeren, vr 23 april 2010

Een eerste blik op het coalitieakkoord. Wij sprokkelen wat onderwerpen uit het coalitieakkoord die het debat gaan beheersen de komende vier jaar.

In het kort:

 • Er zal op alles worden bezuinigd, behalve op de bijstand.
 • Er is aandacht voor communicatie, burgerinspraak en digitale dienstverlening, maar bij alle onderwerpen het voorbehoud dat er wel geld voor moet zijn.
 • Het ambtenarenapparaat wordt ingekrompen met 10% (ofwel 14 voltijdbanen), zonder gedwongen ontslagen. Beleidsnota's worden niet meer door de raad gevraagd. Bovendien zullen alle stukken voor de raad maximaal vijf kantjes zijn.
 • Er wordt onderzocht of er anders vergaderd kan worden met meer inbreng van de burger. Eind dit jaar wordt er over besloten.
 • De coalitie wil niet meedoen aan een herindeling.
 • De gemeente blijft meewerken aan het Gewest, het Plassenschap en andere samenwerkingsverbanden. Maar, als de gemeente gekort wordt door het rijk, dan worden de smanewerkingsverbanden ook gekort door Wijdemeren.
 • Organisatoren van evenementen moet gaan betalen voor de veiligheidsmaatregelen van de gemeente.
 • Het college gaat onderzoeken of het Noorder- en Zuidereinde in 's-Graveland afgesloten kan worden voor doorgaand en nachtelijk vrachtverkeer. Er wordt een proef genomen met het afsluiten van afslagen bij de Smidsbrug.
 • Grote woningbouwprojecten worden alleen ter hand genomen als de verkeersafhandeling op orde is.
 • Er wordt onderzocht of een fietspad langs de Kwakel in Kortenhoef mogelijk is.
 • Er wordt misschien een vaarvignet ingevoerd.
 • Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om recreatiewoningen permanent te laten bewonen.
 • De bezuiniging van 150.000 euro vanaf 2001 op de bibliotheek in Loosdrecht wordt teruggedraaid. Wel wordt er op de bieb 50.000 euro bezuinigd vanaf 2011. Als de bibliotheek aan een aantal eisen, waaronder verspreiding in de andere kernen, voldoet blijft het daarbij. Zo niet, dan wordt er vanaf 2013 alsnog 150.000 per jaar bezuinigd.
 • Er komt binnen het gemeentehuis een vaste contactpersoon voor sportverenigingen.
 • De coalitie sluit niet uit dat er wordt bezuinigd op subsidies aan verengingen en instellingen. Een organisatie die subsidie krijgt moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • De coalitie staat pal achter de bewoners van de Horstermeer in hun strijd tegen plas-dras.
 • Bij grote nieuwbouwprojecten wordt gestreefd naar 35% sociale woningbouw.
 • Bij de ontwikkeling van Ter Sype wordt een pas op de plaats gemaakt. Mogelijk worden de plannen afgeblazen.
 • In de portefeuille financiën wordt alles gedaan om inkomsten te vergroten en uitgevan te verlagen. Inhuur wordt tot het uiterste beperkt.

Discussiepunten

Wie het bovenstaande rijtje voornemens leest en de Wijdemeerse politiek een beetje kent, weet nu al waar de discussies in en buiten de raad over zullen gaan.

De koerswijziging ten aanzien van Ter Sype is opmerkelijk. In Hilversum Zuid (Geen herrie op de Hei) zal de vlag uit gaan. Betalen voor beveiliging door de gemeente lijkt ook een heikel punt. Afslaan op de Smidsbrug onmogelijk maken klinkt ook als nogal explosief. Omzetten van recreatiewoningen in woningen die permanent bewoond mogen worden zal door veel bewoners met gejuich begroet worden. Plotseling stijgt de waarde van hun huis, zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. (Nu ja, een beetje meer OZB betalen.)

De oplossing voor ieder politiek probleem is er onderzoek naar (laten) doen en er een beleidsnota over (laten) schrijven. Met het voornemen om beleidsnota's te beperken en af te schaffen ontneemt de coalitie zichzelf dit middel. (Wat overigens zeer vaak als vertragingstaktiek ingezet wordt.)

Accenten

Wie het coalitieakkoord leest komt veel Loosdrechtse onderwerpen tegen. (bagger, dorpscentrum, recreatiewoningen, bibliotheek, Ter Sype, Plassenschap) en het verkeer in 's-Graveland komt aan de orde.

Er wordt niets in het coalitieakkoord gezegd over de verschillende kernen en beleid daarop. Dat was in het verleden wel anders. Toen werd het behoud van de eigenheid van iedere kern benadrukt en werd er zelfs gesproken over dorpsraden.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
13 gr.
windkr. 3