WIJDEMEERSE WEBKRANT
Waterbeheerplan AGV
Wijdemeren, do 15 januari 2009

Tot 15 februari kunnen burgers, gemeenten en bedrijven hun mening geven over het door het waterschap AGV voorgestelde waterbeheersplan.

persbericht

Nieuw AGV waterbeheerplan ter inzage

Waterschappen in heel Nederland hebben nieuwe waterbeheerplannen ter inzage gelegd bij de gemeentehuizen. Het zijn plannen die de waterschappen in 2015 gerealiseerd willen hebben als onderdeel van Europese wetgeving, de zogenaamde Kaderrichtlijn Water (KRW).

Tot 15 februari kunnen burgers, gemeenten en bedrijven hun mening geven over de voorgestelde plannen. In het najaar moeten de plannen definitief gemaakt worden en leggen de waterschappen ze ter goedkeuring voor aan de provincies.

Maatregelen

Waterschappen, en dus ook het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), moeten maatregelen nemen om de chemische en ecologische toestand van kanalen, weteringen, beken, plassen en boezems te verbeteren. Zo stelt AGV voor de periode tot 2015 onder andere 60 maatregelpakketten voor en 30 onderzoeksmaatregelen voor. De belangrijkste maatregelen zijn gericht op het terugdringen van fosfaatbelasting, de verbetering van oeverinrichtingen, meer natuurvriendelijke oevers en het opheffen van barrières in de vismigratie.  Al deze maatregelen staan opgeschreven in het waterbeheerplan.

Reactie Wijdemeren

Wijdemeren heeft al gereageerd op de nieuwe plannen. De gemeente dringt er op aan om meer te doen aan het onderhoudsbaggeren, aan de bestrijding van de almaar doorwoekerende Cabomba en op het nemen van maatregelen die zwevend slib in het water terugdringen.

Reageren op het waterbeheerplan

Het waterbeheerplan ligt ter inzage op het gemeentehuis van Wijdemeren, bij de balie van REO. Daar kan het dagelijks van 09:00 tot 12:00 ingezien worden. Het plan kan ook gedownload worden op www.nederlandleeftmetwater.nl.

bron
WWK
foto
---
auteur
---
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
3 gr.
windkr. 4