WIJDEMEERSE WEBKRANT
Inventarisatie Bagger
Loosdrecht, di 13 januari 2009

De gemeente gaat de baggerproblematiek van de Loosdrechtse Plassen inventariseren dat moet leiden tot een plan van aanpak.

Dossier Verdiepingen/Bagger

persbericht

Gemeente inventariseert baggerproblematiek Loosdrechtse Plassen

Inleiding

Burgemeester en wethouders laten een inventarisatie uitvoeren, die de urgente baggerproblematiek op de Loosdrechtse Plassen in kaart moet brengen, mogelijke baggerdepots kan aangeven, en als basis voor een plan van aanpak kan dienen.

Bal bij de gemeente

Nu Wijdemeren met succes het Verdiepingenplan heeft tegengehouden, verwachten het hoogheemraadschap AGV en de Provincie Noord-Holland dat de gemeente aangeeft hoe het baggerprobleem dan wel moet worden opgelost. De gemeente neemt deze uitdaging graag aan.

Snel aan de slag

De afgelopen 6 à 7 jaren is veel tijd en energie gestoken in het bediscussiëren van het Verdiepingenplan. Het baggeren, met name het onderhoudsbaggeren, is daarbij naar de achtergrond geraakt. De gemeente wil daar nu met spoed een inhaalslag mee maken. Het streven is om al in het najaar een begin te maken met het verwijderen van bagger en slib.

Plan van aanpak

Om tot een breed gedragen plan van aanpak te komen, is eerst onderzoek nodig naar de problemen zoals die door de diverse betrokkenen worden gevoeld. Ook is actualisatie van de mogelijke baggerdepots gewenst. B&W hebben een externe consultant opdracht gegeven om dit onderzoek en actualisatie te verrichten en daarbij alle relevante overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en omwonenden te betrekken.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
6 gr.
windkr. 4