WIJDEMEERSE WEBKRANT
Geen belastingverhoging
Loosdrecht, vr 19 september 2008

Wim van Oudheusden pleit voor een pas op de plaats met belastingverhoging, ook bij de gemeente.

ingezonden brief

Koopkrachtplaatjes nu al onderuit gehaald

Nauwelijks heeft de 2e Kamer de Rijksbegroting akkoord bevonden of de
pensioenpremies gaan al omhoog. Jammer!

Dat terwijl de vakbonden en werkgevers mee willen werken aan loonmatiging en zo de koopkracht, ons huishoudboekje, in 2009 in stand willen houden. Hulde!

Maar waar blijft het overleg van Bos en Balkenende met Provincies en
gemeenten om hetzelfde te bereiken?

Binnenkort worden ook daar de begrotingen besproken. Eigenlijk zouden die politici hetzelfde moeten doen, namelijk geen belastingverhogingen in 2009.

Zoniet leveren wij straks allemaal in en kunnen we minder besteden. Heeft het Rijk de regie of niet? Politici: maak nu ook in financieel lastige tijden (verdubbeling hypotkeekrente voor velen en noem maar op) eens waar dat jullie ook aan onze portemonnaie denken. Bijvoorbeeld door een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten met een premie van 400 in plaats van 1200 euro?

namens anderepolitiek@wijdemeren
W. van Oudheusden
Loosdrecht

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
helder
17 gr.
windkr. 3