WIJDEMEERSE WEBKRANT
VVD: Einde impasse Plassen
Loosdrecht, zo 2 november 2008

VVD lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen, Anne Lize van der Stoel, stelt voor dat een commissie van wijzen moet besluiten over het verdiepingenplan.

De VVD kandidatenlijst voor het Waterschap vindt u hier.

Dossier Verdiepingenplan

persbericht

VVD Nieuws

Liberalen willen na tien jaar oplossing voor probleem
VVD-lijsttrekker Van der Stoel: 'Einde aan de impasse voor de Loosdrechtse Plassen!'

Anne Lize van der Stoel, VVD-lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV), vindt dat de bestuurlijke impasse over de kwaliteit van de Loosdrechtse Plassen na tien jaar eindelijk doorbroken moet worden.

Daarom stelt de VVD voor dat alle verantwoordelijken (Provincie,Waterschap, Plassenschap, gemeente Wijdemeren) moeten over gaan tot de instelling van een Commissie van Wijzen, die binnen een half jaar met een bindende oplossing komt over de manier waarop de Loosdrechtse Plassen aangepakt moeten worden. Van deze commissie dient ook een lid van de werkgroep BELP (Belangenvereniging Loosdrechtse Plassen) deel uit te maken.

De problemen in de Loosdrechtse Plassen werden veroorzaakt door hoge fosfaatgehalten uit het inlaatwater uit de Vecht en destijds ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater uit Loosdrecht. Slib en bagger verhinderen de helderheid van het water, waardoor plantengroei wordt belemmerd. De 1,5 meter bagger hindert de pleziervaart.

De provincie, het waterschap en de gemeente Wijdemeren zijn het er meer of minder over eens dat de bagger en het zwevende slib verwijderd moet worden. Alleen over de wijze waarop de Loosdrechtse Plassen gereinigd moeten verschillen de standpunten. Provincie en waterschap kiezen voor het zogeheten verdiepingenplan (het slib uit de plassen storten in 14 meter diepe putten), de gemeente Wijdemeren wil baggeren.

De Commissie van Wijzen wordt gevraagd een oordeel te geven over de verschillende wijzen van aanpak, inclusief het 10 puntenplan van de gemeente Wijdemeren. De Commissie zou er naar het oordeel van de VVD er verstandig aan doen bewoners, jachthaveneigenaren, Natuurmonumenten, Hiswa, Watersportverbond te horen, naast de verantwoordelijke overheden en Plassenschap. De Commissie van Wijzen zou na een half jaar een bindende uitspraak voor alle betrokkenen moeten doen.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
10 gr.
windkr. 2