WIJDEMEERSE WEBKRANT
Voorbereiding Dorpscentrum
Oud Loosdrecht , wo 12 maart 2008

Vooruitlopend op het 'bouwrijp' maken van de grond ontdoet de gemeente nog deze week de grond van het Dorpscentrum van struiken, oude hekwerken en bosschages.

Dossier Dorpscentrum

persbericht

Voorbereidende werkzaamheden dorpscentrum gestart

Naar verwachting kan de gemeente eind 2008 starten met de bouw van het dorpscentrum Oud-Loosdrecht. Vooruitlopend op het 'bouwrijp' maken van de grond ontdoet de gemeente nog deze week de betreffende terreinen van struiken, oude hekwerken en bosschages.

De genoemde kapwerkzaamheden zijn niet vergunningplichtig. De vergunningplichtige werkzaamheden vinden pas na het zomerseizoen plaats. Gedurende het zomerseizoen kunnen de terreinen worden gebruikt als parkeerruimte en voor diverse activiteiten.

Overlast beperken

De gemeente Wijdemeren benadrukt dat op dit moment nog wordt gewerkt aan de plannen en dat de wijze waarop het terrein wordt opgehoogd en de eventuele afsluiting van de Oud Loosdrechtsedijk tijdens de werkzaamheden nog onderwerp van studie zijn. Dat er enige overlast zal zijn, staat vast. Echter de gemeente probeert samen met de betrokken partijen de overlast tot een minimum te beperken. Voor aanvang van de werkzaamheden zal de gemeente de betrokkenen informeren.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zware storm
7 gr.
windkr. 9