WIJDEMEERSE WEBKRANT
Hoorzitting Verdiepingen
Loosdrecht, za 5 juli 2008

In september wil het Ministerie van VROM in Wijdemeren een hoorzitting organiseren over het verdiepingenplan voor de Loosdrechtse Plassen.

Het Ministerie van VROM heeft een flink aantal bezwaren, waaronder dat van Wijdemeren, ontvangen tegen de uitvoering van het verdiepingenplan zoals de provincie Noord-Holland dat wil uitvoeren, aldus de G&E van vandaag. In september zal het Ministerie, mogelijk in Wijdemeren, een hoorzitting organiseren waar degenen die bezwaar hebben gemaakt mondeling hun bezwaren tegen de plannen kunnen toelichten.

Handtekeningenactie


BELP-voorzitter. Arjan Dros die op 30 juni mevr. Van den Poorten de allerlaatste 'bedenkingen'  overhandigt.

Afgelopen maandag bood de Belangenvereniging Loosdrechtse Plassen (BELP), die tegen het verdiepingenplan is, ruim achthonderd handtekeningen aan op het Ministerie. Leny de Bruin van BELP, denkt dat het Ministerie een evenwichtige afweging zal maken in het conflict tussen Wijdemeren en de provincie Noord-Holland. In de procedure bij Noord-Holland had zij het gevoel dat de bezwaren ongelezen in de la verdwenen.

Wat vooraf ging

Heel in het kort gaat het over het volgende. Eind jaren negentig kwamen het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek (AGV), de gemeente Loosdrecht en de provincie overeen om diepe gaten in de Loosdrechtse Plassen te zuigen. Daarmee wilde men bereiken dat het vele slib in de plassen in de putten zou zinken en het water helder zou worden. De kosten van de operatie zouden gedekt worden met de verkoop van het zand dat uit de putten kwam.

Na de herindeling, op 1 januari 2002, kwam in Wijdemeren een college aan de macht dat het verdiepingenplan niet wilde uitvoeren, omdat men bang was voor economische en fysieke schade op en rond de Plassen. Wijdemeren weigerde, evenals Loenen, medewerking te geven aan de plannen.

Na jarenlang getouwtrek en deskundigen die elkaar tegenspraken, besloot Noord-Holland om zelf het heft in handen te nemen en Wijdemeren met een z.g. aanwijzing buitenspel te zetten. Dat leidde er toe dat de provincie het bestemmingsplan zodanig kon aanpassen dat de aanleg van de verdiepingen wel mogelijk werd. In de procedure maakten bewoners en Wijdemeren bezwaar tegen de plannen, maar de provincie wees die af. Een hogere instantie, in dit geval het Ministerie van VROM, moet daarna, al dan niet, groen licht geven voor de uitvoering van het verdiepingenplan. In die procedure zit het project nu. Wijdemeren en tal van belanghebbenden hebben bezwaar gemaakt bij het Ministerie, dat nu de afweging moet maken of het Noord-Holland gelijk zal geven en groen licht voor de uitvoering van het verdiepingenplan geven, of de uitvoering van het plan tegenouden.

Alle voorafgaande ontwikkelingen zijn te lezen in ons Dossier Verdiepingen.

bron
G&E
foto
H. Stuijver
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
24 gr.
windkr. 2