WIJDEMEERSE WEBKRANT
PvdA over nieuwbouw NdB
Nederhorst den Berg, ma 28 januari 2008

De PvdA fractie geeft in een open brief aan welke randvoorwaarden volgens hen aan nieuwbouw op de Sportvelden in Nederhorst gesteld moeten worden.

ingezonden bericht

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Wijdemeren.
(per e-mail)

Nederhorst den Berg, 28 januari 2008.

Geachte dames en heren,

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Wijdemeren ziet de ontwikkeling van het bouwplan van de Sportvelden in Nederhorst den Berg naderbij komen. Dit is onderwerp van gesprek geweest in de fractie. Die discussie heeft er toe geleid dat wij aantal randvoorwaarden willen stellen waaraan het bouwplan naar ons oordeel moet voldoen.

Die randvoorwaarden zullen wij onderstaand puntsgewijs aan de orde stellen.

 1. Wij hebben geconstateerd dat het bouwen van sociale huurwoningen en ook koopwoningen achterblijft. Wijdemeren dient een achterstand in te lopen op het gebied van sociale huur- en koopwoningen. Daarom vinden wij dat minimaal 50% van het bestand dient te bestaan uit sociale/betaalbare huur en koopwoningen met een huur van maximaal € 500,- per maand of een koopprijs tot € 250.000,-.
 2. Daarnaast moet er naar ons oordeel 25% gebouwd worden in de middensector met een huur van € 500,- tot € 650,- of een koopprijs tot € 350.000,-.
 3. Voor de resterende 25% kan er gebouwd worden in de dure sector met een huur van meer dan € 650,- per maand en een koopprijs van € 350.000,- en hoger.
 4. Uit de gemeentelijke woonvisie en die van het Gewest Gooi- en Vechtstreek blijkt dat er in onze gemeente behoefte is aan betaalbare woningen voor starters en senioren. Omdat op de Ponyweide in Nederhorst den Berg woningen voor senioren worden gebouwd, leggen wij voor het bouwplan Sportvelden doelbewust het accent op starters.
  Wat ons betreft moeten er dus in dit bouwplan appartementen gebouwd worden die voor starters geschikt zijn, dan wel geschikt zijn voor zowél starters als voor senioren, en die wat ons betreft uit drie bouwlagen bestaan met een bruto vloeroppervlak (bvo)van ten minste 100 vierkante meter .
 5. Daarnaast zijn wij van oordeel dat er voldoende afgeschermde speelmogelijkheden worden gecreëerd voor de kinderen van alle leeftijden en dat die worden voorzien van groenstroken.
 6. Bij de middensector en de dure sector dient er op eigen terrein geparkeerd te kunnen worden.
 7. Voor de sociale woningen stellen wij voor een norm te hanteren van 1.8 parkeerplaats per woning.
 8. Wij zijn vervolgens van oordeel dat de ontwikkeling van dit bouwplan in overleg met de buurt tot stand moet komen, om daarmee voldoende draagvlak te creëren in de omgeving.
 9. De nieuw te bouwen woonwijk moet naar ons oordeel een veilige wijk worden, waarin een maximum snelheid voor auto's geldt van 30 km per uur.

Gelet op het belang van deze randvoorwaarden waaronder dit bouwplan tot stand komt, zenden wij deze brief ook naar de overige fracties van de Gemeenteraad om daarmee tot een goed resultaat te komen. De fractie van de PvdA ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

PvdA fractie in de raad van Wijdemeren,
Rieks Karssemeijer,
Ben Steenvoorden,
Kees Bosdijk, fractievoorzitter.

Cc:
De raads- en commissieleden Wijdemeren
De raadsgriffier Wijdemeren
De pers

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
9 gr.
windkr. 3