WIJDEMEERSE WEBKRANT
Probleem: De Grijze Golf
Loosdrecht, di 12 augustus 2008

Wim van Oudheusden ziet een gigantisch probleem op ons afkomen. Te weinig woningen voor ouderen.

ingezonden brief

Er komt een gigantisch probleem op ons af.

We zijn in onze complexe samenleving de verhoudingen even vergeten.
Rond 2010-2012 komt de babyboom los van haar arbeidzame leven: een niet te missen kans voor het bedrijfsleven (economie-vraaggestuurde produktie), maar ook de woon/leefwensen van die enórm grote massa mensen!

Wat zij willen dient één van de nieuwe speerpunten te worden van de politieke
partijen, mede omdat het juist déze mensen waren, die Nederland er na de oorlog weer bovenop hielpen, er een wereldwijd succes van maakten.
Nee, dat deed niet alleen Wim Kok met zijn poldermodel!

Deze mensen creëerden een welvarende toekomst voor de huidige én toekomstige generaties. Laten we ere wie ere toekomt gaan toepassen. Die mensen hebben dat na hun arbeidzame leven zéker verdiend. En let wel: het gaat om heel vélen!

Deze mensen weten tenminste nog, wat saamhorigheid heeft betekent in hun leven, waar armoede werd bestreden door samen delen van schaarse middelen. Mijn opa en oma kwamen in barre tijden gewoon bij ons inwonen. Kun je je dat nog voorstellen vandaag de dag?

Tijdens de BouwRAI werd een enquete gehouden; het resultaat was, dat 43% van de professionals vindt, dat er te weinig rekening wordt gehouden met de vergrijzing; 50% vindt, dat het onmogelijk is om woningen levensloopbestendig te maken; 25% geeft aan dat woningen zonder aanpassingen nu al geschikt zijn om in te kunnen blijven wonen; 20% denkt door ouderdom te moeten verhuizen.

Het ministerie van VROM prognotiseert, dat er tot 2015 406.000 geschikte woningen nodig zijn om de vergrijzing op te vangen!  

met vriendelijke groeten,
W(im) van Oudheusden

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
22 gr.
windkr. 4