WIJDEMEERSE WEBKRANT
Wijdemeren: niet fuseren!
Wijdemeren, do 4 januari 2007

Een werkgroep uit raad en college heeft zich gebeogen over eventuele herindelingsvarianten. De uitkomst? Zelfstandig blijven!

persbericht

Wijdemeren wijst nieuwe herindeling van de gemeente af

Een uit raads- en collegeleden bestaande ad hoc werkgroep stelt de gemeenteraad voor om herindeling met andere gemeenten af te wijzen. Zelfstandig blijven is voor de gemeente Wijdemeren op dit moment de beste en meest gewenste optie, aldus de werkgroep. Op 1 februari a.s. neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Tijdens een drietal bijeenkomsten van de ad hoc werkgroep zijn vier scenario's bekeken:

  • Wijdemeren blijft zelfstandig
  • Wijdemeren samengevoegd met Loenen
  • Wijdemeren samengevoegd met Loenen en Breukelen (ook genoemd door de provincie Utrecht)
  • Wijdemeren samengevoegd met Weesp en Muiden (ook genoemd door de provincie Noord-Holland)

Aan de hand van een aantal criteria, waaronder de criteria uit het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling, is naar de vier scenario"s gekeken. Het gaat dan om samenhang (sociaal, identiteit, economisch, demografisch, landschappelijk); schaalgrootte en geografische ligging; draagvlak (politiek, organisatie, burgers); verbonden partijen; financiën; toekomst en de verschillende gemeentelijke rollen als:

  • bestuurder;
  • publieke dienstverlener;
  • onderdeel bestuurlijk bestel;
  • organisatie.

De ad hoc werkgroep, waarin naast collegeleden elke fractie uit de raad met twee leden zitting had, is aan de hand van deze criteria tot de conclusie gekomen dat zelfstandig blijven voor de gemeente Wijdemeren "op dit moment de beste en meest gewenste optie is".

Het voorstel wordt op 11 januari 2007 om 20.00 uur in de commissie Bestuur en Middelen van de gemeenteraad besproken en op 1 februari a.s. door de voltallige gemeenteraad vastgesteld.

bron
persbericht
foto
---
auteur
comm. Wdm
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief