WIJDEMEERSE WEBKRANT
JOP: College luisterde
Kortenhoef, di 17 april 2007

De informatieavond over de plaatsing van een JOP aan de Parklaan in Kortenhoef werd een inspraakavond. Het college luisterde en nam de opmerkingen serieus.

Het verloop van een informatieavond over de plaatsing van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) is doorgaans redelijk voorspelbaar. Het scenario is dat de buurt de JOP niet wil in haar achtertuin en het gemeentebestuur moet hem toch ergens kwijt en probeert de buurt te overtuigen, waarbij de emoties vaak hoog oplopen. De informatieavond in de Oude School in Kortenhoef verliep niet anders.


V.l.n.r. Henny van Emmerik, Lia Moote en Luc Vos.

V.l.n.r. Don Bijl, Carl Klein en Bart Weijermans

Het college was met een grote delegatie gekomen. Burgemeester Don Bijl, wethouder Lia Moote, wijkagent Carl Klein en jeugdagent Bart Weijermans en twee ambtenaren namen plaats achter de tafel. De discussie werd prettig, vakkundig en strak geleid door Frank Ratelband, die iedereen toch de ruimte liet. Ratelband is één dag in dienst van de gemeente Wijdemeren op de afdeling communicatie, maar wekte de indruk of hij al jaren met dit bijltje hakt.

Het college

Wethouder Lia Moote gaf de zaal de argumenten waarom er een JOP moet komen en waarom aan de Parklaan. Daarbij spelen factoren als de overlast op de Meenthof, een plek aan de openbare weg vanwege de sociale controle, veilig, verlicht, bereikbaar en in smanspraak met de jeugd, de politie en de buurt. Er klonk wat gemor in de zaal. Zij riep de zaal op om mee te werken. Burgemeester Don Bijl gaf aan dat de plaatsing van de JOP tijdelijk is. Hij wees erop dat er weliswaar overlast is van hangjongeren, maar dat er geen plek is waar de politie ze heen kan sturen, omdat er niet zo'n plek is. Bart Weijermans en Car Klein schetsten een beeld van de hangjongeren waar het om gaat. Er zijn er in Kortenhoef circa negentig verdeeld over vier tot vijf groepen. Die groepen zijn luidruchtig en soms maken zij zich schuldig aan vandalisme. Criminele groepen en gangs zijn er niet in Kortenhoef, aldus de politiemensen. De politie houdt contact met ze en kent ze allemaal bij naam en weet waar ze wonen. Voor de politie is het probleem dat ze verspreid zijn, waardoor er niet permanent toezicht op gehouden kan worden.

De zaal

De zaal liet van zich horen. Er kwamen verhalen over overlast op het schoolplein van de Regenboogschool, condooms bij de Curtevenneschool en restanten drank en stuff bij peuterschool Olleke Bolleke. Er werd geklaagd over de verwachte overlast vanwege de concentratie van hangjongeren en het uitzicht op een lelijke zeecontainer. Lang bleef onduidelijk waar de zeecontainer geplaatst gaat worden. Halverwege de avond pas werd dat duidelijk. Hij komt op het grasveld tussen de Van Heumenhof en de Curtevenneschool, met de rug naar de Van Heumenhof en enigszins ingegraven en gecamoufleerd.

Zaal en college stonden lijnrecht tegenover elkaar. De opmerking van wethouder Lia Moote dat onderzoek uitwees dat de Parklaan de beste plek is, leidde tot luid hoongelach en gejoel vanuit de zaal.

Kantelpunt

Door twee insprekers werd erop gewezen dat het plaatsen van een JOP bij twee scholen, een peuterspeelzaal en bejaardenwoningen de slechtst mogelijke keuze is. De bejaarden kunnen niet ingrijpen en de schooljeugd wordt geconfronteerd Carl Klien, de wijkagent gaf toe dat dat een flink minpunt is, maar, zo zei hij, de gemeente beslist uiteindelijk. Het college toonde begrip, maar heild vast aan de Parklaan. Toen later in het debat een lid van de medezeggenschapsraad dit punt nogmaals zeer indringend aan de orde stelde kwam er beweging in het college. Wethouder Lia Moote en burgemeester Don Bijl zegden toe om samen met enkele buurtbewoners, de politie en de hangjongeren samen nog eens te kijken of er andere plekken mogelijk zijn en welke de randvoorwaarden zijn. Burgemeester Don Bijl liet er echter geen twijfel over bestaan, als men er niet uit komt, dan beslist het gemeentebestuur, want er moet een JOP in Kortenhoef komen.


Links Frank Ratelband die de discussie in goede banen leidde.

Zo werd de avond in harmonie afgesloten, waarbij een aanwezige zelfs zijn waardering uitsprak over de manier waarop de avond verlopen was en de prettige leiding door Frank Ratelband.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
15 gr.
windkr. 4