WIJDEMEERSE WEBKRANT
DBL adverteert tegen OZB
Loosdrecht, 31 oktober 2006

DBL zal in de drie lokale bladen met een advertentie uw aandacht vragen voor hun standpunt over de OZB verhoging.

DBL heeft deze week in de Nieuwsster (Loosdrecht), WieWatWaar ('s-Graveland) en de Brug (Nederhorst den Berg) advertentieruimte gekocht om u mee te delen wat het DBL standpunt is over de collegevoorstellen. Hieronder staat de tekst uit die advertentie.

Nieuw emailadres WWK: webkrant@wijdemeren.com!

Ingezonden Bericht

BEOORDEEL en OORDEEL

CDA, VVD, P.v.d.A en Groen Links, vier landelijke partijen, maken de dienst uit in de gemeenteraad van Wijdemeren en volgende maand zijn er nationale verkiezingen.

Het coalitieakkoord, waarvan de inkt nog niet droog is, beloofde geen lastenstijgingen voor de burgers, afgezien van de inflatiecorrectie van 1.5%. In de afgelopen 5 maanden stelden zij al drie belastingverhogingen voor waaronder 11% voor de OZB. Sommigen noemen dit kiezersbedrog. DorpsBelangen Loosdrecht noemt dit een doorzichtige verkiezingsstunt.

De vier partijen zullen tijdens de algemene beschouwingen ongetwijfeld met voorstellen komen om de pijn voor u te verzachten, wellicht al lang afgesproken en geregisseerd met hun wethouders in het college. Mogelijk hoort u ze al
victorie kraaien om zich zo te verzekeren van uw stem op hun partij op 22 november.

DorpsBelangen Loosdrecht doet als locale partij niet mee aan de verkiezingen en heeft dus geen andere agenda dan het college en de coalitie houden aan de reeds vergeten afspraak die zij met de bevolking heeft gemaakt.

Zowel voor de aangekondigde stijging van het rioolrecht als de afvalstoffen heffing en de OZB zal DorpsBelangen Loosdrecht alternatieven presenteren met de daarbij behorende dekking. Kom eens luisteren tijdens de algemene
beschouwingen en beoordeel en oordeel.

Want u weet het: DorpsBelangen Loosdrecht, altijd constructief, kritisch en inhoudelijk, in de gemeenteraad van Wijdemeren.

Heeft u nog ideeën, wensen of tips mail dan met:
Jaap van Waveren (fractievoorzitter) obicombvba@zonnet.nl of Gert Zagt (financiële man) gzagt@xs4all.nl. Of schrijf naar het secretariaat: Oud Loosdrechtsedijk 44, 1231 NB Loosdrecht.

De algemene beschouwingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis op:
dinsdagavond 7 november van 19.00 uur tot 22.00 uur en woensdagmiddag 8 november van 13.3 0uur tot 17.30 uur.

DorpsBelangen Loosdrecht voor heel Wijdemeren

home
verder
terug
reageer
zoek
nieuwsbrief
bron
Ingez. Bericht
foto
---
auteur
Rik Jungmann