Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Neef: van alle blaam gezuiverd

Wijdemeren, 24 januari 2006

Wethouder Wim Neef heeft zich niet aan belangenverstrengeling schuldig gemaakt. De rest van het college heeft te onduidelijk en te traag geantwoord op de vragen.


Mevr. Lenie Jansen overhandigt het rapport aan burgemeester Don Bijl.

Dat is in het kort de conclusie die getrokken kan worden uit het rapport dat de commissie vanmiddag aan burgemeester Don Bijl aanbood.

Vanmiddag werd het rapport inzake het onderzoek naar eventuele belangenverstrengeling van Wethouder Wim Neef (CDA) door commissielid Lenie Jansen aangeboden aan burgemeester Don Bijl. Het onderzoek werd uitgevoerd door mevrouw H.A.M.M. Jansen en de heer H Smit, beiden oud-burgemeesters uit Noord-Holland. De heer Smit was verhinderd.

Update 25-1-2006, 12.00: Het complete rapport staat op de gemeentelijke website (PDF).


Wethouder Wim Neef: geen belangenverstrengeling.

Wim Neef gezuiverd van blaam

De kernvraag in het onderzoek was: "Is er sprake van een (niet-toelaatbare) verstrengeling van belangen van de heer W.P. Neef als wethouder en als privé-persoon bij dit project?" (project: Zuidsingel fase llV, alias La Traviata red.).

Het antwoord is: "De commissie komt tot de conclusie dat er geen sprake is van een niet-toelaatbare verstrengeling van belangen van W.P. Neef als wethouder en privé-persoon bij het project Zuidsingel fase llV."

College talmde te lang.

Een tweede vraag die de commissie beantwoordde was: "Heeft het college de vragen die door de raad in 2005 gesteld zijn in het kader van dit project, op een getrouwe, nauwkeurige en tijdige wijze beantwoord?"

Het antwoord op die vraag is niet zo best voor het college van B&W (minus wethouder Neef die in deze kwestie niet meebesliste). Het luidt: "De commissie komt tot de conclusie dat het college de vragen die door de raad in 2005 gesteld zijn in het kader van dit project, op een getrouwe wijze heeft beantwoord, maar ook op een wijze die in een bepaalde periode onvoldoende nauwkeurig en niet tijdig was."

De commissie stelt dat het college, in verband met de lopende rechtszaak van oud-wethouder Torsing, te voorzichtig is geweest met het geven van informatie aan de raad. Daarmee werd door het college uit het oog verloren hoe zwaar de zaak politiek lag en wat het belang van openheid was.

Neef: Vrijuit op alle punten.

De commissie spreekt zich uit over alle elementen waarover vragen zijn gesteld. De verkoop van de grond, het gebruik van het bedrijfspand, de saneringskosten van de grond en de foute meting van het kadaster. Op al deze punten stelt de commissie dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. De kwestie van de sanering is nog niet afgesloten, maar wethouder Neef heeft er geen bemoeienis meer mee. In één geval vindt de commissie wel verstrengeling van belangen, maar dan juist in het nadeel van wethouder Neef. Hij heeft zich garant gesteld voor de levering van een stuk grond. Dat had slecht voor hem kunnen uitpakken, waardoor er in dat geval een soort "negatieve belangenverstrengeling" aan de orde was. Dus vindt de commissie dat dit toelaatbaar is. Wel vindt de commissie dat die handelwijze bestuurlijk onverstandig en naief van Neef en het college was.

Verwijten aan B&W

Er was een verschil in de hoeveelheid grond die de gemeente dacht gekocht te hebben en de grond die vader T.J. Neef dacht verkocht te hebben. Onder toezicht van de heer L.G. Lüschen (zwager van de wethouder) werd door het kadaster gemeten. Op dat moment was er niemand van de gemeente aanwezig. Later is die fout hersteld.

Over deze hele kwestie zegt de commissie: "dat het college verantwoordelijk is voor het feit dat zo lange tijd onduidelijkheid heeft bestaan over de grensbepaling. Het College heeft immers verstek laten gaan op de dag van aanwijzing. Zij heeft geen vertegenwoordiger gestuurd noch heeft zij iemand gemachtigd. Vervolgens heeft zij naderhand de aanwijzing niet op juistheid gecontroleerd." Ook het kadaster worden hier verwijten gemaakt.

Onduidelijk, traag, onnauwkeurig

Ook vindt de commissie dat het college onduidelijk is geweest in de beantwoording van de vragen van de raad. Zo werd er gesproken over "de familie Neef", zonder aan te geven over welk familielid het ging. Ook duurde de beantwoording erg lang. Van 19 april 2005 tot 28 november 2005, pas na verder doorvragen van de raad. "Over het grensgeschil en de rol van het kadaster, over de deal met de twee bouwkavels, over de saneringskosten en over het verhaal van de schade van Heijlijgers is lang onduidelijkheid geweest." In andere bewoordingen komt dat thema nog een paar keer terug in het rapport. Steeds antwoordt het college niet, niet nauwkeurig, niet tijdig en dat met onvoldoende motivering voor de vertragingen. Ook informeert het college de raad niet op eigen iniatief.

De meest verstrekkende conclusie die de commissie trekt is dat het college zelf oorzaak is van de extra onduidelijkheid en daarmee zelf de geheimzinnigheid opriep en in stand hield (die leidde tot het instellen van de onderzoekscommssie).

Twee bouwkavels

Dat vader T.J. Neef, in het kader van de oplossing van de problemen rond de levering van grond, waaronder de groenstrook, iets van de gemeente terug krijgt vindt de commissie redelijk. Of een bouwvergunning voor twee woningen redelijk is of niet laat de commissie in het midden. Daar moet de raad over beslissen vindt zij.

Eindconclusie

Wethouder Neef wordt door de commissie van alle blaam gezuiverd. Aan de rest van het college (zonder wethouder Neef) worden door de commissie zware verwijten gemaakt over de traagheid en de onnauwkeurigheid van de antwoorden, waardoor het college zelf de sfeer van geheimzinnigheid versterkte, in plaats van duidelijkheid te scheppen.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil Naar volgende bericht