WIJDEMEERSE WEBKRANT
Rustige Laatste Raad
Wijdemeren, do 14 december 2006

De laatste raadsvergadering van dit jaar verliep vanavond zonder heftige discussies. De toeristenbelasting werd verhoogd met 10%.

In een raadszaal die opgesierd was met kerststukken vond vanavond de laatste raad van 2006 plaats. Het moment om de belastingverordening 2007 vast te stellen.


Plaatsvervangend griffier Ria Evenhuis.

Mededelingen

Bij de mededelingen kwam burgemeester Don Bijl met een bericht van het herindelingsfront. De provincie Utrecht heeft een notitie aangenomen waarin verschillende combinaties, die onderzocht gaan worden, beschreven zijn.

  • Abcoude, Breukelen en Loenen
  • Abcoude en Ronde Venen (Vinkeveen etc.)
  • Breukelen, Loenen en Wijdemeren
  • Abcoude en Ronde Venen
  • Breukelen, Loenen en Maarssen

Burgerinspraak

Er namen drie insprekers plaats achter de microfoon.


Rolf Kemp biedt de handtekeningen aan.

De eerste was de heer Kemp uit Kortenhoef met zijn zoon Rolf. Zij pleitten voor een ruime speelplaats voor kinderen in het centrum van Kortenhoef. Gewoon lekker spelen zonder dat omwonenden de politie bellen en heilige koeien in de weg staan. Een skatebaan en meer. Zoon Rolf had een maquette gemaakt en bood burgemeester Don Bijl handtekeningen aan.


De Stichting Sloep wil de subsidie van 2006 houden.

Peter op de Beek kwam namens de Stichting Sloep uit Loosdrecht pleiten voor behoud van het subsidiebedrag van 2006. De Stichting draait goed met honderd vrijwilligers, maar wordt vanwege de inkomsten nu BTW plichtig. Bovendien waarschuwde hij voor tegenvallers.


Ina van der Vliet is tegen de verhoging van de toeristenbelasting.

Ina van der Vliet van de Drechthoeve hield een vurig pleidooi om de de toeristenbelasting niet te verhogen. Zij vreest dat de stijging van de lasten ten koste zal gaan van de economische positie van de recreatiebedrijven en de andere middenstand.

De Valk

Update 15-12-2006, 11.30: links toegevoegd naar eerdere berichten.

Jaap van Waveren (DBL) stelde een twee indringende vragen over de kwestie De Valk.Hij greep daarbij terug op de commissie van 4 oktober en de vragen die hij daarvoor gesteld heeft. Eén van de vragen ging over een kettingbeding dat de gemeente in 1993 met De Valk afsloot. Volgens Van Waveren werd dat beding in latere koopcontracten ten onrechte niet opgenomen. Wethouder Wim Neef verrastte de raad met een brief van de notaris die daarin verklaarde dat het beding wel altijd was opgenomen. Een onduidelijke situatie die later wordt uitgezocht.

Toeristenbelasting

Wethouder Wim Lorjé opende met het rechtzetten van een valse voorstelling van zaken in de media. De gemeente besteedt ruim € 750.000 aan recreatie, toerisme en economie. Aan heffingen wordt € 500.000 door de gemeente ontvangen. Er gaat dus € 250.000 naar die sector uit de algemene middelen, betoogde Lorjé. Voor Hilbrand Korver (melkveehouder te Nederhorst) (GL) was de gebruikte term "melkkoe" aanleiding om op te merken dat een koe die zoveel geld kost direct afgevoerd moet worden. Gert Zagt (DBL) wees erop dat het de VVD fractie was die de toeristenbelasting. Een "vluggerdje"van de VVD aan het eind van de begrotingsbehandeling noemde hij het. Hij citeerde uit het verkiezingsprogramma van de VVD. Daarin werd volgens hem aangekondigd dat de toeristenbelasting verhoogd zou worden. VVD fractievoorzitter Frijdal bestreed dat. Zagt: "De VVD voert het eigen verkiezingsprogramma uit zonder dat ze het zelf wist." Zagt verklaarde dat zijn fractie tegen de stijging van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing was, maar voor de stijging van de toeristenbelasting.

René Voigt (DBW) was tegen alledrie. Hij hoopte op een debat met Michiel van Balen (VVD) de bedenker van de stijging van de toeristenbelasting. Dat kwam er echter niet. Hij laakte het feit dat er geen overleg met het bedrijfsleven was geweest. Korver (GL) haalde bij interruptie de kerstkalkoen aan met wie niet overlegd wordt of er kalkoen op het kerstmenu staat. Voigt noemde de actie van de VVD een losse flodder. Betske van Henten (CDA) vond het juist volstrekt logisch dat wethouder Wim Lorjé de verhoging verdedigde. Het was immers een raadsbesluit dat nu uitgevoerd werd. Joep Frijdal (VVD) wees erop dat de verhoging van de toeristenbelasting dient om een watermanager aan te stellen. En die is nodig om tonnen subsidies binnen te halen, aldus Frijdal.

Veiligheidsregio

Er lag een voorstel om deel te nemen aan de veiligheidsregio. Dat betekent dat de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) gaan samenwerken in regionaal verband met een eigen bestuur. De gemeente heeft dan (in 2008) niet zelf meer iets te zeggen over de plaats en de inzet van die hulpdiensten. Dat leidde tot twijfel bij René Voigt of Wijdemeren daar wel in moet stappen. Die twijfel werd gedeeld door burgemeester Don Bijl. Toch pleitte deze ervoor om wel deel te nemen om tenminste bij de vorming van de regio aan tafel te zitten, in plaats van later gedwongen te worden om deel te nemen op voorwaarden die dan al zijn vastgesteld. Huizen en Muiden hebben besloten niet mee te doen.

De vergadering sloot rond elf uur, waarna er hapjes waren om het jaar uit te luiden.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief