Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Nieuwe Start Dorpscentrum

Loosdrecht, 23 maart 2005. In de commissie Ruimte en Economie werd vanavond gesproken over het Dorpscentrum Loosdrecht.

Na de uitspraak van de Raad van State, waarin deze de gemeente Wijdemeren verbood om het plan, zoals het er lag, uit te voeren is men terug bij af. Dat weerklonk in het debat van vanavond. Het was alsof er over een gloednieuw project gesproken werd.


Jacob van der Meulen

Jacob Vermeulen gaf de aftrap tijdens de inspraak. Hij pleitte sterk voor een herstart van de projectontwikkeling, maar dan met de gemeente als een gelijkwaardige gesprekspartner in plaats van de bepalende regelgever.

Bij de mededelingen vertelde wethouder Yvonne Siemons dat zij 's middags nog gesproken had met een organisatie die zich Village Marketing noemt. "Een leisure organisatie." "Een wat??" : vroeg Kees Bosdijk. "Een organisatie die zich bezig houdt met evenementen en recreatie." :legde de wethouder geduldig uit. Maar omdat de organisatie zelf inmiddels begrepen had dat "Village Marketing" een niet erg aansprekende titel was heeft men zich omgedoopt in "Loosdrecht Leeft". Later in het debat had men het dan ook steeds over LL.

Verwarring

In het debat over het dorpscentrum bleek de verwarring compleet. André Spils (DBL) opende met een verklaring waaruit zonneklaar bleek dat men van projectontwikkelaar Situs af wil. In zijn antwoord verklaarde burgemeester Don Bijl, de woordvoerder voor dit project namens het college, dat dat niet zo eenvoudig ligt. Contractueel is men min of meer gebonden aan Situs, waardoor deze als eerste in aanmerking komt voor ontwikkeling van het project.

Kees Bosdijk (PvdA) hamerde erop dat alle belanghebbenden gelijkelijk behandeld en uitgenodigd moeten worden voor overleg. Het overleg met LL noemde hij dan ook een valse start. Coalitiepartner DBL wees hij erop dat de besluitvorming over het dorpscentrum niet allen draagvlak in Loosdrecht moet hebben, maar nu ook in heel Wijdemeren.

Bezoekers moeten wel komen

Freek Visser (CDA) vond het van groot belang dat het te ontwikkelen centrum ondernemers de gelegenheid moet bieden "om een boterham te verdienen". Nanne Roosenschoon (D66) ging nog verder. Hij wees erop dat burgers en recreanten naar het centrum moeten komen om het levensvatbaarheid te geven. René Voigt (DBW) vroeg of er eigenlijk wel een dorpscentrum nodig is en waarom dan wel. En zo ging het debat alle kanten op. Van grootschalig naar kleinschalig, hetgeen Roosenschoon deed opmerken dat het toch om een klein stukje grond gaat en dat grootschalig een relatief begrip is, zeker in deze situatie. Ernst Kasteleijn verklaarde namens de VVD dat het college goed op weg is met de piketpalennota. Hij drong er sterk op aan dat het hekwerk en de verkoopborden bij de voormalige porseleinfabriek verwijderd worden. Het college beaamde dat het hekwerk eigenlijk verwijderd moest worden en zal zich daarvoor inspannen.

Niet blij met erfenis

Burgemeester Don Bijl verklaarde in zijn beantwoording dat het college eigenlijk niet blij was geweest met de Loosdrechtse erfenis. "Niet iedereen stond te trappelen." "Wij hadden liever een eigen plan gehad dan een erfenis."

Over de Tweede Heul werd ook zeer verschillend gedacht. De één dacht dat die onderdeel was van het Fortis project,  De ander niet. Burgemeester Bijl antwoordde dat de Tweede Heul door het college gerealiseerd zal worden met Situs of met Fortis.

Vrijwel alle partijen vinden dat er wat moet gebeuren, maar eenstemmigheid over de te kiezen richting is er nog niet. De avond werd afgesloten met een positief advies over het "piketpalenplan" van het college waarin de randvoorwaarden zijn geschetst voor de hernieuwde ontwikkeling.


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil16º Naar volgende bericht