Rik Jungmann

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Onheus behandeld? Klacht!

Wijdemeren, 12 april 2005. De gemeente voert een nieuwe klachtenregeling in met een lage drempel. Onheus of onjuist behandeld? Nu kunt u uw klacht kwijt.

Persbericht

Tevreden inwoners belangrijk
Folder ‘Uw klacht: een gratis advies’

Gemeente opent speciaal nummer voor
klachten over behandeling door gemeente

Vanaf deze week voert gemeente Wijdemeren een verbeterde klachtenregeling in voor burgers die niet tevreden zijn over de wijze waarop zij door de gemeente zijn behandeld. Inwoners die vinden dat zij niet goed te woord zijn gestaan, dat afspraken niet zijn nagekomen of dat zij onvoldoende antwoord krijgen op vragen, kunnen terecht bij de klachtencoördinator van de gemeente. Hij is rechtstreeks te bereiken op het nieuwe nummer: (035) 65 59 553.

De gemeente Wijdemeren vindt het belangrijk dat inwoners tevreden zijn over de wijze waarop zij door de gemeente worden behandeld. Meestal gaat dat goed, maar soms ook niet. Is dat het geval,
dan kunt u dat melden aan de klachtencoördinator. De gemeente wil zo’n klacht zien als een gratis advies om het werk in de toekomst misschien beter te kunnen doen. Het kan fouten aan het licht brengen en uiteindelijk leiden tot verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Een vlotte en zorgvuldige klachtenbehandeling kan bovendien bijdragen aan het herstel van geschonden vertrouwen in de overheid.

Vlot en zorgvuldig

De klachtencoördinator probeert de klacht vlot en zorgvuldig op te (laten) lossen. Hiervoor heeft hij eerst de juiste informatie nodig. Zo zal hij vragen over wie de persoon ontevreden is; welke feiten zich hebben voorgedaan; wie de persoon misschien al over de situatie heeft gesproken; of er een briefwisseling heeft plaatsgevonden en of de persoon een idee heeft hoe de situatie opgelost kan worden. De informatie van deze intake legt de coördinator vast op een formulier die de persoon ter bevestiging krijgt thuisgestuurd. Daarbij ontvangt de persoon de folder ‘Uw klacht: een gratis advies”, waarin staat hoe de gemeente met klachten omgaat. De coördinator brengt tegelijkertijd de betreffende inwoner in contact met de verantwoordelijk leidinggevende of bestuurder. Deze zal de persoon uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Zo’n gesprek lost vaak al een heleboel op. Blijven de meningen botsen dan zal de leidinggevende of bestuurder vragen aan het college over de klacht een uitspraak te doen. Het college gaat er vanuit dat dit maar zeer zelden voor gaat komen.

Oude regeling

De gemeente Wijdemeren heeft sinds 2002 een klachtenregeling. Het college wilde deze laagdrempeliger maken. Om dit te bereiken is de uitvoering van de regeling en de klachtenregeling zelf op een aantal punten aangepast. Het college legt de verbeterde klachtenregeling 28 april voor aan de commissie Bestuur & Middelen.

Niet eens met besluit? Dan bezwaar indienen

De klachtencoördinator is er niet voor situaties waarbij mensen het niet eens zijn met een besluit van de gemeenteraad, de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders. In deze situaties heeft iedereen de gelegenheid (gehad) bezwaar in te dienen. Ook voor klachten over de openbare ruimte zoals kapotte bestrating, straatlantaarns of onveilige situaties is de verbeterde klachtenregeling niet bedoeld. Hiervoor kan iedereen terecht bij het Servicemeldpunt: 035 65 59 555.

Inwoners met een klacht over de behandeling door, of gedragingen van, bestuurders of ambtenaren kunnen kiezen of ze de klachtencoördinator bellen, of het intakeformulier downloaden vanaf www.wijdemeren.nl. Het nieuwe formulier is te vinden in het Digitaal Loket. Zoek daar op: klachtenregeling. Een brief schrijven mag ook: Gemeente Wijdemeren, t.a.v. de Klachtencoördinator, Postbus 41, 1243 ZG ’s-Graveland.


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil16º Naar volgende bericht