Rik Jungmann

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 Naar de home-page De wekelijkse nieuwsbrief Naar volgende bericht

Strenger tegen Bouwsels

Wijdemeren, 10 september 2004. Het college gaat strenger optreden tegen inwoners die zich niet aan de regels voor bouwen en verbouwen houden.

Het college lijkt ernst te maken met de strengere handhaving. Eergisteren verscheen het bericht dat er opgetreden wordt tegen permanente bewoning van recreatiewoningen, vandaag wordt aangekondigd dat de handhaving van de regels voor bouwen aangescherpt wordt.

Persbericht

College treedt op tegen illegale bouwwerken

Wie wil (ver)bouwen moet zich houden aan verschillende regels uit de bouwverordening, het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de welstandsnota. Tegen mensen die zich níet aan de regels houden gaat het college strenger optreden. Hiervoor heeft het college een “Handhavingsnota Bouw- en Woningtoezicht” vastgesteld.

De “Handhavingsnota Bouw- en Woningtoezicht” heeft vooral als doel inwoners, bedrijven en andere instellingen duidelijkheid te bieden. Het college beschrijft onder meer welke juridische instrumenten worden gebruikt om op te treden, zoals het opleggen van dwangsommen. De prioriteiten met betrekking tot het optreden bepaalt het college aan de hand van de aanwezige risico’s bij een illegaal bouwwerk. In jaarprogramma’s legt het college telkens vast wat de doelen zijn voor dat jaar en hoe de gemeente in de praktijk gaat optreden.

Rechtsgelijkheid
De aandacht voor handhaving neemt de laatste jaren sterk toe. Gemeentebesturen horen in toenemende mate dat burgers willen dat er wordt opgetreden tegen mensen die zich niet aan de regels houden. Ook rechterlijke instanties en de wetgever besteden er steeds meer aandacht aan. Optreden tegen illegale bouwwerken vergroot het effect van de ‘bouwregels’ en waarborgt de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van de burgers. Het bevordert bovendien de geloofwaardigheid van een gemeentebestuur.

De nota is in te zien bij het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Internetgebruikers kunnen de nota vinden op www.wijdemeren.nl. Ga naar het Digitaal Loket en zoek op: Handhavingsnota. De nota treedt in werking op 16 september 2004.


. ZonnigMatige wind25º Naar volgende bericht