Rik Jungmann

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Wijdemeren krijgt 5 ton minder

Wijdemeren, 8 oktober 2004. De begroting van 2005 komt nog meer onder druk te staan door zeer forse ingrepen van het rijk, een vermindering van 5 ton van de uitkering uit het gemeentefonds.

Het rijk bezuinigt. Dat is inmiddels wel bekend. De Haagse bezuinigingen treffen ook de gemeenten, die daardoor moeten zien de eindjes aan elkaar te knopen op een andere manier. In Den Haag zijn ze blij met hun bezuinigingsbeleid, maar lokaal komen de kosten zo voor de burger echter weer net zo hard terug. Verplaatsen van de problemen, daar lijkt het op.

Persbericht

Oorzaak: hoge waardestijging onroerend goed in Wijdemeren
College geschokt door éxtra korting Rijk van 542.000 euro

Het Rijk gaat geld uit het Gemeentefonds herverdelen. Gevolg is dat Wijdemeren in 2005 € 442.000 minder krijgt dan verwacht. Dit loopt op tot € 542.000 in 2008! Het college is geschokt door deze laatste ontwikkeling en gaat bezwaar aantekenen tegen de korting. Tegelijkertijd staat het college met de rug tegen de muur. ‘Wij hebben hier geen enkele invloed op, maar worden wel met de gevolgen geconfronteerd. Nog verder bezuinigen dan is voorgesteld in de begroting 2005 vinden we niet verantwoord. Het zou de kwaliteit van wonen en leven in Wijdemeren teveel aantasten.’

Het college heeft de gemeenteraadsleden direct schriftelijk geïnformeerd over het slechte nieuws. Zodra het college de onverwachte korting verder heeft uitgewerkt komt het met een dekkingsvoorstel voor de gemeenteraad. Het college kondigt in de brief aan de raad aan geen andere mogelijkheid te zien dan deze extra korting te compenseren door een hogere opbrengst uit de OZB.

Oorzaken korting
De gemeente heeft de herverdeeleffecten bestudeerd en constateert dat de forse korting vooral te maken heeft met de relatief hoge waarde van woningen in het Gooi en het feit dat deze met meer dan het landelijk gemiddelde in waarde zijn gestegen. Het Rijk redeneert dat gemeenten als Wijdemeren meer inkomsten kunnen binnenhalen via de Onroerend Zaak Belastingen dan andere gemeenten en past de korting toe zonder te weten of gemeenten hiertoe werkelijk besluiten.

Ook voorgaande jaren kreeg Wijdemeren keer op keer minder geld uit het Gemeentefonds. Dit heeft er toe geleid dat het OZB-tarief moest worden verhoogd. Enkele andere gemeenten kregen juist meer uit het fonds en konden het OZB- tarief verlagen. Het college gaat er van uit dat verdere verhoging van de OZB in Wijdemeren vanaf 2006 niet meer mogelijk is door aankomende nieuwe wetgeving. Deze nieuwe wetgeving staat volgens het college op gespannen voet met het verdeelsysteem van het Gemeentefonds.

College tekent bezwaar aan
Het college gaat vooral bezwaar aantekenen bij de Minister van Binnenlandse Zaken omdat een onaangekondigde korting van deze omvang, zo kort voor aanvang van het nieuwe jaar, in strijd is met beginselen van behoorlijk bestuur. In de circulaire die de gemeente in juni ontving is met geen woord gerept over de herverdeeleffecten.

Op 28 oktober a.s. zal het college alle voorstellen met betrekking tot de Begroting 2005-2008 uitleggen in twee extra pagina’s in het Wijdemeren Journaal. Daarin staat ook wat wonen in Wijdemeren vanaf 2005, als het aan het college ligt, gaat kosten. De gemeenteraad praat op 2 en 3 november a.s. over de plannen.


De wekelijkse nieuwsbrief BewolktWindstil13º Naar volgende bericht