... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Verloting huizen eerlijk?

Wijdemeren, 26 maart 2004. In het vragenhalfuurtje tijdens de raad van gisteren stelde Kees Bosdijk (PvdA) aan de orde dat burgers veel klagen over de gemeente. Betske van Henten (CDA) zei verbijsterd te zijn over manier waarop de verloting van de huizen in Zuidsingel fase 7 verlopen is.

Veel klachten.

Kees Bosdijk was geschrokken van het dorpsbezoek aan Nederhorst den Berg, waar veel burgers zowel klaagden over het feit dat de gemeente zich niet houdt aan de wettelijke termijn van zes weken waarbinnen deze naar de burger moet reageren, als de manier waarop burgers worden behandeld en benaderd door het ambtelijk apparaat. Hij riep het visiedocument in herinnering waarin de gemeente zegt te streven naar een open en plezierige bestuursstijl. Als voorbeeld noemde hij de vele klachten over de overgang van de lokale bladen naar de Gooi- en Eembode. Dat hebben we niet goed gedaan, waarbij hij duidde op de communicatie rond deze overgang.

RenÚ Voigt (DBW) verweerde zich tegen de uitspraak van Bosdijk: "Dat hebben we niet goed gedaan." Hij wees erop dat hier volledig de verantwoordelijkheid van het college in het geding was.

Wethouder Ties Hagen (PvdA) verklaarde veel van de klachten uit het feit dat deze vaak komen van burgers die hun zin niet krijgen. Ook zei hij dat er een goede klachtenregeling is, die ook op de gemeentelijke website te vinden is. Desondanks is de drempel kennelijk te hoog, want er kwamen vorig jaar slechts 5 klachten en het jaar daarvoor 19 klachten. "Veel mensen met klachten hebben geen computer." Tenslotte zegde hij toe dat de communicatie dit jaar optimaal en afgerond zal worden.

Verloting huizen.


Betske van Henten (CDA). Verdeling huizen wel eerlijk?

Betske van Henten, fractievoorzitter van het CDA, zei dat er veel onduidelijkheid bestaat over de verdeling van de nieuwbouwhuizen aan de Zuidsingel. "Ik ben verbijsterd over de gang van zaken. Hele families hebben zich ingeschreven voor de verloting om de kans op inloten groter te maken. Als iemand, die voor een ander heeft mee geloot, dan wordt het huis al verkocht voor het gebouwd en bewoond is. Er is hier absoluut geen sprake van gelijke kansen."Haar spervuur van vragen luidde: "Wie is hiervoor verantwoordelijk? Welke taak heeft de gemeente in de verdeling? Betekent aanvaarden van een woning ook dat er in gewoond moet gaan worden? Staat er een anti-speculatiebeding in de contracten? Zijn er al contracten getekend?".

Wethouder Hagen moest op de meeste vragen het antwoord schuldig blijven omdat de betreffende ambtenaar een week weg is. Hij beloofde volgende week schriftelijke antwoorden op de vragen te geven. Wel zei hij dat de verloting correct is uitgevoerd. Ook verklaarde hij dat er in de contracten een anti-speculatiebeding staat. Van de overzijde riep iemand op dat moment met luide stem: "Niet waar, er is geen beding." Onduidelijk was wie deze bijdrage aan het debat leverde.

Woonruimteverdeling is en blijft een politiek gevoelig onderwerp. In 's-Graveland was woonruimteverdeling er in de jaren zeventig de oorzaak van dat wethouder Co de Kloet (PvdA) het veld moest ruimen, nadat geconstateerd was dat er wel erg veel familie van politici en aannemers voluit in de prijzen waren gevallen voor een huis. Zijn partijgenoot Joke van Raam, toen ook voorzitter van de woonruimteadviescommissie, bond de kat de bel aan, hetgeen leidde tot een motie van wantrouwen tegen De Kloet.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page Half bewolktMatige wind4║ Naar volgende bericht