... ...

Rik Jungmann

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Gemalen, gebouwen en beuken

Wijdemeren, 24 maart 2004. Het college van B&W heeft gisteren drie besluiten genomen, waarover een persbericht is verschenen.

Er worden drie gemalen gerenoveerd, alle gebouwen waar regelmatig veel mensen samenkomen worden op brandveiligheid onderzocht en er gaan twee oude beuken op het Noordereinde in 's-Graveland tegen de vlakte.

persberichten

College wil 4 hoofdgemalen renoveren

Het college van burgemeester en wethouders wil vier hoofdgemalen laten renoveren. Hiervoor verzoekt het college de raad 60.000 euro beschikbaar te stellen.

De vier hoofdgemalen zijn ruim 20 jaar oud en zijn nodig aan renovatie toe. Drie van de gemalen staan op het Zuidereinde en één bevindt zich aan de Dammerweg. De slijtage aan de gemalen verschillen per locatie. Een gemaal aan het Zuidereinde en die aan de Dammerweg zullen elektrotechnisch en mechanisch vervangen worden. Bij de anderen gaat het alleen om het vervangen van een schuif of een pomp.


Medio 2005 alle gebruiksvergunningen doorgelicht
Wijdemeren werkt aan veiligheid gebouwen

De gemeente Wijdemeren gaat in 2004 en 2005 de gebruiksvergunningen doorlichten van gebouwen waar regelmatig veel mensen verblijven. Voorbeelden van gebouwen zijn horecagelegenheden, kinderdagverblijven, pensions, sporthallen en schoolgebouwen. Voor de veiligheid van de gebruikers van deze gebouwen is het belangrijk dat de gebouwen allemaal voldoen aan de brandveiligheidseisen. Het college heeft deze week hiervoor de procedure vastgesteld.

Het project maakt onderdeel uit van het Brandweerbeleidsplan van de gemeente en zal deels worden uitgevoerd door een extern bureau. Wijdemeren telt ongeveer 350 gebouwen waarvoor vermoedelijk een gebruiksvergunning verplicht is. Controle op naleving van de brandveiligheidseisen heeft in het verleden te weinig plaats gevonden. Deze achterstand gaat de gemeente nu inlopen.

Prioriteit
De gebouwen die qua brandveiligheid het meest risicovol zijn gaat de gemeente als eerste controleren. De eigenaren van de panden zullen ruim van te voren over de controles worden geïnformeerd. De gemeente verwacht dat in diverse gevallen de controles kunnen leiden tot een verplichting om een pand veiliger te maken. Een verbouwing kan hiervoor noodzakelijk zijn. Wanneer een eigenaar hier niet aan kan voldoen zal de gemeente een handhavingstraject starten.

Van start
Het Adviesbureau Van Dijke uit Best start eind mei met de daadwerkelijke uitvoering. Naar verwachting voldoen medio 2005 alle panden waarvoor een gebruiksvergunning is verleend aan de brandveiligheidsnormen.


Op 6 april wegafsluiting
Gemeente rooit 2 zieke oude beuken aan Noordereinde

Het college van B en W heeft besloten op 6 april a.s. twee oude beuken aan het Noordereinde in ’s-Graveland te kappen vanwege de zeer slechte conditie. De bomen zijn instabiel geworden door schimmelaantastingen in de stam en de wortels. Van de 26 beuken die blijven staan zijn er 14 in een slechte conditie. Over deze bomen neemt het college op een later moment een besluit.

De gemeente had onlangs een gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf advies gevraagd over de bomen. Dit omdat tijdens de jaarlijkse controle door de gemeente was gebleken dat een aantal bomen aan het Noordereinde steeds meer gebreken ging vertonen. Bij het nader onderzoek is geconstateerd dat de eerste en de laatste van de rij beuken zijn aangetast door diverse schimmels.

Wegafsluiting
Op dinsdag 6 april verwijdert de gemeente de twee beuken op grond van een noodrooivergunning. Die dag is het Noordereinde in ’s-Graveland van 9.30 uur tot het einde van de werkzaamheden (ongeveer 16.00 uur) afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Stichtse Kade en de Cannenburgerweg. Woningen en bedrijven aan het Noordereinde blijven bereikbaar.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page Half bewolktMatige wind10º Naar volgende bericht