... ...

Rik Jungmann

PvdA Wijdemeren
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Hoop voor Ter Sype

Wijdemeren, 20 maart 2004. De staten- en raadsfractie van de PvdA hebben de handen ineengeslagen om te proberen woningbouw in het plan Ter Sype in Loosdrecht mogelijk te maken. Er zit beweging in.

ingezonden brief

Doorbraak voor bouwplan Ter Sype?


Kees Bosdijk (PvdA)

Al langere tijd probeert wethouder Wim Neef van de gemeente Wijdemeren in Loosdrecht het bouwplan Ter Sype te realiseren. Die bouw is bemoeilijkt door bezwaren van omwonenden tegen vermeende geluidsoverlast. Een uitspraak van de Raad van State in mei 2003 betekende dat de provincie Noord-Holland en de gemeente Wijdemeren, die samen de bouwplannen hebben ingediend, het ter plekke fungerende bestemmingsplan en streekplan onvoldoende op risico┤s hebben getoetst.

De PvdA-fracties in Noord-Holland en in Wijdemeren hebben steeds samengewerkt om te proberen het bouwplan Ter Sype alsnog zo volledig mogelijk uitgevoerd te krijgen.

Ik heb namens de PvdA-raadsfractie in mei 2003 voorgesteld,

  1. de start-en landingsbaan van het vliegveld Hilversum dat die geluidshinder veroorzaakt te draaien, zˇ dat de hinder vervalt, maar uiteraard ook zˇ dat er niet ergens anders hinder zou gaan ontstaan en

  2. om bij de bepaling van de geluidshinder niet langer uit te gaan van 76.000 vliegbewegingen (start en landing) (dat aantal werd ooit in 1994 gerealiseerd, maar is sindsdien sterk teruggegaan), maar van 55.000 vliegbewegingen (in 2003 gerealiseerd!).

Onlangs, op 12 februari, heeft de Gedeputeerde van Noord-Holland, de heer A. Moens, op de bijeenkomst van de Commissie GeluidshygiŰne (art. 28) meegedeeld dat hij achter beide genoemde plannen van PvdA-Wijdemeren staat, dat hij het NLR (Nationaal Luchtvaart Laboratorium) daarom nieuwe zoneringstekeningen heeft laten maken en dat hij opdracht heeft gegeven voor een provinciaal onderzoek, uit te voeren door een extern deskundig bureau naar mogelijkheden om ongeveer de helft van het plan-Ter Sype , dus zo'n 200 woningen, te bouwen. Daartoe moet worden onderzocht hoe de ligging van de start- en landingsbanen van vliegveld Hilversum er dan moeten gaan uitzien.

De heer Moens is dus optimistisch over de realisering van de plan-Ter Sype.
Dat zou schitterend zijn, want tot voor kort waren B&W van Wijdemeren pessimistisch.
Ik denk dat het feit dat de gedeputeerde het dossier nu zelf ter hand heeft genomen het verschil zou kunnen gaan uitmaken.

Kees Bosdijk
raadsfractie PvdA-Wijdemeren


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page RegenZware storm10║ Naar volgende bericht