... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Massief verzet nieuwbouw Den Berg

Nederhorst den Berg, 28 juni 2004. Vanavond werd in 't Spiegelhuys in Nederhorst den Berg een informatieavond gehouden over de nieuwbouwplannen op de plaats van het oude gemeentehuis. Het college kreeg niet de handen op elkaar, integendeel.


Artists impression van de Voorstraat.

Achter de tafel zaten drie collegeleden, de bouwer en de projectontwikkelaar om toelichting te geven op de sloop van het gemeentehuis en de bouw van 20 appartementen op die plaats.


De plaats van handeling: 't Spiegelhuys, oranje versierd.

Circa vijftig bezoekers.

Links de projectontwikkelaar en de bouwer, daarnaast het college.

Onduidelijkheid over een stippellijn op de tekeningen wordt opgehelderd.

Wethouder Wim Neef (Ruimtelijke ordening) benadrukte dat de formele procedure om de bestemming te wijzigen (art. 19 lid 2) later volgt. Dat is het moment om eventuele bezwaren (zienswijzen) in te dienen tegen het plan. Wethouder Ties Hagen, verantwoordelijk voor volkshuisvesting benadrukte dat het college woonruimte wil bouwen omdat de woningnood groot is. Er zijn 257 woningzoekenden in Nederhorst en 1239 in heel Wijdemeren. De te bouwen appartementen zullen eerst twee maanden alleen aan Wijdemeerders aangeboden worden, daarna aan iedereen die maar wil kopen. De verkoop start rond 1 november dit jaar. De appartementen zullen € 200.000 tot 240.000 gaan kosten en zijn bedoeld voor senioren en starters. Het oude gemeentehuis is al verkocht aan Van Oostrum en Van Laar, de bouwer van de appartementen, voor € 935.000.

Na de pauze was het tijd voor vragen uit het publiek. Dat liet zich niet onbetuigd. Op de eerste rij zat een groep omwonenden die het volstrekt oneens was met de plannen. Dat bleek.


Nu staat het er nog. Het voormalige gemeentehuis.

De achterzijde van het gemeentehuis. De gevel wordt tien meter langer, 3 meter hoger en komt 5 meter dichterbij.

De heer Vuurmans opende met een spervuur aan bezwaren tegen de bouw. Hij voorspelde overlast en parkeerdruk. Bovendien vond hij het onbegrijpelijk dat de gemeente tot nu toe altijd zware welstandseisen stelde aan bouw aan de Voorstraat ten aanzien van hoogte, raamindeling, dakbedekking, etc. om het karakter van het dorp te behouden, maar nu zelf voorstelt om twee massale appartementengebouwen te bouwen met drie bouwlagen en een plat dak. De gebouwen zullen met drie bouwlagen circa negen meter hoog worden. De gevel wordt circa tien meter breder dan de huidige gevel van het gemeentehuis aan de achterzijde. Bovendien komt het gebouw daar vijf meter dichter bij de bestaande bebouwing te staan. Hij zei een appartementengebouw in zijn tuin te zullen bouwen voor zijn kinderen, waar de gemeente dan niets meer tegen zou kunnen doen, vanwege het precedent dat de gemeente nu schept. Hij vroeg zich af of er wel een stedebouwkundig advies en een welstandsadvies over de nieuwbouw was uitgebracht.

Wethouder Wim Neef bevestigde dat er zowel een positief stedebouwkundig-  als welstandsadvies lag over dit plan. Hij wees wederom op de woningnood en de enorme behoefte aan woningen, die het nodig maakt om te bouwen. Bovendien herhaalde hij dat inbreiden en verstedelijking binnen de bebouwde kom veel gemakkelijker gerealiseerd kan worden dan buiten de z.g. "rode contour".

Toen Vuurmans riep dat hij een creatief plan wilde, antwoordde Neef dat dit plan creatief is. Hoongelach van de eerste rij was zijn deel.

In de verdere verhitte discussie kwamen de partijen niet nader tot elkaar. Tal van omwonenden verklaarden zich mordicus tegen de plannen. Dat mondde uit in de uitspraak van één van de omwonenden dat zij de Singelgroep op gaan richten en de plannen zullen dwarsbomen waar zij maar kunnen.


 

De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page ZonnigWindstil22º Naar volgende bericht