... ...

Rik Jungmann

Rik Jungmann, Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Bijl: niet zo bedoeld

Wijdemeren, 15 januari 2004. Vanavond was de commissie Bestuur en Middelen, de eerste gelegenheid voor raad en college om met elkaar te spreken over de omstreden uitlatingen van burgemeester Don Bijl.
Burgemeester Don Bijl opende met zijn visie op de gebeurtenissen van de afgelopen twee weken. Hij gaf aan dat zijn nieuwjaarstoespraak genuanceerd was. In het krantenartikel van de G&E van 8 januari waren zijn uitspraken vergroot. Direct voegde hij daaraan toe dat hij het flauw vond om de journalist de schuld daarvan te geven. Ieder raadslid moet zijn eigen grenzen stellen in wat hij doet, zo ging Bijl verder. Tenslotte zei hij dat handhaving juist een hoge prioriteit heeft, hetgeen hij staafde met het feit dat er veel meer controles hebben plaatsgevonden, dan in het verleden in de oude gemeenten.


Burgemeester Don Bijl


Betske van Henten (CDA)

Na deze inleiding kwamen de reacties van de raad aarzelend op gang. Betske van Henten (CDA) beet het spits af. Zij zei niet gelukkig te zijn geweest met de inhoud van het artikel. De inhoud van de toespraak vond zij volledig terecht. Maar, "als schuttingen te hoog zijn of dakkapellen te groot, dan is het terecht dat de burger aanklopt bij de gemeente". Zij sloot haar betoog af met een in dit verband wat onverwachte inhoudelijke vraag. "Wanneer komt de nota handhaving?"
Els van Hall (VVD) zei blij te zijn met de reactie van de burgemeester in deze commissie. Zij wees op de ombudsfunctie van raadsleden. "Wij kaarten zaken aan als wij die belangrijk vinden." Over de kwestie Six-'t Hoen had zij een duidelijke mening. "U vindt dat daar niet gehandhaafd hoeft te worden, terwijl er voldoende aangrijpingspunten zijn om dat wel te doen. Maar u doet niets!" Ook nam zij het op voor de burger. "De burger is niet de schuld voor achterstanden in het gemeentelijk apparaat." Tenslotte hield zij een pleidooi voor een meer preventieve aanpak van bezwaren, door direct contact op te nemen met betrokkenen als er zich een probleem ontwikkelt.


Els van Hall (VVD)


RenÚ Voigt (DBW)

RenÚ Voigt (DBW) wilde weten of de aanhalingstekens in het artikel in de Gooi- en Eemlander echt letterlijke citaten waren. Burgemeester Don Bijl antwoordde dat het niet zo simpel ligt. "Er zijn elementen uit het gesprek gehaald, die in het artikel terecht zijn gekomen." Voigt ging na dit antwoord door. "De toespraak was genunaceerd. het artikel in de krant was ongenuanceerd naar de raad, naar de burger en naar de bezwaren die gemaakt worden. U bent medeverantwoordelijk voor de indruk die is ontstaan. Ik zou graag zien dat u uw woorden in deze commissie terugneemt."
Lia Moote (PvdA) zei dat zij niet bij het uitspreken van de nieuwjaarstoespraak had kunnen zijn. Op de inhoud van het krantenartikel had zij kritiek. "Uit dat artikel is op te maken dat handhaving niet zo belangrijk, is, maar dat is het wel." Zij vond dat de burgers in het algemeen niet ontevreden zijn. Bij het voorstel van Els van Hall om vroegtijdig in ontluikende "kwesties" contact op te nemen, sloot zij zich aan.


Lia Moote (PvdA)


Gert Zagt (DBL)

Gert Zagt (DBL) vond dat de nieuwjaarstoespraak zorgvuldig en afgewogen was. De teksten tussen aanhalingstekens in de Gooi hadden hem wel verrast. Maar zo zei hij: "Nu blijkt dat de burgemeester het zo niet had bedoeld." Hij riep de burgemeester op om iets te verzinnen "om het recht te breien".
Felix Flameling (D66) was veel kritischer. De nieuwjaarstoespraak had hem enigermate geprikkeld. Toen de burgemeester echter in het eerste Wijdemeren Journaal zich weer ontpopte als een verklaard tegenstander van de gekozen burgemeester en daar het gewraakte artikel in de Gooi- en Eemlander over heen kwam vond hij dat hij direct moest reageren voor het moment voorbij was. "U moet natuurlijk kunnen zeggen wat u wilt. Maar niet als burgemeester. U doet alsof u al een politiek gekozen burgemeester bent."  Uitspraken als "bezwaren onder op de stapel" kunnen niet, sloot hij af. Er ontstond later een debatje tussen Bijl en Flameling waar beiden hun afwijkende standpunten over de gekozen burgemeester overeind hielden.


Felix Flameling (D66)


Nelleke Schenkkan (GL)

Nelleke Schenkkan (GL) had het allemaal niet zo goed gevolgd. Het artikel in de Gooi vond zij "bozig, negatief en ongeduldig". "De toonzetting van het artikel en het filter van de journalist zegt meer over de journalist dan over de burgemeester." :aldus Schenkkan.

Burgemeester Don Bijl reageerde op de gemaakte opmerkingen met de mededeling dat hij betreurt zoals het in de krant staat. Hij herhaalde het zo niet bedoeld te hebben. Na nog enige discussie met RenÚ Voigt, waarin deze nogmaals vroeg of de burgemeester nu wel of niet de gewraakte uitspraken gedaan had, nam Don Bijl de volledige verantwoordelijkheid voor het krantenartikel. Waarmee de kou uit de lucht was. Over het "rechtbreien", zoals gevraagd door Gert Zagt, zou hij nog even nadenken.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht Ga naar het archief
Naar de home-page 5║ Naar volgende bericht