... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

Ingezonden Brief
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Voigt: Open Brief aan Bijl

Wijdemeren, 12 januari 2004. René Voigt, de fractievoorzitter van Dorpsbelangen Wijdemeren, voegt zich bij degenen die reageerden op het interview van burgemeester Don Bijl in de Gooi- en Eemlander. Omdat hij enkele malen de beeldentuin aan de Oude Meentweg aankaartte voelt hij zich persoonlijk aangesproken.

Ingezonden Brief


René Voigt (DBW)

Open brief aan burgemeester Bijl

Beste Don,

Ik vind dat je het jaar slecht begint door in De Gooi- en Eemlander van 8 januari 2004 op een ongenuanceerde manier over raadsleden te spreken.
Met name de uitspraak over sommige raadsleden "die zich voor het karretje laten spannen" heeft mij gestoord. Je doet het voorkomen alsof raadsleden bezig zijn met belangenbehartiging van individuele burgers. Ik vind het niet gepast dat je zoiets als burgemeester zomaar stelt.

Door de uitspraak over burenruzies (zoals de beeldentuin van 't Hoen) "die bijna niet meer van de raadsagenda zijn af te voeren", voel ik me persoonlijk aangesproken. Ik heb dat onderwerp zowel in de commissievergadering als in de raadsvergadering aan de orde gesteld. Niet om de belangen van de familie Six te behartigen, maar vanuit mijn taak als raadslid om het college te controleren.

Daartoe was en is in dit geval alle aanleiding door de wijze waarop de verantwoordelijke portefeuillehouders met deze zaak omgaan en door de onduidelijke en onjuiste informatie die de raadsleden daarover krijgen. Dat roept allerlei vragen op. Zoek de oorzaak bij jezelf in plaats van de controlerende raadsleden te beschuldigen dat zij zich voor een karretje laten spannen.

Al eerder kreeg ik de indruk dat het college het allemaal niet zo erg vindt wat er op het perceel Oude Meentweg 2 gebeurt. En ook dat het college er nogal nonchalant mee omgaat. Die indruk en jouw opmerking in de krant over de beeldentuin ("waar gaat het over?") sterkt mij in de gedachte dat ik goed moet controleren wat het college en met name de verantwoordelijke portefeuillehouders Bijl en Neef doen.

Er is daar wel degelijk wat aan de hand. Het gaat om illegale activiteiten in een gebied dat deel uitmaakt van het landgoed Hilverbeek, een van rijkswege beschermd monument en deel van het beschermd dorpsgezicht 's-Graveland.

Ik vind het ongepast om burgers die zich daarover zorgen maken, die de gemeente op de illegale activiteiten wijzen en om handhaving van de regels vragen, neer te zetten als burenruziemakers.
Ik ga er van uit dat de passage in de krant waarin je een beroep doet op ambtenaren om bezwaarschriften die overduidelijk voortvloeien uit burenruzies met de minste aandacht af te doen, een vergissing is. Je kent immers de eisen waaraan de behandeling en afdoening van bezwaarschriften moet voldoen.

René Voigt
fractievoorzitter Dorpsbelangen Wijdemeren


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht Ga naar het archief
Naar de home-page . Naar volgende bericht