Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Wijdemeerse Webkrant

Bron: Raadsstukken


Fietspad Zuidereind

's-Graveland, 8 januari 2004. In de commissie Ruimte en Economie van volgende week woensdag wordt een raadsvoorstel besproken om het fietspad langs het Zuidereind verder af te maken.

Begin juli besloot het college om een poging te ondernemen om het fietspad langs het Zuidereind door te trekken naar de Vreelandseweg. Uit de commissiestukken blijkt dat dat besluit heeft geresulteerd in overleg met de provincie en met Hilversum. De aanleg van het fietspad kost € 396.000. De provincie is bereid om daarvan € 208.000 te subsidiëren. Er is een kans dat het rijk ook nog met een aanvullende subsidie over de brug komt. Het college vraagt de raad om € 160.000 beschikbaar te stellen en om nog dit jaar te beginnen met de voorbereidingen voor het fietspad.


Van boven naar beneden loopt het Zuidereind.
In het midden van de foto ligt de woonwijk, waar het fietspad nu dood loopt bij de Beresteinseweg, die rechts naar Hilversum gaat.

Van boven naar beneden loopt het Zuidereind. Rechts de lintbebouwing langs het Zuidereind. In het midden de schuine oprit naar de brug over het Hilversums Kanaal. Het fietspad wordt achter de huizen in het groen aangelegd. Naast de grote brug komt de fietsbrug.

Wijdemeren heeft nog geld in twee reserves. Er is een reserve "fietspad Zuidereind", waarin bijna € 100.000 zit en er is een reserve van het project "Kijk op de Wijk" (het Veilig Verkeersproject dat enige jaren geleden in 's-Graveland liep), die nog ruim € 90.000 groot is. Uit die reserves wordt de gevraagde € 160.000 gehaald.

Minder mooi in de plannen is dat Hilversum er geen cent voor over heeft, waardoor er een stuk van circa 500 meter niet aangelegd zal worden. Wel komt er een fietsbrug over het Hilversum Kanaal (betaald door de provincie), omdat de huidige brug te gevaarlijk is voor fietsers en auto's samen. Tussen de brug en het eind van het fietspad op Wijdemeers grondgebied zal dus een onderbreking komen te liggen, als daar geen oplossing voor wordt gevonden.

Bezwaren en Planschade

Het college is beducht voor bezwaren en eventuele planschadeclaims van bewoners met huizen aan het Zuidereind, waar het fietspad achterlangs wordt aangelegd. Nu hebben deze huizen nog vrij uitzicht, dan loopt er een fietspad achter hun huis, zoals dat ook jaren geleden langs het Noordereind is aangelegd. Als bezwaren uit blijven, dan kan al in het najaar gestart worden met de aanleg. Komen er wel bezwaarprocedures, dan kan het veel langer gaan duren.

Het fietspad Zuidereind kent een roemruchte historie. Lang, lang geleden wilde 's-Graveland het pad aanleggen, maar was het verzet tegen de aanleg zo groot dat de gemeente er van af zag. In 1997 werd opnieuw een poging gedaan omdat er door actiegroepen juist gevraagd werd om het fietspad. Dat resulteerde in de aanleg, waarbij sommige bewoners tot op het laatst weigerden om grond af te staan.

Wijdemeerse Webkrant
2 augustus 2001

In de Gooi- en Eemlander staat vanavond een stuk dat meldt dat het fietspad nu toch doorgetrokken zal worden als de raad ermee instemt. Omdat het pad in het fietspadenplan past is er 80% subsidie beschikbaar van het Ministerie van Landbouw (50%) en de Provincie NoordHolland (30%).

Of de geplande aansluiting van het fietspad op de Vreelandseweg via een nieuwe brug gerealiseerd zal worden, of dat de fietsers over de bestaande brug zullen moeten gaan is niet duidelijk. Het College van B&W zal dit ongetwijfeld vertellen als het plan op 8 augustus aan de Commissie Grondgebied wordt voorgelegd.

Wijdemeerse Webkrant
23 augustus 2000

23 augustus 2000. De Gooi- en Eemlander meldt dat de provincie 80% subsidie wil geven voor het doortrekken van het fietspad langs het Zuidereind. Nu loopt het fietspad eigenlijk dood over de Beresteinsevaart. Het laatste stuk moet toch over de weg en de brug over het kanaal worden afgelegd. Het nieuwe fietspad zou achter de sportterreinen en achter de huizen aan het laatste stuk Zuidereind moeten komen. Om het kanaal op een veilige manier over te steken zou er aan de bestaande brug een fietspad gebouwd moeten worden. Omdat de brug van Hilversum is zal daarmee overleg gestart worden. In oktober zal wethouder Neef een voorlichtingsavond organiseren voor de omwonenden.


Reacties

Aan- of afmelden nieuwsbrief

Zoeken

 

...

Vorig bericht

Home

Volgend bericht